Sevgili Dostlar Haftalık Esmalarınızı zikrederken öncelikle güneş burcunuzu, yani kendi asıl burcunuzu, ardından dilerseniz yükselen burcunuzu uygulamalısınız. 

 

 

Yükselen burcun Esmalarını zikretmek bir gereklilik değildir, vaktiniz olur, yapabilirseniz, faydası olacaktır. 

 

NOT: ESMALARIN BAŞINDA Bayanların YA.Erkeklerin EL okuması daha uyğun olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

KOÇ ve YÜKSELEN KOÇ 

 

 

Esma Ül Hüsna Desteği

 

 

 

CAMİ ( c.c ) (228 KEZ)

 

 

İstediğini istediği zaman, istediği yerde toplayandır.

 

 

Bu Esma genel anlamıyla, istediğini istediği zaman, istediği yerde toplayan anlamına gelir. Yaşamınızda düşünceleriniz ve istekleriniz doğrultusunda, insanları, olayları, düşünceleri, ilhamı kendinize çekmek, dağılmış olayları yeniden bir araya toplamak için bu esma harika bir anahtardır. 

 

 

 

 

 

MUĞNİ ( c.c ) (275 KEZ)

 

 

Dilediğine zenginlik veren.

 

 

Bu Esma genel anlamıyla zengin olan, zenginlik veren anlamına gelir. Yaşamınıza maddi manevi olanakları çekmek istiyorsanız bu Esmayı Bolca zikredin.  Muğni ismindeki zenginliği çeşitlilik olarak, ruhani ve insani tüm melekelerin artması açısından da değerlendirebilirsiniz.

 

 

 

 

 

MÜBDİ ( c.c ) (224 KEZ)

 

 

Mahlukatı baştan maddesiz ve örneksiz olarak yaratandır.

 

 

Mübdi Esması Yüce Allah'ın emsalsiz yaratma gücüne işaret eder. 

 

 

Bu yaratma gücünü bizlerin şu andaki bilinciyle anlaması mümkün değildir. Bunu şöyle açıklayabiliriz, size bu Dünyadaki hiç bir şeye benzemeyen bir resim çizin desem bunu başaramazsınız, illa ki o resimde tanıdığınız, gördüğünüz objeleri veya onlardan parçaları kullanırsınız, işte Yüce Allah'ın yaratmasında bundan eser yoktur, o tam manasıyla icad edendir. 

 

 

Mübdi Esmasını yaşamınızın tüm yönlerinde fikirlerinizi ve hayal gücünüzü genişletmek, düşüncelerinizi çok daha sistemli kullanabilmek, sorunları çözmek ve yaşamınız için yeni yollar oluşturmak adına kullanabilirsiniz. 

 

 

Mübdi Esması yaşamınızın her alanı hakkında yeni düşünceler ve atılacak yeni adımlar getirecektir.

 

 

 

 

 KOÇ BURCU HAFTALIK OLUMLAMASI  (Haftanın her günü, günde en az 41 kez tekrar edilecek)

 

 

AKLIM VE SEZGİLERİM BANA EN DOĞRU YOLU GÖSTERİYOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOGA ve YÜKSELEN BOĞA 

 

 

Esma Ül Hüsna Desteği

 

 

 

HAYY ( c.c ) (360 KEZ)

 

 

Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibidir.

 

 

Hayy Esması en genel anlamda yaşam vermek, can vermek manasında açıklanabilir. 

 

 

Bu Esma daha derin anlamlarıyla her şeyin başlangıç noktasını oluşturur, bir oluşun gerçekleşebilmesi ol-mak haline gelebilmesi için bu Esma işlev görür. Yaşamınızdaki tüm başlangıçlar için bu Esmayı kullanabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

ALİYY ( c.c ) (330 KEZ)

 

 

İzzet şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olandır.

 

 

Bu Esma genel anlamıyla yüce, yüksek, oluşun en üstünde olan anlamları içerir. 

