BİOENERJİ NEDİR?

 

Bioenerji’nin kelime anlamı; doğal olan enerjidir. Ancak bizim burada bahsedeceğimizBioenerji, hepimizin içinde bulunan iyileştirici bir güçtür. Bioenerji, kainatın yaratıcısı olan yüce Allah’ın katından bütün yarattıklarının üzerine gönderilen bir hayat akımıdır. Bioenerjikozmik kaynaklıdır. Bu kozmik akım vasıtasıyladır ki ; Allah yarattıklarının görüntü aleminde devamlılığını temin eder. Esasta kainatta ki her şey canlıdır. Cansız zannedilen şeyler sadece hayat hareketleri dışarıdan fark edilemeyen unsurlardır. " OL " emr-i ilahisi devam etmektedir. Kozmik Bioenerji hiç kesilmeden devamlı olarak kainatın üzerine akmaktadır. Kainatın ve onun içinde yer alan tüm unsurların hayat hareketlerine devam etmesi buna bağlıdır. Bir atomun elektronlarının çekirdek etrafındaki yörüngelerinde hareketleri de buna bağlıdır. Her şey bioenerjiye muhtaç olarak varlığını sürdürmektedir.

 

Bioenerji çok farklı şekillerde adlandırılmaktadır.

 

Evrensel Enerji - Yaşam Enerjisi – Çikiprana - Kozmik Enerji…

 

Adına ne denilirse densin hepsi de aynı şeyi anlatmaktadır. Bu bütün canlılarda olduğu kabul edilen güçtür Bioenerji…

 

Evrende herşey enerjidir. Evrendeki herşeyin özü kuant dediğimiz enerji zerrecikleridir. Gördüğümüz, algıladığımız canlı cansız herşey kuant dediğimiz enerji zerreciklerinin belli sayılarda yoğunlaşmasıdır.Evren bir enerji okyanusudur. Nesneler arası boşluklar dediğimizde enerjidir. Beş duyu ile algılayabildiklerimiz kadar, duygu ve düşüncelerimizde enerjidir. Onların titreşim sayılarının yoğunluğu, niteliğini ve kalitesini belirler.Bizler yani insanlar, belli titreşimlerin "kan-kemik-kas-sinir-doku vs." birleşimi ile organize olmuş enerji varlıkları olduğumuz kadar bizi canlı kılan özel bir enerji sistemi ile donanmış durumdayız. Evrensel enerji ile sürekli bağlantıda olan ve ondan beslenen vücudumuzdaki enerji sistemimiz özgün bir yapı oluşturur.Vücudu kan damarları gibi saran "nadi" dediğimiz enerji kanalları ile bu enerji dolaşır. Belli şekillerde enerji meridyenleri oluşturur. Bu meridyenlerin başlangıç ve bitiş noktaları, özel enerji tetikleme noktaları olduğu kadar, enerji beslemesi yapacağı organ ve sistemleri işaret eder.Dediğimiz gibi, vücut içerisinde devamlı bir titreşim ve düşük voltajlı elektromanyetik akım vardır. Elektromanyetik akım; fiziksel bedenle sınırlanmamıştır. Böylece, bir bedenden diğerine akış yapılabilir. Bu elektromanyetik akım; bedenin sağ tarafında toplanmıştır. Bioenerji akışı insanla sınırlı değildir; tüm maddeye akar. Bitkilerin insanlarınkine zıt bir kutbu vardır; onlarla aramızda hür bir kanal açılır.Sağlıklı bir vücutta negatif bir enerji bulunmaz. Vücudun herhangi bir yerinde problem varsa; o bölge negatif enerji üretmeye başlar. Daha doğrusu; beyin ile o bölgenin iletişimi kopmuş demektir. Demek ki; bedenimizin tümünü ayakta tutan beynin düşünce ve yapılandırma bölümü ile aradaki bağı kopartmamak lazım.

