Çoğumuzun bilmediği, bir çoğumuzun da varlığına itiraz ettiği bir tehlikeyi anlatmak istiyorum. Bu tehlike, bugün ruhsal ve manevi rahatsızlık hisseden ve bunu hastahane hastahane gezip çare arayan fakat bu konuda en ufak bir mesafe bile alamayan insanlarımızın rahatsızlığının baş nedenidir. Sadece müslümanlar arasında değil, gayrimüslimler arasında da nazar inancı vardır. Nazar bir elektrik bir frekans ve kötü bir enerjidir. Bakışta önemli olan ilk bakıştır. Ona göre nazara karşı paratoner önlemler alınmalıdır.

Günümüze kadar ilim adamları nazar değmesini araştırmışlar, böyle bir olayın var olduğunu kabul etmişler; ancak bu olayın nasıl meydana geldiğini anlayamamışlardır. Yani nazar olayı gerçekten vardır, ama bu nasıl meydana gelmektedir? İşte bilim adamları bunu keşfedememişlerdir:

Ancak bugün tekniğin gelişmesi ile asrın mucizesi olarak kabul edilen bio enerji ilmi sayesinde bu olay kanıtlanmış ve insanların gözlerini çok etkili morötesi ve kızılötesi ışınlar yaydığı, bu olayın da insanlar ve diğer varlıklar üzerinde büyük ölçüde tahribata neden olduğu anlaşılmıştır.

İşte bu ışınlar insan makinesinin düzeni olarak kabul edilen "Bio ritm"i yani insanın biyolojikdengesini bozmakta ve insanlarda bitkinliğe, halsizliğe, hastalığa, hatta zayıf bünyeli insanlarda ölüme bile neden olmaktadır.

Yapılan araştırmalar neticesinde görülen bir diğer gerçek de; bu ışınların doz ve oranının insanların KIZGIN, SİNİRLİ, HEYECANLI ve KISKANÇ anlarında daha da arttığı ve tahrip gücünün yükseldiğidir.

Bazı insanların çok beğendikleri insanlara veya mallara, bakışlarıyla ve sözleriyle zarar verdikleri tarih boyunca görülmüş bir gerçektir. Siz de kendi hayatınızda, durup dururuken bardağınızın kırıldığına, vazonuzun veya aynanızın çatladığına, yeni aldığınız ve üzerine titrediğiniz bir eşyanın durup dururken bozulduğuna şahit olmuşsunuzdur. Yahut da kendinizi çok sıhhatli ve zinde hissettiğiniz bir anınızda birden bire halsizleşip, sebepsiz bir yere hastalandığınız olmuştur. Bu olayların nedeni ve sebebini bilmediğimiz nazar olayıdır. İşte bu nedenle islam alimleri Kur'an-ı Kerim'den aldıkları ilhamla nazar değmesi olayını kabul etmişler, nazardan korunmak için kökü ayet ve surelere dayanan bazı korunma yolları tavsiye edilmişdir. Bunların başında kalem suresinin 51 ve 52. ayetleri gelmektedir.

Kafirler bu sure ile bundan önce Kur'an'ı ilk işittikleri zaman onu nazım ve manasıyla belegatının yüksekliğini, Peygamberin (S.A.V) O'na mazhariyetini son derece kıskanmış, bütün kötülük ve kıskançlık dolu bakışlarını ona dikerek ve onu yiyecekmiş gibi bakarak yok etmeye çalışmışlardır. İşte onun üzerine bu Ayet-i Kerime nazil olmuş ve Peygamber'i (S.A.V) bu kötü durumdan haberdar ederek onlara karşı tedbir almasını sağlamıştır. Ayrıca Nazardan korunmak için insanın kendisine sürekli olarak "Maaşşallah" zikirini çekmesi de çok faydalıdır.

Nazar hasetten doğar. İnsan haset ettiği zaman içindeki kötü düşünceler, gözleri vasıtasıyla, haset olunan kimsenin üzerine etki eder. Haset insanlardan olduğu gibi cinlerden de olabilir. Haset etme bakımından, görenle görmeyen aynıdır. İnsan kendi nefsini kendi malını ve kendi evladını da nazar edebilir . Bir gün Peygamber Efendimiz'in evine bir cariye gelir. Yüzünü sararmış olduğunu görünce, yanındakilere "Bunu okutun. Çünkü bunda göz değmesi var." buyurdular.

Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz (SAV) “Hasetten sakının, çünkü ateşin odunu yediği gibi, hasette sevapları yer” buyurmuştur

İbn-i Abbas’tan rivayet edildiğine göre Peygamber (SAV) “Eğer kaderi geçecek bir şey olsaydı, nazar olurdu, eğer nazar olduğunuzu anlarsanız gusl ediniz” buyurdular.

Hazreti Aişe’den rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz (SAV) “Nazardan Allah’a sığınırım. Muhakkak nazar (göz değmesi) haktır” buyurdular.

Cabir (RA) ‘den rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz (SAV) “Nazar insani kabre, deveyi kazana sokar, Allah’ın kaza ve kaderinden sonra, ümmetimden ölenlerin ekserisi nazardandır” buyurdular.

Yusuf Suresi Ayet : 67, Sayfa 244

“Yakup, oğullarına –Ey evlatlarım, Mısır’a yani şehre girerken, bir kapıdan girmeyiniz, farklı kapılardan girin dedi.” Hz. Yakup (AS) evlatlarına, şehre girerken muhtelif kapılardan girmelerini emretmesi, onlara göz değmesinin vereceği zarar ve kedere uğramalarından korktuğu içindir.

Nisa Suresi Ayet : 54, Sayfa 88

“Onlar Allah’ın lütfundan, ihsanından, rahmetinden, mülkünden ve hazinesinden, insanlara verdiği nimetler için, insanlara haset mi ediyorlar”

Kalem Suresi Ayetler : 51 ve 52, Sayfa 567

“Ey Habibim, kafirler okuduğun Kur’an’ı işittikleri vakit hasetlerinden dolayı, gözleri ile az kalsın seni devireceklerdi. Senin için -o gerçekten bir delidir- diyorlardı. Halbu ki, sen alemlere rahmet olarak gönderilen bir Peygambersin. "

Değerli okuyucularım Kafirlerin Hz Peygamber ( S.A.V ) için delidir , mecnundur diyorlardı bu kötü ifadelerden dolayı muzdarip olan üzülen peygamberini teselli etmek için kalem suresinin son iki ayetlerini vahi yoluyla gönderiyor Ey habibim üzülme sen o kafirlerin dediği gibi bir mecnun bir deli değilsin alemlere rahmet nur ve rehber olarak gönderilen bir peygambersin.

Tefsir-i Kebir'in yazarı zamanın büyük alimlerinden Fahrettin Razi hazretlerinin beyanına göre, Beni Esved kabilesinden göz değmesi ile meşhur olan insanları Hz. Resulullah'a gönderip, baktırırlardı. Söz konusu ayetler bu hususta nazil olmuştur.

HAVAS İLMİ ANTALYA:

BİLĞİ VE DANIŞMA: 0507 818 11 11.

Buraya yazamadığımız daha birçok rahatsızlık konusunda telefonla karşılıklı diyalogla bilgi alabilirsiniz...

0 507 818 11 11

Bize Ulaşın

Bize sorularınızı sormaktan çekinmeyin!

Gönderildi! Mesajınız başarılı bir şekilde gönderilmiştir.
Hata oluştu! Mesaj gönderilme sırasında bir hata oluştu!

Adres Bilgileri

  • Adres: ADNAN MENDERES BLV. H.ALTINİŞ. İŞ MRK. KAT:3 NO:21. (markAntalya karşısı) ANTALYA
  • Telefon: +90 507 818 11 11
  • E-Posta: eldekisifa@gmail.com

Çalışma Saatleri

  • Pazartesi - Cuma - 9:00- 18:00
  • Cumartesi - 09:00-18:00
  • Pazar - 11:00-22:00

Eldeki Şifa Mehmet Hoca

Telefonlarımız yoğunluktan dolayı meşgul olabilir. Tekrar denemenizi yada form üzerinden bize ulaşmanızı rica ederiz.