Cin musallatı olup olmadığı nasıl anlaşılır?

 

Değerli Kardeşlerimiz;

Gelen taleplerin yoğunluğundan duyuru niteliğinde hem bir konu açmak hem de bu konunun işleyişinin nasıl olduğundan biraz bahsetmek istedik sizlere. Bu yazıda pek çok bilinmeyen bilgiye ulaşacaksınız.

Öncelikle bir kişide cin musallatına bakacak olan kimsenin cinlerle irtibatı olan biri olması şarttır. O alemle irtibatı olmayan kimseler bu tür işlemler yapamaz.

Cinlerle irtibatı olan kimseler salih bir kişi olabileceği gibi bunun tam aksine namaz dahi kılmayan din-diyanet ile ilgisi olmayan fâsık kimseler de olabilirler. Bu sebeple cinlerle ve cinler alemiyle bağlantısı olan herkesi salih zat, evliya vesair gibi tanımlamamak gerektir. Bu konunun daha net anlaşılması için kişileri 3′ e ayırabiliriz.

Fâsık Kimseler; Kafir cinlerle çeşitli anlaşmalar yapan bu kişilerin temel gayesi maddi çıkardır. Çaresiz durumdaki kişileri sömürdüğü gibi kişideki musallatla da anlaşarak size bir süre zarar verdirmeyip daha sonradan tekrar yollayabilir. Hasta kişi önce şifa bulmuş gibi hisseder ancak bir müddet sonra tekrar sıkıntıları başlar ve bu zât daha önce yakabilmişti şimdi de ona gideyim diye düşünür. Bu kimse de hastaya tekrar büyü yapıldığını söyler ve tekrar maddi menfaat elde eder. Hatta bu tür kimselere bakım yaptırmak için gittiğinizde o ana kadar temiz olsanız bile daha sonra ona tekrar gelmeniz için size bir cinni musallat edebilir. Bu tür kişilere kafir cinler neden yardım ediyor diye soracak olursanız; Kafir cinler bu kişinin adeta ruhunu satın alarak onu kontrol altına alırlar. Dinini ve imanını terketmesi şartını koşarlar. Bu gün bir çok medyum bu haldedir. Böylece esasında cinlerin kölesi haline gelen kişi kendini cinlerim var diye tanıtır. Bu gruptan her şartta uzak kalınız. Bu tür kimseler her anlamda günahkardırlar ve Cenab-ı Hakk hakiki bir tevbe nasib etmeden ölürlerse cehenneme gireceklerdir.

Salih Kimseler; Bu kimselerin mü’minlerden çeşitli yardımcıları vardır. Bu yardımcılar babadan/anneden oğula da kalabildiği gibi, zaman içerisinde kendisi de edinmiş olabilir. Bu kişiler de musallatı yakma karşılığında cüz’i ücretler talep edebilir ki burada fark esasen bu işi hayır için yaptıkları halde başka bir iş yapmadıklarından kendi geçimlerini sağlamaktır. Salih bir kimse olması koşulu ve gerçekten insanlara faydalı olabilmesi karşılığında bu tür kişileri hoş görebiliriz. Bu tür kimselere gidebilirsiniz.

Takva Kimseler; Bu tür kişiler dünyada oldukça  sınırlıdır ve menfaat karşılığı iş yapmazlar. Adlarının duyulmasını istemezler ve bu tür işlerle de uğraşmazlar. Herhangi bir yerde bu tür bir kimse bulabilirseniz hiç düşünmeden gidebilirsiniz. Eğer sizi tedavi etmeyi kabul eder ise sorununuz kesin olarak hallolmuş demektir ve bu kimseyi alelade herkese anlatmamanız gerektir. Bu tür kişiler genellikle velidir ve yardımcıları cinler aleminde çok güçlü olan ve çok kalabalık grupları olan kimselerdir. Salih kimselerin dahi güç yetiremeyeceği tarzda soyu güçlü cinleri yakabilirler. (Nurûlenvar bu gruptandır.)