 

 

Yaşamınızda yükselişinizi istediğiniz, değerinizin ve kıymetinizin artmasına yönelik tüm düşünce ve harekelerinizde kullanılabilecek bir esmadır.  Yaşamınızda sadece kendinizi için değil sizinle uyumda olacak tüm yüksek etki ve oluşları çekmek için de bu Esmayı kullanabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

NUR ( c.c ) (256 KEZ)

 

 

Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren ve Nur olandır.

 

 

Bu Esma en genel anlamıyla Işığı var eden, ışığı getiren, alemlere ışık olan anlamındadır. Yaşamınızda ışığın o muhteşem gücünün devrede olmasını istiyorsanız bu Esmayı sıkça kullanın. Ayrıca bu Esma sıkıntıda olan, daralan kişilere harika bir ferahlık verir. 

 

 

 

 

 

BOĞA BURCU HAFTALIK OLUMLAMASI 

 

 

(Haftanın her günü, günde en az 41 kez tekrar edilecek)

 

 

GÜCÜMÜ VE BANA VERİLEN KAYNAKLARI AKILLICA KULLANIYORUM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİZLER ve YÜKSELEN İKİZLER 

 

 

Esma Ül Hüsna Desteği

 

 

 

 

BEDİ ( c.c ) (258 KEZ)

 

 

Örneksiz, misalsiz, hayret verici alemler yaratandır.

 

 

Bedi Esması genel anlamıyla benzeri olmayan şeyleri var eden, icad eden manasıyla yüce Allahın örneksiz yaratma gücüne işaret etmektedir.

 

 

Bu Esmayı yaşamınızda yeniliklere açılmak istediğinizde, düşüncelerinizin ve ilhamınızın gelişmesi yönünde kullanabilirsiniz. Düşüncelerinizi sınırlamayın Bedi Esması öylesine sınırsız bir yaratışın tecellisidir ki yaşamınızın tüm yönlerinde aklına dahi gelmeyecek açılımları beraberinde getirebilir, bu Esma bir bilinç uyanışıdır. 

 

 

 

 

 

SAMED ( c.c )  (268 KEZ)

 

 

Her şey ona muhtaç, fakat kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan.

 

 

Samed Esması genel anlamıyla, Yüce Allah'ın yarattığı her şeyin ona muhtaç olması fakat onun hiç bir şeye muhtaç olmaması anlamını yansıtır. 

 

 

Samed Esması var oluş alemine bireysel güç olarak yansır, bu güç bizlerin bilinçlerinde ihtiyacımız olan her şeye ulaşacak ve hiç bir aracıya gerek duymadan bunu gerçekleştirecek yetkeyi verir. 

 

 

Elbette ki Samed Esmasının yansıması çok fazla yön içermektedir, başarı, hakimiyet, odak olmak, idare,  gibi bir çok yön bu Esma ile ortaya çıkar. 

 

 

Samed Esmasını sıkışık bir durumda kaldığınızda bolca anın, üzerinize çektiğiniz etki olaylara güç yetirebilmenizi sağlayacaktır. 

 

 

 

 

 

MECİD ( c.c ) (228 KEZ)

 

 

Şanı şerefi çok üstün olan, lütuf ve keremi bol olandır.

 

 

Mecid Esması genel anlamıyla değerli olmayı ve üstün meziyetleri işaret eder. 

 

 

Bu Esmanın bilincimizde arttıracağı potansiyel, maddi ve manevi alanda tüm değerlerimizi arttırmak yönünde olacaktır. 

 

 

Bu Esmaya yaşamlarımızda yer vermek bizim üstün meziyetlerimizi ve değerimizi arttıracağı gibi diğer bilinçlerin bize olan bakış açısını da olumlu yönde arttıracaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

İKİZLER BURCU HAFTALIK OLUMLAMASI 

 

 

(Haftanın her günü, günde en az 41 kez tekrar edilecek)

 

 

İÇİNDE BULUNDUĞUM AN GÜZELLİKLERLE VE MUTLULUKLA DOLU, BU GÜNÜN GÜZEL YÖNLERİNİ DENEYİMLEMEYİ SEÇİYORUM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

YENGEÇ ve YÜKSELEN YENGEÇ 

 

 

Esma Ül Hüsna Desteği

 

 

 

KAVİY (c.c) (232 KEZ)

 

 

Çok kuvvetli, kudretli her şeye yetendir.

