ESMA-ÜL HÜSNA. çalışma Yolları ve Ebced Değerleri

1-Allah : Tüm Duaları kabul olunur,rızkı artar.66x66=4356 kez okunur.

2-er Rahman : Dünyada ve Ahiret’te Allah’ın (C.C.) sevgisini kazanır,kalbi yumuşar,zulümlerden emin olur,maddi ve manevi nimetlere nail olur.298x298

3-er Rahim : Bütün yaratıkların merhametini kazanır,afet ve belalardan kurtulur,kıyamet günü Allah'ın (C.C.) rahmetine nail olur,maddi ve manevi rızkı artar.258x258

4-el Melik : Dünyada ve Ahiret’te mevkisi artar,bütün kötülüklerden emin olur,zalimin karşısında güçlü olur,sevilir,sayılır,her yerde sözü geçer ve bir çok sırra vakıf olur.90x90

5-el Kuddüs : Ahlakı güzelleşir,kötü davranışlardan içkiden,kumardan,zinadan kurtulur,kalbi temizlenir,ruh hastaları Allah'ın (C.C.) izniyle iyileşir.170x170

6-es Selam : Dünya ve Ahiret işlerinde başarı artar,maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulur,korktuğu şeylerden,düşmandan,zalimden emin olur.131x131

7-el Mü’min : Küfürden,şirkten,yalandan,insanların ve cinlerin şerlerinden kurtulur,maddi ve manevi hastalıklar iyileşir.137x137

8-el Müheymin : Kalbinde ilim nuru zuhur eder,insanların aklından geçeni anlar,düşmanların şerrinden kurtulur,dileklerine ulaşır.145x145.

9-el Aziz : Dünya ve Ahiret’te dereceleri artar,insanlar arasında yücelir,herkes tarafından sevilir,rızkı artar,kimseye muhtaç olmaz.94x94

10-el Cebbar : Her istediğini her yerde yaptırır,insanlar tarafından sevilir,insanların,cinlerin ve şeytanın şerrinden emin kurtulur,düşmanlarından intikam alır.206x206

11-el Mütekebbir : Herkes tarafından sevilir,her türlü beladan kurtulur,maddi ve manevi kazancı

12-el Halik : Maddi ve manevi her türlü hastalıklarından kurtulur,işlerinde başarılı olur,tüm sıkıntılarından kurtulur.731x731

13-el Bari : Her türlü maddi ve manevi sıkıntılardan ve problemlerden kurtulur,her başladığı işte başarılı olur.214x214

14-el Musavvir : Maddi,manevi herhangi bir işte uzmanlaşır,en zor işleri başarır,isteğine erişir.336x336

15-el Gaffar : Tüm günahları af olur,bağışlanır,Allah (C.C.) sevgisiyle kalbi nurlanır,günahlardan korunur ve tüm kötü huylardan kurtulur.1281x1281.

16-el Kahhar : Düşmanlarına galip gelir,gayri meşruya olan isteği yok olur,şeytani ve nefsani istekleri söner.306x306

17-el Vehhab : Hiç zahmetsiz bol rızka erişir,malı mülkü artar,dünyevi ve uhrevi birçok ilime sahibi olur.14x14

18-er Rezzak : Hiç umulmadık yerden bol rızk gelir,ömrünün sonuna kadar Allah’tan(C.C.) başka kimseye muhtaç olmaz,maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulur.308x308

19-el Fettah : Dünyada ve Ahirette tüm kapılar kendine açılır,ticarette başarıya ulaşır,dünyevi ve uhrevi ilimlerde ilerleme kaydeder.489x489

20-el Alim : Dünyevi ve uhrevi tüm ilimleri kazanır,hafızası kuvvetlenir,birçok gizli ilimlere ve bilgilere erişir.150x150

21-el Kabid : Düşmanların zulmünden,kötü huylardan kurtulur,insanların sevgisine erişir.903x903

22-el Basit : Rızkı genişler,mal ve parasının bereketi artar,tüm korkularından kurtulur,herkesin yardımını görür,maddi ve manevi dereceleri artar.72x72

23-el Hafid : Düşmanların kötülüklerinden kurtulur,kimse ona kötülük edemez ve belalardan korunur.1481x1481

24-er Rafi : Herkes tarafından sevilir,insanların içinde,mevkiinde ve işinde yükselir.351x351

25-el Muiz : İzzeti ve şerefi artar,halk tarafından sevilir,her yerde sözü geçer,maddi ve manevi dereceleri yükselir.117x117

26-el Muzil : Düşmanlarına galip gelir,şerefi artar.770x770

27-es Semi' : Duaları kabul olur,gizli,açık her sesi zamanla işitir.180x180

28-el Basir : Tüm işlerinde başarı kazanır ve hiçbir konuda aciz kalmaz.302x302

29-el Hakem : Haklı davasını kazanır ve duaları kabul olur.68x68

30-el Adl : Haklı davayı kazanır,hakkını alır ve adaleti gerçekleştirir.104x104

31-el Latif : Her türlü dilek ve isteğe kavuşur,her türlü hastalıktan kurtulur,insanların ve cinlerin şerrinden emin olur.129x129

32-el Habir : Hafızası gelişir,idraki genişler.812x812.