 

Vücudumuzda bulunan elektrik akımı beden etrafından bir alan oluşturuyor. Buna “AURA” deniyor. Yani, Evrendeki her şey de olduğu gibi bizimde bir manyetik alanımız vardır. İşte bizim bu manyetik alanımız Auramızdır. Auramız bireysel enerjimizin evrene açılan yanıdır. Değişik katmanlardan oluşmuştur. Kadim bilgilerden, bu günkü bilimin ışığında yeniden değerlendirmelerimizle bunun 8-9 katman kadar olduğu bilgilerine ulaşılmıştır. Herbiri özgün renk ve yoğunluğa, akışa sahip olan Aura katmanlarının, bizim enerji kalitemize ve onu kullanabilme yeteneğimize göre(bilinçli veya bilinçsiz) bütün evreni kaplayacak bir enerji olduğu kesindir.

 

Aura artı ve eksi elektriklerden oluşur. Bu iki akımın dengede olması vücut sağlığı için şarttır. Denge bozulduğunda ise sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Normalde enerji dengesi akupunktur iğneleriyle sağlanırken bunun bir başka yolu da güçlü enerjisi olan insanın daha zayıf enerjili bir insana enerjisini aktarması. Bu enerji aktarımının doğru bir şekilde yapılması ise ancak Bioenerji Uzmanı tarafından doğru bir şekilde enerji verilerek yapılabiliyor.

 

Bioenerjiye göre her insanın vücudunda yedi tane çakra bulunuyor. Ve bu çakralar enerji merkezleri olarak kabul ediliyor. Kozmik enerji tepeden girer ve çakralar vasıtasıyla bedenin çeşitli bölgelerine dağılır. Fazlası el ve ayakuçlarından çıkar. Herhangi bir nedenden dolayı çakralar kapanırsa, enerji dağılamadığı için o bölge beslenemez ve hastalık ortaya çıkar. Genelde enerji transferi bu çakralar üzerinden yapılıyor. 1 nolu çakra ile 7 nolu çakra arası enerji kanalımız olarak kabul ediliyor. Bioenerji uzmanlarına göre kendi ellerimiz ile de vücudumuzdaki enerji akışına hakim olup bazı rahatsızlıklarımızı giderebiliyoruz. Özellikle en çok enerjinin bulunduğu yer olan parmak uçlarını kullanarak. Belki farketmişsinizdir, bir yerimiz ağrıdığı zaman elimizi ağrıyan yerimize götürürüz. Bunun sonucunda bir rahatlama hissederiz hatta kimi zaman ağrı geçer. Bu çakraların bulunduğu noktalarla temas etmekten kaynaklanır.

 

Vücutta yedi ana çakra ve 3 ara çakrası vardır ve her çakra bir salgı beziyle ilgilidir. Bunlar: 

 

 

1. ÇAKRA KÖK ÇAKRA 

 

Kök çarka, Kuyruk kemiği ile anüs arasındadır ve enerji sisteminin merkezidirÜreme organlarıyla ilgilidir. Bu çakra belkemiğimizin sonuna bağlı olup, bacaklarımızın arasından yere doğru yönelir. Rengi kırmızıdır. Bağlantılı olduğu element "toprak"tır ve yaşama içgüdüsü, bedene ve fizik plana bağlılık eğilimi ile alakalıdır. Yaşama isteğimizi ve canlılığımızı destekler. Dengeli çalışması, bedensel sağlık, güvenlik duygusu ve yaşama sevinci olarak aaaahür eder. Bu çakra cinsel beze tekabül eder. 2. ÇAKRA SAKRAL ÇAKRA 

 

Sakral çakra, Kuyruk kemiği üzerindedir. Üreme sistemini kontrol eder.Böbreküstü bezleriyle alakalıdır. Rengi sarıdır. Karın bölgesinin alt kısmında yer alır. Bağlantılı olduğu element "Su'dur ve cinsellik duyumları ile alakalıdır. Dengeli çalışması, duyumsal yoğunluk, cinsel doyum ve değişimi kabul etme becerisi olarak kendini gösterir. 3. ÇAKRA GÖBEK ÇAKRASI 