 

 

Bu Esma her şeye gücü yeten, enerjinin ve kuvvetin kaynağı manasına gelir. Söz konusu kuvvet ayrıca direnç yüklüdür, enerjinin kaynağını ve gerektiği yerde kullanılışını işaret eder, bu sınırsızdır çünkü her şey enerjiden oluşmuştur, ismin manası bunu yaşamında hissetmeye yarar. 

 

 

Kaviy ismi ilk bakışta fiziksel gücü temsil eder gibi gözükse de burada aynı zamanda bir irade gücü ve ruhsal kuvvet de söz konusudur. 

 

 

 

 

 

RAUF ( c.c ) (287 KEZ)

 

 

Merhamet edici, pek şefkatlidir.

 

 

Rauf Esması Yüce Allah'ın bizlerin bilinç düzeylerinden çok daha ileri seviyede bağışlayıcı ve merhametli olduğuna işaret eder. 

 

 

Rauf Esmasının tecellisini varlığımızda yükseltmemiz merhameti, anlayışı ve farkındalığı yükseltecek etkiyi sağlayacaktır. Özellikle affedemediğimiz kişilere ve olaylara karşı bu Esmanın zikredilmesi yarar sağlayacaktır. 

 

 

Rauf Esmasını zikrettiğiniz sürece diğer bilinçlerin de size çok daha sıcak bir şekilde yaklaştığını göreceksiniz. 

 

 

 

 

 

LATİF ( c.c ) (258 KEZ)

 

 

En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olandır. 

 

 

Bu Esma en genel anlamıyla beğenilen, istenen, takdir edilen manalarına gelir. Latif Esmasını yaşamınıza güzellikleri çekmek, memnun olmak adına her durumda ve oluşta kullanabilirsiniz. Bu Esma birçok başka Esma ile birleştirilebilir, insan zihninde olduğu gibi oluşların içinde de katıldığı yere Latif etkisini verir mesela Latif ul Habir Esmasını hayırlı haberler almak istediğiniz her konu için kullanabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

YENGEÇ BURCU HAFTALIK OLUMLAMASI 

 

 

 (Haftanın her günü, günde en az 41 kez tekrar edilecek) YAŞAMIN MERKEZİNDE SEVGİYLE VE BAŞARIYLA VAR OLUYORUM.

 

 

 

 

 

 

 

 

ASLAN ve YÜKSELEN ASLAN 

 

 

Esma Ül Hüsna Desteği

 

 

 

BASİR ( c.c ) (302 KEZ)

 

 

Her şeyi hakkıyla görendir.

 

 

Bu Esma en genel anlamıyla her şeyi en iyi şekilde gören ve değerlendiren demektir. Burada anlatılmak istenen yüzeysel olarak olaylar hakkında görü ve bilgi sahibi olmak değil onları algılayarak tam bilgiye ulaşmak ve harekete geçmek manasıdır. Bu esmayı yaşamınızda olaylar hakkında bilgi sahibi olmak, onları net olarak algılamak ve harekete geçebilmek için kullanabilirsiniz. Elbette Esmanın çok daha derin anlamları vardır fakat zamanla kendini gösterir. 

 

 

 

 

 

REZZAK ( c.c ) (308 KEZ)

 

 

Bütün mahlukatın ruhi ve bedeni rızkını veren ve ihtiyacını karşılayandır.

 

 

Bu Esma genel anlamıyla yarattığı her şeye rızkını veren manasını taşır, yaratılmış her şeyin rızkı farklı farklıdır ve Allah tarafından belli bir düzen içinde verilir. Bu esmayı yaşamınıza bolluğu ve bereketi çekmek için kullanabilirsiniz, daha derin manalarına zamanla kısmetse ulaşırsınız.