Üzerimde cin olup olmadığını nasıl anlarım?

Cinlerin musallat oldukları her kişideki tesiri farklıdır. Nasıl ki bir beyin tümörü herkeste aynı etkileri göstermez. Kişinin vücudunun diğer bölgelerinin sağlamlığına, psikolojik ruh durumuna bağlı olarak kiminde daha az etki gösterdiği gibi cin musallatları da hem kendileri her biri farklı karakterde olduklarından hem de musallat oldukları insanların her biri farklı karakterde olduğundan etkiler değişebilir. Kısacası bu durum musallat olan cine ve musallat olunan insan yapısına göre değişmektedir. Ancak musallatı olan her kişide bir kısım ortak noktalar da vardır. Güçsüz cinlerin etkileri genellikle panik atak hastalarının etkileri gibidir bu nedenle esasen olmayıp psikolojik rahatsızlıkları olan kişiler de üzerimde cin var diye düşünebilmektedir. Cinler’de tıpkı insanlar gibidir, kimi çok güçlüdür kimi padişahtır kimi güçsüzdür kimi serseridir, kimi iyidir kimi kötüdür kimi ciddidir olgundur kimi şımarıktır kimi müslümandır kimi hristiyandır ateisttir vesair… Güçsüz musallatlar üstelikte sadece bir tane ise çok büyük sıkıntılar vermez ve cin’in erkeğine cin dişisine peri denir.

Güçsüz Musallatlar genellikle şu tür etki ederler; Genel yorgunluk (dinlense bile), Genel depresyon hali banyo yaparken gözlerini kapatamamak, sürekli izleniyormuş hissi, gözlerini kapattığında kendisine bakan gözler. Uykudan ani sıçramalarla uyanmak, nedensiz baş ağrıları, ibadet yaparken çok sıkılma daralma, Yalnızlıktan korkma, rüyalarda kedi, yılan gibi varlıklar görme hatta bazen direkt olarak kendini gösterebilir. Bazen ufak çaplıda olsa sesler yahut çeşitli tıkırtılarla rahatsız edilme (misâlen yatağının sallanması), yahut iç organlarının titremesi (el kol bacaklar da olabilir), bir işe ne kadar istekli başlasa da muvaffak olamama, konsantre olamama ve benzeri belirtiler.

Güçlü Musallatlar genellikle şu tür etki ederler; Kişiye bir insanın yapabileceği her şeyi yapabilirler. Bunun hasta kişiye cinnet geçirterek kendini yahut başkalarını öldürtmeye kadar gidebilmesi de mümkündür.  Genellikle açık açık kişiye görünürler ve işin beşinci boyutu geçmiş madde boyutunda etkiler başlamıştır. Misâlen kişi gece yatağından kalkıp sokağa baktığında kendisine bakan bir hayvan yahut bir insan görebilir. Evin içinde kedi görebilir yahut direkt olarak cinleri olduğu gibi görebilir. Açık açık kendisiyle konuşabilirler, korkutabilirler. Evin ışıklarını yakıp söndürebilirler, elektrikleri söndürebilirler. Nesneler yerinden hareket edebilir.  Bazı kimseler cinlerin insanlara dokunamayacağını zanneder halbuki hamile kadının karnındaki çocuğu boğarak öldüren, düşük yaptıran cinlerle dahi karşılaşmaktayız. Cinlerin kişiye fiziki olarak direkt zarar vermedikleri genel olarak doğrudur ancak bunun nedeni yapamadıklarından değildir. Misâlen kişiyi öyle baskı altına alırlar ki kişi bu baskılara dayanamayıp kendini intihar edebilir yahut gidip çocuğunu/kocasını/karısını/ yahut filanca tanıdığını öldürebilir. Bunu yapar ve bunu yaptığını musallatlar gitmeden anlamaz bile.