33-el Halim : Ahlak güzelleşir,hiddeti söndürür,zulüm ve haksızlığa uğramaz.88x88.

34-el Azim : Her yerde sözü geçer,herkes tarafından sevilir,sayılır,maddi ve manevi dereceleri artar.1020x1020

35-el Gafur : Korktuğu şeylerden emin olur,günahları af olur,kötü huylardan kurtulur.1286x1286

36-eş Şekur : İstediği her işte başarılı olur,kısmeti açılır,rızkı artar.526x526

37-el Aliy : Dereceleri artar,isteklerine çabuk erişir,maddi ve manevi bütün ilimlere erişir.110x110

38-el Kebir : Halk arasında sivrilir,maddi ve manevi büyüklüğe erer.232x232

39-el Hafiz : Her türlü bela,afet ve düşmandan madden,nefsen emin olur.998x998

40-el Mukit : Muhtaç olunan her türlü talebi elde eder,kazancı artar.550x550

41-el Hasib : Düşmanı hor ve zelil eder,duaları kabul olur,ummadığı yerden rızkı gelir,kimseye boyun eğmez.80x80

42-el Celil : Zalimleri hor ve zelil eder,herkes tarafından sevilir.73x73.

43-el Kerim : Rızkını bol ve çok kolay kazanır,fakirlikten kurtulur,her türlü maddi ve manevi beladan kurtulur.270x270

44-er Rakib : Allah’ın (C.C.) sevgisine erişir,hafızası kuvvetlenir,her işte başarılı olur.312x312

45-el Mucib : Her türlü Duası kabul olur,kimse isteklerine karşı gelemez.55x55

46-El Vasiu : Darlığa düşmez,geçim sıkıntısından ve tüm kötü huylardan kurtulur,malı mülkü artar,ömrü uzar.137x137.

47-el Hakim : Uzağı görür,ilim ve hikmet sahibi olur,manevi hastalıklardan kurtulur.78x78

48-el Vedud : Allah’ın ve tüm insanların sevgisini kazanır.20x20

49-el Mecid : İzzeti ve şerefi artar,halk tarafından sevilir hiçbir işinde zorluk çekmez.57x57

50-el Bais : İradesi güçlenir,borçlarını öder,alacaklarını alır,ticareti artar.573x573

51-eş Şehid : İmanı,heybeti artar,halk arasında sevilir,şehitlik mertebesine ulaşır.319x319

52-el Hakk : Tuttuğu her işi neticelendirir ve o işte sabit kalır,imanda ve ibadetlerde sebatlı olur ve imanlı ölür.108x108

53-el Vekil : Allah’ın (C.C.) her türlü yardımı görür,rızkı genişler,her türlü korkudan emin olur.66x66

54-el Kaviyy : Maddi ve manevi her türlü güce kavuşur,her türlü zor işi kolaylıkla halleder.116x116

55-el Metin : Maddi ve manevi her konuda sağlam olur,her türlü hastalıktan kurulur.500x500

56-el Veliyy : Her işinde Allah’ın (C.C.) yardımını alır,maddi ve manevi dereceleri artar.46x46

57-el Hamid : Ticarette başarılı olur, dünya malı artar,herkes tarafından sevilir.62x62

58-el Muhsi : Hafızası kuvvetlenir,zekası artar,doğru kararlar alır.148x148

59-el Mubdi : Her işinde muvaffak olur,ummadığı yerlerden maddi ve manevi yardım alır.57x57

60-el Muid : Elinden çıkmış veya gelmesini istediği şeyleri geri alır.124x124

61-el Muhyi : Her türlü işte başarılı olur,tıbben devası bulunmayan hastalıklara şifa olur.68x68

62-el Mumit : Düşmanlardan,zalimlerden intikam alır ve tüm kötü huylardan kurtulur.490x490

63-el Hayy : Ömrü uzun ve mutlu olur,her yerde sözü geçer sevilir,saygı görür.18x18

64-el Kayyum : Maddi ve manevi her isteklerine kavuşur,rızkı artar ve devamlı olur.156x156

65-el Vacid : Kazancı artar,elinden çıkmış malı geri gelir.14x14

66-el Macid : Malı mülkü artar,rızkı bollaşır.48x48

67-el Vahid : Her istediğine erişir,izzeti,şerefi artar,halk arasında sivrilir,kalbi nurlanır.19x19

 