 

 

 

 

 

RAFİ ( c.c ) (351 KEZ)

 

 

Yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten, izzet ve şeref bahşedendir.

 

 

Bu Esma genel anlamıyla yukarı kaldıran, dereceyi yükselten, izzet ve şeref bahşeden anlamına gelir. Yaşamınızda amaçlarınızı ve oluşlarınızı artan bir değerle buluşturmak, daha iyi yerlerde var olmak isterseniz bu Esmayı kullanın. 

 

 

 

 

 

 

 

ASLAN BURCU HAFTALIK OLUMLAMASI  (Haftanın her günü, günde en az 41 kez tekrar edilecek)

 

 

YAŞAMI SEVMEYİ VE ONDAN KEYİF ALMAYI SEÇİYORUM, MUTLULUK KANALLARIM SONUNA DEK AÇIK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞAK ve YÜKSELEN BAŞAK  

 

 

 

Esma Ül Hüsna Desteği 

 

 

SEMİ ( c.c ) (180 KEZ)

 

 

İşitmeye konu olan her şeyi hakkıyla işiten, kullarının niyazını kabul edendir.

 

 

Bu Esma en genel anlamıyla Çok iyi duyan, çok iyi algılayan manasına gelir. Allahın duymadığı algılayamadığı hiç bir şey yoktur, her görünen ve görünmeyen şey onun tarafından algılanır. 

 

 

Bu Esma algılarınızı genişletmek, olayları çok daha çabuk kavramak ve hissetmek için kullanabilirsiniz. 

 

 

Semi Esması aynı zamanda sezgisel algınızı ve bizlerin şu andaki bilincimizle müşahede edemediği algı sistemlerini de kontrol etmektedir. Esmanın görünen anlamı ardında pek çok farkı yön bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

HAKİM ( c.c ) (234 KEZ)

 

 

Emirleri kelamı ve bütün işleri hikmetli yerli yerinde olandır.

 

 

Bu Esma genel anlamıyla, kontrol eden, her olayı ve oluşun izleyeceği süreci bilen ve müdahale edebilen anlamını taşır. 

 

 

Hakim Esması yaşamınızdaki, kendi kişiliğinizdeki her olay ve durum için kullanılabilir, bu isim hangi oluşun nereye varacağını ve onu nasıl kontrol edebileceğinize dair harika açılımlar yapar.

 

 

 

 

 

 

HAMİD ( c.c ) (248 KEZ)

 

 

Her bakımdan övgüye layık bütün hamdler gerçekte yalnız kendisine ait olan,bütün varlığın diliyle övülendir.

 

 

Hamid Esması genel anlamıyla, övgüye layık olan, hamd edilen, şükran duyulan manalarını taşır. 

 

 

Hamid Esmasının var oluştaki tecellisi yaşamımızı sürdürüşümüzdeki mahareti ve kendi gücümüzle oluşturacağımız düzeni temsil eder. 

 

 

Hamid esmasını kullandıkça yaptığınız tüm işlerde çok daha başarılı ve mahir olursunuz, beğeni, ve övgü toplarsınız, elbette ki bu Esmanın çok daha derin anlamları bulunmaktadır, Esma yaşamımıza tecelli ettikçe aslında her şeyin tüm mükemmelliğiyle tek bir noktada var olduğunu, o noktanın tüm değeri kendi üzerinde topladığını duyumsamaya başlarsınız. 

 

 

 

 

 BAŞAK BURCU HAFTALIK OLUMLAMASI

 

 

(Haftanın her günü, günde en az 41 kez tekrar edilecek)

 

 

DUYGULARIMIN AKIŞINI SEVİYORUM, GÜZELLİKLERİN VE MUTLULUKLARIN YAŞAMIMI DOLDURMASINA İZİN VERİYORUM.   