 

Göbek Çakrası, Bel omurgasının ortası ve göbektir. Sindirim sistemini kontrol eder. Ülser, hazımsızlık, böbrek iltihabını tedavi ederPankreas bezini yönetir. Rengi turuncudur. Duygusal bedenimizle bağlantılı olup, arzularımızı, yaratıcılığımızı ve ilişkilerimizi yönlendirir. Kişisel güç, irade, özsaygı duygularımız bu çakra ile ilintilidir. Bağlantılı olduğu element "ateş"tir. Dengeli çalışması,enerji, verimlilik, çabuk karar verebilme ve güç faktörünü baskıcı olmadan kullanabilme yetisi olarak ortaya çıkar.4. ÇAKRA KALP ÇAKRASI

 

Kalp Çakrası, Göğüs kafesinin ortasıdır. Yüksek tansiyon, kolesterol ve kalp problemlerine iyi gelirTimüs bezi ile ilgilidir. Dokunma duyumuzu kontrol eder. Sevgi ve şefkat duygularımız ile ilintilidir. Bağlantılı olduğu element "hava"dır.Sağlıklı çalıştığında, sevgi, şefkat, barış ve güçlü bir adalet anlayışı olarak aaaahür eder. Aura rengi yeşildir. 5. ÇAKRA BOĞAZ ÇAKRASI 

 

Boğaz Çakrası, Göğüs kafesi ile boyun ortasındadır. Solunum yolları ve deriyi kontrol eder. Öksürük, astım ve alerjilere iyi gelir.Tiroid bezini yönetir. Rengi parlak laciverttir. Sanatsal yaratıcılığımız ve kendimizi ifade etmemiz için gereken enerjiyi sağlar. Bu çakra dünyaya açılan penceredir. 6. ÇAKRA ÜÇÜNCÜ GÖZ ÇAKRASI 

 

Üçüncü Göz Çakrası, Alnın ortası, iki kaş arasındadır. Vücuttaki tüm sistemleri kontrol eder. Hipofiz bezi ile bağlantılıdır. Rengi çivit mavisidir. Aynı zamanda "üçüncü göz çakrası" olarak da bilinen bu çakra, iki kaşın ortasında yer alır. Sezgilerimiz, duru görü, hayal gücümüz için gereken enerjiyi sağlar. 7. ÇAKRA TAÇ ÇAKRA 

 

Epifiz bezi ile alakalıdır. Yedinci çakramız başımızın tepesinde tam ortasındadır. Rengi mor ve şeffaftır. Taç çakra olarak da bilinen bu çakra, saf farkındalık olarak bilinen bilinç seviyesine karsı gelir. Beş duyunun algılayamadığı, zaman - mekân ötesi birlik âlemiylebağlantı noktamızdır. Bilgeliğimizin ve ruhsallığımızın gelişmesi ve anlayışımızın artması için gereken enerjiyi sağlar. 

 

 