68-es Samed : Allah’tan (C.C.)başka hiç kimseye muhtaç olmaz.134x134

69-el Kadir : Yaptığı ve elini her attığı her işte muvaffak olur,insanlar tarafından sevilir ve her işi kusursuz olur.305x305

70-el Muktedir : Her işinde güçlü olur,her işi kolay yapar ve her işte başarılı olur.744x744

71-el Mukaddim : Maddi ve manevi alanda daima yükselir.184x184

72-el Muahhir : Kötü birini mevkisinden veya bulunduğu yerden uzaklaştırır.847x847

73-el Evvel : Bütün Duaları kabul olur,her yaptığı işte birinci olur.37x37

74-el Ahir : Düşmanı hor,zelil eder ve uzun bir ömüre sahip olur.801x801

75-ez Zahir : Gizli ve açık her bilgiyi öğrenir ve her zaman düşmanlarını yener.1106x1106.

76-el Batın : İç rahatlığı artar ve hayatından mutlu olur.62x62

77-el Vali : Halk tarafından sevilir ve sözü dinlenir,herkes işini yapar.47x47

78-el Müteali : İzzet ve şerefi artar,her yerde işi görülür,düşmanları hor ve zelil olur.551x551

79-el Berr : Kötü huylardan kurtulur,her halükarda mutlu olur ve belalara uğramaz.202x202

80-et Tevvab : Bütün tövbeleri kabul olur,ummadığı yerlerden rızkı gelir.409x409

81-el Muntakim : Düşmanlardan intikam alır,her türlü belalardan emin olur.630x630

82-el Afuvv : Kalbi huzurla dolar,rızkı artar ve Allah (C.C.) bütün günahlarını affeder.156x156

83-er Rauf : İnsanlara karşı şefkati ve merhameti artar,hiç kimseden zarar görmez.287x287

84-Malik ül Mülk : Maddi ve manevi dereceleri artar,hiç kimse aleyhine konuşmaz.212x212

85-Zül Celali vel İkram : Kendini gören herkes sever,Duası kabul olur,tüm işleri kolaylıkla hal olur.1100x1100

86-el Muksit : Geçimsizliği düzeltir,karı koca arasında çok etkilidir.209x209

87-el Cami' : Küsleri birleştirir,karı koca arasını düzeltir ve çalınan malı geri getirir.114x114

88-el Ğaniyy : Maddi ve manevi her türlü zenginliği artar,insanlar tarafından sevilir.1060x1060

89-el Muğni : Maddi ve manevi her türlü zenginliği artar umulmadık yerden rızkı gelir.1100x1100

90-el Mani : Düşmanları cezalandırır,her türlü kaza ve beladan korur.161x161

91-ed Darr : Düşmanları cezalandırır.1001x1001

92-en Nafi' : Maddi ve manevi her türlü hastalıktan kurtulur,ömrü uzar,izzet ve şerefi artar.201x201

93-en Nur : Kalbi nur ile dolar,doğru ve yanlışı ayırır,doğru kararlar alır.256x256

94-el Hadi : Hafızası kuvvetlenir,imanı artar,insanlar tarafından sevilir,düşmanlığı giderir.20x20

95-el Bedi’ : Çalıştığı işte Allah’ın (C.C.) yardımıyla yükselir.86x86

96-el Baki : Uzun ve sıhhatli bir ömrü olur.113x113

97-el Varis : Uzun,sıhhatli,şan ve şeref dolu bir hayat yaşar.707x707

98-er Reşid : Zina, Kumar gibi kötü huylardan kurtulur.514x514

99-es Sabur : Belalara,hastalıklara sabrı artar ve başladığı her işi bitirir.298x298

HAVAS İLMİ ANTALYA

 

BİLĞİ VE DANIŞMA: 0507 818 11 11.

Buraya yazamadığımız daha birçok rahatsızlık konusunda telefonla karşılıklı diyalogla bilgi alabilirsiniz...

0 507 818 11 11

Bize Ulaşın

Bize sorularınızı sormaktan çekinmeyin!

Gönderildi! Mesajınız başarılı bir şekilde gönderilmiştir.
Hata oluştu! Mesaj gönderilme sırasında bir hata oluştu!

Adres Bilgileri

  • Adres: ADNAN MENDERES BLV. H.ALTINİŞ. İŞ MRK. KAT:3 NO:21. (markAntalya karşısı) ANTALYA
  • Telefon: +90 507 818 11 11
  • E-Posta: eldekisifa@gmail.com

Çalışma Saatleri

  • Pazartesi - Cuma - 9:00- 18:00
  • Cumartesi - 09:00-18:00
  • Pazar - 11:00-22:00

Eldeki Şifa Mehmet Hoca

Telefonlarımız yoğunluktan dolayı meşgul olabilir. Tekrar denemenizi yada form üzerinden bize ulaşmanızı rica ederiz.