 

 

 

 

 

 

 

TERAZİ ve YÜKSELEN TERAZİ 

 

 

Esma Ül Hüsna Desteği

 

 

 

RAHİM ( c.c ) (258 KEZ)

 

 

Bu Esma En genel anlamıyla, rahmetiyle tüm evreni kuşatan ve koruyan, tüm varoluşa gereken nimetleri ve var olmaları için uygun ahengi sağlayan manasındadır. 

 

 

Oluş aleminin potansiyel halden gerçekliğe dönüşmesi sağlayan bu tecelliyi zikretmek yaşamınıza büyük kolaylık katacaktır.

 

 

 

 

 

MUKTEDİR ( c.c ) (372 KEZ)

 

 

Her şeye gücü yeten, kudretli kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf edendir.

 

 

Bu Esma Genel anlamıyla, yapan, her şeye gücü yeten, istediğini yapmaya güç yetiren manasına gelir. Bu Esmayı yaşamınızdaki maddi, manevi her şeye gücünüzü yetirmek ve yapabilme gücünü kendinize çekmek için kullanabilirsin. Kudretiyle gücü her şeye yeten Allahın Varoluşta kendini gösteren bu tecellisi herkesin bilincine göre harekete geçecektir. 

 

 

 

 

 

MALİKEL-MÜLK ( c.c ) (212 KEZ)

 

 

Mülkün ebedi ve ezeli sahibidir. 

 

 

Yüce Allah bu isim tecellisiyle tüm yarattıklarının aslında ilk noktaya, yani kendi zatına ait olduğunu işaret eder.

 

 

İsim dikkatle düşünüldüğünde bedenlerimizi ruhumuzun bir mülkü olarak görebiliriz, fakat unutmamak gerekir ki ruh da Allah'a aittir. 

 

 

Bu Esma derin anlamlarıyla bizleri ulaştıracağı farklı açılımların yanında, dünya yüzünde deneyimlemeye geldiğimiz tüm maddi oluşları kazandıracak ve arttıracak kudrettedir. 

 

 

 

 

 

 

 

TERAZİ BURCU HAFTALIK OLUMLAMASI 

 

 

(Haftanın her günü, günde en az 41 kez tekrar edilecek)

 

 

NEŞE İÇİNDE VAR OLUŞUN YENİ AŞAMALARINA GEÇİYORUM, GÜVENDE VE ÖZGÜRÜM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

AKREP ve YÜKSELEN AKREP 

 

 

Esma Ül Hüsna Desteği

 

 

 

 

KUDDÜS ( c.c )  (170 KEZ)

 

 

Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh bütün kemal sıfatlarla muttasıf bulunandır.

 

 

Bu isim Genel anlamıyla temizleyen, arıtan, tüm kirlerden kurtaran manasındadır. Yaratıcının kudreti ile evrende fiziki veya manevi her şey temizlenebilir, maddi ve manevi her oluş üzerindeki biriken tüm etkiden kurtulabilir. 

 

 

Bu Esmayı kalbinizin ve aklınızın temizlenmesinden tutun da yeryüzünün yağmurla temizlenmesine kadar her nokta üzerinde düşünebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

FETTAH ( c.c ) (489 KEZ)

 

 

Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran darlıktan kurtaran bütün anlaşmazlıkların nihai hakemi olarak mutlak adaleti gerçekleştirendir.

 

 

Bu Esma genel anlamıyla; Bütün tıkanıklıkları gideren, ilerleten, fetih veren manasına gelir, elbette ki esma ile çalıştıkça kişi biri çok derin anlamına ulaşır ve esmanın yaşamın içindeki her noktasındaki tecellisini görmeye başlar. 

 

 

Yaşamınızda tıkanıklıklar ve duraksamalar yaşadığınız her noktada bu Esmaya başvurun, bir damardaki tıkanıklığın açılmasından tutun bir şehrin, bir gönlün fethedilmesine kadar her şeyin yolu bu Esmadan geçer.

 

 

 

 

 

BASİR ( c.c ) (302 KEZ)

 

 

Her şeyi hakkıyla görendir.