Padişah cinler; Cinlerin padişahı olan bu gruptaki cinler, cinler aleminde çok çok azdır ve güçlerini anlatmaya gerek dahi yoktur. Padişah cinler insanlara musallat olmazlar çünkü kendi alemindeki cinlerle pek muhattap olmadıkları gibi  insanlarla da muhatap olmazlar. Ancak milyarda bir ihtimalde olsa böyle bir cin kişiye musallat olsa bu iş bir kaç gün geçmeden (hatta genellikle bir kaç dakika geçmeden) kişiyi kabire sokup Allah rahmet etsin dedirtir.  Böyle bir musallatı olan kişi kime giderse gitsin padişah cini yakabilecek güçte ve cesarette yardımcıları olan bir insan bulması çok zordur. Tüm dünyada padişah cin yakabilecek seviyede insan sayısı iki elin değil bir elin parmaklarını geçmez. Onlar da Allah’ın koruması altında olduklarından bunu yapabilirler. Çünkü padişah cini yakan bir uzmana cin ordusu topluca musallat olur. Bu kişinin çoluğunu çocuğunu kendini akrabasını sağ bırakmazlar.

Bunlar genel belirtilerdir. Güçlü cin musallatlarında belirtilere pek ihtiyaç olmadan kişi zaten anlayabilir fakat güçsüz cin musallatlarında her ne kadar belirtiler uysa dahi musallatın olup olmadığını ancak uzman baktıktan sonra kesin teşhisle anlayabilirsiniz.

Peki uzman bunu ne şekilde anlar?

İki şekilde anlayabilir. Eğer bu kişinin yanında iseniz direkt olarak yardımcı cinlerine sorar yahut üst düzey bir kimse ise hiç sormaya gerek kalmadan direkt olarak o sırada sizinle birlikte olan musallatınızı görür. Eğer bu kişi yanınızda değil ise diğer yol, bir adet resminiz gerekir. (Anne adınız+Kendi adınız+Resminiz) bu üç bilgi yeterlidir. Uzakta olan kişi resminizi yardımcılarına göstererek örneğin Ayşe kızı Fatma/ Ayşe oğlu Ali gibi sorarak şu resimde gördüğünüz kişi diyerek resminizi yardımcı cinlerine gösterir. Onlar da sizi kolayca bulup tararlar. Burada resimin faydası karışıklığı önlemek ve kesin teşhis koymak içindir. Çünkü binlerce Ayşe kızı Fatma olabilir ancak resim de olduğunda direkt nokta isabetli olarak giderler. Yüzde yüz yöntem olmasa da telefonla yahut sesinizi duyarakta uzman kişi yardımcılarına talimat verebilir ancak bu  durumda doğru teşhis ihtimali %50’ye düşer.

Uzman kişinin yardımcıları bize zarar verir mi?

Asla!  Öncelikle bu tür kimselerin yardımcıları zaten dindar takva ehli namazlı sarıklı cinlerdir. Size zarar vererek günaha girmeye gerek olmadığı gibi bu tür bir şeyi akıllarından dahi geçirmezler. Aksine siz bir müslüman olduğunuz için sizin musallatınız onların da düşmanıdır. Nasıl ki fâsık kimselere çalışan kafir cinler, bu kişi namaza ibadete başlasa ona zarar verirler. Mü’min cinlerde misâlen takva kimse onlardan bir kimseye zarar vermelerini istese bunu yapmazlar. Çünkü Allah’tan korkarlar. Uzaktan teşhis için gelen yardımcılar size görünmezler ancak vücudunuza girerek kafir musallat olup olmadığını tarama yaparlar. Bu sırada hafif bir kasılma olabilir ancak bu taramada dahi çok rahatlarsınız (karnınızda gaz varmışta çıkmış gibi). Çünkü kafir cinler psikolojik olarak zarar verdikleri gibi madden vücuda da çeşitli zararlar verirler. Maddi olarak zarar verdikleri organların başında da mide ve kalp ve beyin gelir. Cinler kana karışarak kişinin vücuduna girerler oradan da istediği organa ulaşabilirler. Bir kısım vakalarda görmüşüzdür ki sadece türkçe dili bilen bir kimse bir anda sesi kalınlaşarak hayatında hiç duymadığı ibranice kelimelerle konuşmaya başlar. Burada cinni o kimsenin bedeninde konuşmaktadır. Yabancı ülkelerde de çok yüksek oranda cin vakaları yaşanır ordaki insanlar da bu işlemler için vatikan’a giderler. Ancak vatikan bu konularda oldukça başarısızdır çünkü Allah teâlâ kafirlere ihsan etmez.