BİOENERJİNİN KİŞİLERE YARARLARI: Kişilerin enerji merkezleri ve kanallar temizlenmekte. Kişilerin enerji merkezleri aktif hale getirilmekte. Kişilerin enerji merkezlerinin biçimleri düzelmekte. Kişilerin tüm çakra sistemi dengelenmekte. Kişilerin enerji blokajlar giderilmekte. Kişilerin bedeni enerjik hale getirilmekte. Kişilerin bedensel ve ruhsal rahatsızlıklar giderilmekte. Kişilerin sağlığı gelişmekte. Kişilerin huzur ve neşesi artmakta. Kişilerin iç denge gelişmekte. Kişilerin farkındalık ve algılama gelişmekte. Kişilerin kendini bilme artmakta. Kişilerin bilinci arınmakta. Kişilerin beynin genelde uyuşuk bölgeleri harekete geçmekte. Kişilerin beyni daha aktif olmakta. Kişilerin zihni keskinleşmekte. Kişilerin gizli potansiyelleri ortaya çıkmakta. Kişilerin dışarıdan gelen negatif etkenler temizlemekte. Sakatlanmış kişilerin tedavi sistemi hızlanmakta. Kişilerin bilinmeyen hastalıklar vücuttan atılmakta. Kişilerin, yaşam ilişkileri daha çok başarılı olmakta. Kişiler stres'ten uzaklaşmakta ve öfke kontrolü yapılabilmekte. Kişilerin ruhsal gelişimi hızlanmakta. Kişilerin performansı yükselmekte ve motivasyonları artmakta. Kişilerin cinsel sorunları azalmakta. Kişilerin kendine olan özgüveni artmakta. Kişilerin, yaşama olan inançları ve bağlılıkları artmakta. Kişilerin kendi aralarındaki huzur ve güven ortamı oluşmakta. Kişilerin kendisini yenilemesi ve değiştirmesi desteklenmekte. Kişilerin ruhsal hastalıklarından Panik atak, depresyon, Fobik bozukluklara ve tüm ruhsal hastalıklara pozitif enerji yüklemekte. Kişilerin Zekâ seviyesini ve AQ seviyesini yükseltmekte. Kişilerin ayaklarında oluşan ödem veya şişkinlikleri eritmekte. Kişilerin, kendilerine ve yaşama olan inancı çoğalmakta. Kişilerin, kendi işine uyumu kolaylaşmakta. Kişilerin iş ve çalışma yerlerine adaptasyonu sağlanmakta. Kişilerin zor olan doğal şartlara ve iklime uyumu sağlanmakta. Kanserli hastalıklar daha çabuk iyileşebilmekte Tedavisi mümkün değil gibi hastalıkların iyileşmesine yardımcı olmakta. Evde beslenen hayvanlara,enerji verilebilinmekte. Kurumsal çalışma yerlerinin enerji aktivitasyonunu yükseltmekte. İnsanların uyum içerisinde yaşamasını kolaylaştırmakta. 

 

 

BİOENERJİ'NİN UYGULANABİLDİĞİ TÜM GELİŞİM ALANLARI:Kişisel şifacılık ve iyileştirici yön. Sağlık sektörü ve alternatif tıp alanları Sporcu ve spor kulüpleri Firma ve kurumsal sektörlerde çalışan personel performansı Ameliyatsız ve ağrısız doğum (çatı açma) Hayvansal hastalıklara şifasal yön Bitki gelişimi ve hormonsuz doğal ürün yetiştiriciliği Bilinmeyen ve Ortodoks tıpta çaresi olmayan bazı hastalıklar Kanser ve kötü huylu tümörlerin eritilmesi Ruhsal sıkıntı ve fiziksel ağrı .BİLĞİ VE DANIŞMA 05078181111.

 

Buraya yazamadığımız daha birçok rahatsızlık konusunda telefonla karşılıklı diyalogla bilgi alabilirsiniz...

0 507 818 11 11

Bize Ulaşın

Bize sorularınızı sormaktan çekinmeyin!

Gönderildi! Mesajınız başarılı bir şekilde gönderilmiştir.
Hata oluştu! Mesaj gönderilme sırasında bir hata oluştu!

Adres Bilgileri

  • Adres: ADNAN MENDERES BLV. H.ALTINİŞ. İŞ MRK. KAT:3 NO:21. (markAntalya karşısı) ANTALYA
  • Telefon: +90 507 818 11 11
  • E-Posta: eldekisifa@gmail.com

Çalışma Saatleri

  • Pazartesi - Cuma - 9:00- 18:00
  • Cumartesi - 09:00-18:00
  • Pazar - 11:00-22:00

Eldeki Şifa Mehmet Hoca

Telefonlarımız yoğunluktan dolayı meşgul olabilir. Tekrar denemenizi yada form üzerinden bize ulaşmanızı rica ederiz.