 

 

Bu Esma en genel anlamıyla her şeyi en iyi şekilde gören ve değerlendiren demektir. Burada anlatılmak istenen yüzeysel olarak olaylar hakkında görü ve bilgi sahibi olmak değil onları algılayarak tam bilgiye ulaşmak ve harekete geçmek manasıdır. Bu esmayı yaşamınızda olaylar hakkında bilgi sahibi olmak, onları net olarak algılamak ve harekete geçebilmek için kullanabilirsiniz. Elbette Esmanın çok daha derin anlamları vardır fakat zamanla kendini gösterir. 

 

 

 

 

 

 

 

AKREP BURCU HAFTALIK OLUMLAMASI 

 

 

 (Haftanın her günü, günde en az 41 kez tekrar edilecek)

 

 

HER AN HAYATIMI DAHA DA İYİLEŞTİRECEK YENİ FİKİRLERE VE YENİ YOLLARA KAVUŞUYORUM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAY ve YÜKSELEN YAY 

 

 

Esma Ül Hüsna Desteği

 

 

 

 

HABİR ( c.c ) (203 KEZ)

 

 

Her şeyin dış ve iç yüzünden, açık ve gizli yönünden tam haberdar olandır.

 

 

Bu Esma genel anlamıyla her şeyden haberdar olan, haber alan anlamına gelir. 

 

 

Yaşamınızda olaylar, süreçler ve gelişmelerle ilgili haberleri almak ve yolunuzu buna göre belirlemek için bu Esmanın büyük yardımını görürsünüz, elbette bu Esmanın çok daha derin manaları vardır farkındalığınızı arttıracak gücü size verecektir.

 

 

 

 

 

RAHMAN ( c.c ) (298 KEZ)

 

 

Esirgeyen, bağışlayan, ilahi rahmet, lütuf ve koruyuculuğu bütün mahlukatı kapsayandır. Her türlü oluşun ilk adımı bu Esma ile atılır.

 

 

 

 

 

MUSAVVİR ( c.c ) (336 KEZ)

 

 

Tasvir eden, her şeye ayrı bir şekil ve hususiyet verendir.

 

 

Bu Esma en genel anlamıyla yaratılmış her şeye şekil, suret veren manası taşımaktadır. 

 

 

Bu esmayı yaşamınızda yeni şeyleri var etmek, kendiniz bir şeyler tasarlayıp ortaya çıkarmak yolunda kullanabilirsiniz, ayrıca var olan olay ve durumlarla ilgili yeni yollar ve düşünceler de ortaya çıkacaktır. 

 

 

 

 

 

 

YAY BURCU HAFTALIK OLUMLAMASI 

 

 

(Haftanın her günü, günde en az 41 kez tekrar edilecek)

 

 

YAŞAM SONSUZ VE NEŞE DOLUDUR, HER ANINI HEYECANLA BEKLİYORUM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OĞLAK ve YÜKSELEN OĞLAK 

 

 

Esma Ül Hüsna Desteği 

 

 

 

 

MÜHEYMİN ( c.c ) (290 KEZ)

 

 

Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, evrenin bütün işlerini düzenleyen, her şeyi gözetip koruyan, insanları kontrol edip gözetleyendir.

 

 

Müheymin Esması Yüce Allah'ın koruyan, gözeten özelliğine işaret etmektedir. 

 

 

Bu esmayı kendinizi sıkıntıda ve huzursuz hissettiğiniz, güven duygusunu hissetmek istediğiniz her durumda kullanabilirsiniz. Müheymin Esması bir nevi manevi kalkan gibidir, sizi şer durumlardan koruyacak yansımalar bu Esmadan gelir.  

 

 

 

 

 

MUKİT ( c.c ) (275 KEZ)

 

 

Bilen, tayin eden, bedenlerin ve ruhların gıdasını veren, her şeyi koruyan.

 

 

Mukit Esması genel anlamıyla yüce Allah'ın yarattığı her nokta üzerindeki hakimiyetini, onun var oluşunu devam ettirmek için gereken rızkı veren, o rızıkla o yapının ihtiyacı olan kuvveti sağlayan anlamına gelmektedir. 