Dünyanın bir ucunda bile olsak anında yanımıza gelen bu yardımcılar neden hemen kafir cini yakamazlar?

Çünkü kafir cini yakma gücü onların değil uzmanın elindedir. Salahiyeti olan uzmandır yardımcılar değil. Yani uzaktan  diye bir şey yoktur. “Ben buradan işlemi yapar yakarım sendeki musallatı” diyen bir kimsenin şarlatan olduğuna derhal hükmedebilirsiniz.Uzaktan bakım olur ama yakma işlemi olmaz. Bu tıpkı ameliyata benzer röntgeninizi gönderirseniz uzman teşhis eder ama ameliyat için yanınızda olması gerekir. Uzaktan cin yaktığını iddia eden kimsenin hastaya hiç dokunmadan onu ameliyat ettiğini iddia eden doktordan farkı yoktur. İkisi de mümkün değildir.

Cin yakmak ne demektir nasıl olur?

Cin yakmak pratik ve halkın anlayabileceği ifade ile, musallat olan cini öldürmek demektir. Üst düzey kişiler cini şöyle yakar; Kağıda bir daire çizilir ve ortasına nokta konur. Kişiye musallat olan cin’e önce iman etmesi ve bu kişiyi bırakması teklif edilir. Cin kabul edip kişiyi terkeder ise bir işlem yapılmaz kabul etmez ise (%90’ı kabul etmez, reddeder) uzman kimse kendi yardımcılarına emir vererek kafir cini yakalatır ve bu noktaya hapsedilir. Daha sonra bu kağıt yakılır ve hapsolan cinde bu kağıtla birlikte yanarak ölür, cehenneme gider.  Buna manevi ameliyat’da denir. Hasta olan kişi her hangi bir acı hissetmez kendindedir ancak sadece ufak kasılmaları olabilir.  Üst düzey kişilerin cin yakma yöntemi bu şekildedir. Ancak güçlü yardımcıları olmayan yahut yardımcıları olmayan kişiler çeşitli vefkler ve duaları hastaya okuyarak cini rahatsız edip kaçırma metodunu uygular. Bu metod hem hasta olan kişi için çok zor geçer hem de uzun sürer. Hasta kişi ağlayıp bağırabilir, canı yanabilir, bayılabilir, hatta cin çıkarken hasta kişiye bir zarar vererek çıkabilir. Ve bütün bunlar bir şekilde atlatılmış olsa bile o cin tekrar gelecektir. Bu işler tehlikeli işlerdir uzmanını bulamadıktan sonra körü körüne dolaşmak anlamsızdır musallatla yaşasanız daha az zarar göreceğiniz bir hale gelebilirsiniz. Acemi kişilerden nerdeyse her mahallede bir tane bulunan ve sözde bu işi yaptığını iddia eden sahte kimselerden uzak durunuz.

Musallatı sürekli kişiyle birlikte midir?

Hayır. Cinlerin de özel hayatı vardır, evlenirler çoluk çocukları olabilir işi gücü olabilir.  Sürekli insanlarla birlikte olmazlar bazen gider gelirler bu genellikle her gün belli vakitlerde gelip gitme yahut farklı vakitlerde gelip gitmedir. Bizim dünyamızda akşam ezanı ile akşam başlar, bizde akşam başlarken onların aleminde gündüz başlar ve sabah ezanına kadar devam eder sonra onlarda gece olur biz de sabah olur. Bu nedenle cin musallatı olan kişilerin genellikle gece etkileri artar.

Cin büyü demek midir? 

Hayır cinler aynı insanlar gibi imtihanda olan canlılardır. Büyü bir vakıadır büyü olayı üzerinizde tutarsa musallatınız olur. Musallatınız olması üzerinizde büyü olduğu anlamına gelir. Çok nadir de olsa büyü olmadığı halde yine musallatınız olabilir. Bunlara uğrama denir. Kafir bir cin sizi bir yerde görüp beğenebilir yahut cin yuvası olan bir yere farkında olmadan zarar verdiyseniz bu tarzlarda musallat olabilirler.

Cinler genellikle kimlere musallat olurlar?

Cinler herkese musallat olabilirler ancak genellikle zayıf karakterli güçsüz kimseler onların daha çok ilgi alanındadır. Çünkü bu tür kimseler onlardan daha fazla etkilenirler. Ayrıca manevi koruması olmayan, namaz kılmayan kimselere de daha kolay etki ederler. Bazen duyarsınız bir kısım cahil kimseler cesur olduklarını zannetikleri için cahil cesareti ile “Hani nerede cinler gelsinler bana musallat olsunlar” gibi sözler edebilmektedir. Cinler böyle dendi diye kişinin peşine takılacak değillerdir çünkü bu iş oyuncak değildir fakat bu kimse eğer iddiasında ciddi ise böyle kuru laflarla değil de vereceğimiz bir kaç tavsiyeyi uygularlar ise daha o an gelirler mi gelmezler mi kendi gözleriyle görüp dünyasını şaşırabilir.

Büyüler genellikle nasıl tutar?

En çok yapılan yöntem yedirip içirmeyledir. Büyü olan kişilerde hiç ummadığı yakınlarından dahi bu tür zararlar gelebilmektedir. Bu nedenle en iyi arkadaş hatta akraba dahi olsa kimseden yiyip içmemek en güzel korunma yöntemidir. Annenin dahi kızına büyü yaptırdığına şahit olabilmekteyiz.

Bir kadının büyü bozdurmak için tek başına uzmana gitmesi caiz midir?

Asla caiz değildir. Kadın, ya kocasıyla yahut bekarsa yanında bir mahremi bulunarak (Annesi babası kardeşi ağabeyi vesair) gitmelidir. Büyü yakma işlemi esnasında uzman kişinin hiç bir şekilde kadına dokunması gerekmemektedir. Musallatı yakmak için sizden fiziksel temas sayılabilecek şeyler istemek gibi çeşitli şeylerden bahseden kişiler fâsıktır asla itibar etmeyiniz. Takva bir kimse bir kadını, büyü bozmak için dahi tek başına kabul etmez.

Bilği ve Danışma: 0507 818 11 11

 

Buraya yazamadığımız daha birçok rahatsızlık konusunda telefonla karşılıklı diyalogla bilgi alabilirsiniz...

0 507 818 11 11

Bize Ulaşın

Bize sorularınızı sormaktan çekinmeyin!

Gönderildi! Mesajınız başarılı bir şekilde gönderilmiştir.
Hata oluştu! Mesaj gönderilme sırasında bir hata oluştu!

Adres Bilgileri

  • Adres: ADNAN MENDERES BLV. H.ALTINİŞ. İŞ MRK. KAT:3 NO:21. (markAntalya karşısı) ANTALYA
  • Telefon: +90 507 818 11 11
  • E-Posta: eldekisifa@gmail.com

Çalışma Saatleri

  • Pazartesi - Cuma - 9:00- 18:00
  • Cumartesi - 09:00-18:00
  • Pazar - 11:00-22:00

Eldeki Şifa Mehmet Hoca

Telefonlarımız yoğunluktan dolayı meşgul olabilir. Tekrar denemenizi yada form üzerinden bize ulaşmanızı rica ederiz.