 

 

Bu Esmayı zikrederken sınırsızca düşünün, yaratılan her şeyin hayatta kalabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için gereken her ne varsa bunun yaratıldığı yerden hayatınıza aktığını düşünün, elbette ki bu Esmanın daha derin manalarına ulaşmak için sadece kendi yaratılışımız için gerekli olan şeyleri değil tüm var oluş aleminin birbirine bağlı olan zincirini düşünmek gerekir.

 

 

 

 

 

MUĞNİ ( c.c ) (275 KEZ)

 

 

Dilediğine zenginlik veren.

 

 

Bu Esma genel anlamıyla zengin olan, zenginlik veren anlamına gelir. Yaşamınıza maddi manevi olanakları çekmek istiyorsanız bu Esmayı Bolca zikredin.  Muğni ismindeki zenginliği çeşitlilik olarak, ruhani ve insani tüm melekelerin artması açısından da değerlendirebilirsiniz.

 

 

 

 

 

OĞLAK BURCU HAFTALIK OLUMLAMASI 

 

 

(Haftanın her günü, günde en az 41 kez tekrar edilecek)

 

 

KENDİME BAĞIŞLAMAYI VE AFFETMEYİ ARMAĞAN EDİYORUM, ARTIK ÖZGÜRÜM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOVA ve YÜKSELEN KOVA

 

 

Esma Ül Hüsna Desteği

 

 

 

 

VACİD ( c.c ) (280 KEZ)

 

 

İstediğini istediği vakit bulan, hiçbir şeye muhtaç olmayan.

 

 

Bu Esma genel istediği her şeyi bulan, sonsuz ve sınırsız kaynağa sahip olan manasındadır. Bu Esmanın var oluşa yansıması her oluşun varlığını sürdürebilmesi ve isteklerine ulaşabilmesi için gereken her şeyi kendine çekebilmesi kendisi için lüzumlu olan her şeye ulaşabilmesini kapsar. Bu Esmanın zikri kendiniz için gerekli tüm şeylere ulaşmanızı sağlamak yolunda harika bir anahtardır. 

 

 

 

 

 

METİN ( c.c ) (250 KEZ)

 

 

Metin Esması genel anlamıyla, her şeye gücü yeten, çok sağlam ve güçlü anlamına gelir. 

 

 

Bu Esmayı yaşamınızda karşınıza çıkabilecek her olayda gücünüzü korumak, direncinizi arttırmak ve kuvvetinizi ortaya koymak amacıyla kullanabilirsiniz. 

 

 

Metin esmasının zikri en zor durumlarda bile sükunetinizi korumanızı, karşılaştığınız olaylar karşısında çok daha çabuk toparlanabilmenizi sağlayacaktır. 

 

 

 

 

 

CEBBAR ( c.c ) (206 KEZ)

 

 

Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlaka yapan, kırık kalpleri onaran, dilediği her durumda mutlak iradesini yürütendir.

 

 

Bu Esma genel anlamıyla, dilediğini yaptırmaya gücü yeten, azamet ve ululuk sahibi, mutlak iradesini herkesin üzerinde geçerli olan anlamına gelir. Bu esmada Allahın dilediği işi zorla da olsa yaptırma kesinliği vardır. Yaşamınızda uğraş isteyen konularda hükmünüzü arttırmak için bu Esmadan yararlanabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 KOVA BURCU HAFTALIK OLUMLAMASI 

 

 

(Haftanın her günü, günde en az 41 kez tekrar edilecek)

 

 

YAŞAM TÜM BOLLUĞU VE BEREKETİYLE BANA DOĞRU AKIYOR. YENİ FIRSATLARI GÖRECEK VE DEĞERLENDİRECEK GÜÇTEYİM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALIK ve YÜKSELEN BALIK 

 

 

Esma Ül Hüsna Desteği 

 

 

 

 

KAYYUM ( c.c ) (312 KEZ)

 

 

Yarattıklarının işini çeviren, her işleneni bilen, evveli olmayan, kainatı yöneten en yüce varlık demektir.

 

 

Kayyum ismi genel tanımıyla düzenleyen, idare eden, düzeni ve uyumu sağlayandır. Kayyum ismi her anda ve her oluşta hayat bulan her ne varsa düzenli ve tüm diğer etkilerle uyumlu bir şekilde var olmasını sağlar. Bu Esmayı yaşamınızda düzen istediğiniz her durum için kullanabilirsiniz, eksiksiz bir ahenk bu Esmanın yolunda ortaya çıkar.   

 

 

 

 

 

AFÜV (c.c) (312 KEZ)

 

 

İnsanların günahlarını kendilerinde sorumluluk kalmayacak şekilde affedendir.

 

 

Afüvv Esması genel anlamıyla çok affedici olan manasıyla yaratanın yarattıklarına karşı merhametini ve anlayışını işaret etmektedir. 

 

 

Bu esmayı bilincinizde ve bilinçaltınızda var olan negatif kayıtların silinmesi için, daha temiz ve duru bir zihin için veya olayları ve insanları effedemediğiniz durumlarda onların etkisinden özgürleşmek için kullanabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

CAMİ ( c.c ) (228 KEZ)

 

 

İstediğini istediği zaman, istediği yerde toplayandır.

 

 

Bu Esma genel anlamıyla, istediğini istediği zaman, istediği yerde toplayan anlamına gelir. Yaşamınızda düşünceleriniz ve istekleriniz doğrultusunda, insanları, olayları, düşünceleri, ilhamı kendinize çekmek, dağılmış olayları yeniden bir araya toplamak için bu esma harika bir anahtardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALIK BURCU HAFTALIK OLUMLAMASI 

 

 

(Haftanın her günü, günde en az 41 kez tekrar edilecek)

 

 

YAŞAMIM OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ, HER AN DAHA İYİYE ULAŞACAK YOLLARI BULUYORUM. 

 

 

 

 

 Yaşamın anahtarı elinizde olsa önce hangi kapıyı açmak isterdiniz ?

 

 

Esma Ül Hüsna'nın kişiliğinizde, yaşama dair düşüncelerinizde, hakimiyet ve yapabilme gücünüzde yaptığı değişimi onları hayatınıza aldığınız günden itibaren hissedeceksiniz. 

 

 

Olduğunuz siz'den, olmak istediğiniz siz'e uzanan bu yolculuk, hayatınızda şu anda olan duraksamaları veya engelleri aşmanıza yardımcı olmanın yanında, kendinizi ve tüm var oluşu çok daha iyi tanımanıza imkan verecektir.

 

 

Esmaların manalarıyla yükselen bilinç ile yaşam evinizi kendi ellerinizle yeniden şekillendirmek size içinizdeki gücü ve huzuru hatırlatacaktır. 

HAVAS İLMİ ANTALYA: 0507 818 11 11

 

Buraya yazamadığımız daha birçok rahatsızlık konusunda telefonla karşılıklı diyalogla bilgi alabilirsiniz...

0 507 818 11 11

Bize Ulaşın

Bize sorularınızı sormaktan çekinmeyin!

Gönderildi! Mesajınız başarılı bir şekilde gönderilmiştir.
Hata oluştu! Mesaj gönderilme sırasında bir hata oluştu!

Adres Bilgileri

  • Adres: ADNAN MENDERES BLV. H.ALTINİŞ. İŞ MRK. KAT:3 NO:21. (markAntalya karşısı) ANTALYA
  • Telefon: +90 507 818 11 11
  • E-Posta: eldekisifa@gmail.com

Çalışma Saatleri

  • Pazartesi - Cuma - 9:00- 18:00
  • Cumartesi - 09:00-18:00
  • Pazar - 11:00-22:00

Eldeki Şifa Mehmet Hoca

Telefonlarımız yoğunluktan dolayı meşgul olabilir. Tekrar denemenizi yada form üzerinden bize ulaşmanızı rica ederiz.