cinlerin dünyası

CİN-EGO-ŞEYTAN
İnsanoğlu cinleri tanıdığında, onların ne olduklarını bildiğinde cinlerin hiç de korkulacak varlıklar olmadığını görecektir. İnsanın cinlerden korunmasının tek yolu onların ne olduklarının bilinmesidir. Cinleri bilmek cinlerin tüm gücünü kırmaktadır. Çünkü insan onlara karşı ne yapacağını kesinlikle bilir.
Cinleri bilmek için temel gerçekleri bilmemiz gereklidir. Kısaca bunlara değineceğiz. 
Cinlerin bilgesi İblis, Adem’i görünce doğru yoldan ayrıldı. Muhalif olmanın sonucudur batıla düşmek. Ruhu üflenmiş hareket eden iki ayaklı Adem’i görünce saptırmaya yöneldi. Allah bu canlıyı yarattığından ona sahip çıkmak zorundaydı. İnsan çaresiz, bilgisiz ve hiçbir şeydi. İblis ona kötülük edip, öldürtüp, yaşamlarını bozmaya başlayınca Allah sahip çıkacaktı. Çünkü iki ayaklı dik durabilen basit canlıyı Allah yaratmıştı. İblis, yaratma kudretine sahip bir Tanrı varken Allah’ın kararına neden muhalif olmuştu. İşte bu iblis’in içinde bulunduğu psikolojik durumunun, yaptıklarının ve kibrinin bir sonucuydu.
Tanrı, yeryüzünü ve İblis’i yaratmıştı. İblis cinlerin bilgili ve kabiliyetlisiydi, İblis kötücül gücüyle egemenlik kurmuştu. İblis’in maddeyi etkileme ve dünyayı yönetme kudreti vardı. Yalan ve batıl ile olsa da kendine taraftar buluyordu. İblis tehlikeli bir düşmandı. Ama onu yok eden basit şey doğruydu. Gerçekler İblis’e zarar veriyordu. Yanlış bir algı yarattı ve zanlarla insanın ayağını kaydırmaya çalıştı. İblis yalanlar ile ve geçici dünya hevesleriyle aldatıyordu. Yeryüzünde tüm yaşamları etkileyebiliyordu. Yöneticilere gidip güçlü olanları dünya ile aldatırdı. Savaşlar ve zulümler hiç eksik olmadı
İnsanoğlu düşmanını tanımaz ise çaresiz bir ava dönüşür. Düşmanınızı bilirseniz özelliklerini, silahlarını ve yöntemlerini bilirsiniz. Zaaflarını bilirsiniz. Düşmana karşı önlem alırsınız. İşte İblis ve cinleri kendisi hakkında bilgi edinilmesini ve fark edilmeyi hiç istemez. Kendini mümkün olduğunca gizler. Zaten insanların çoğu onu fark etmiyor. İnsan kendi kendini yargılıyor, suçluyor, günahkar hissediyor, güveni engelliyor sonunda pişman oluyor. Cinler insanlar tarafından fark edilmeyi hiç istemez. Çünkü insanlar tarafından reddedileceğini bilir. Çünkü iblis batıl ve kötü yolu seçmiştir.
İblis’in hangi fikri adil, doğru ve iyidir ki. İblis bu üçünden (doğruluk, adalet ve iyilikten) nefret eder. Barış ve birlik en nefret ettiği şeydir. İblis bir doğruya çok yalan katar, konuyu evirir çevirir başka bir alana yönlendirir. Birkaç sefer size yardımcı olur kendine güveni sağlattı mı sizi kullanır. Sizi kendine bağlar sonrada sizi mahvedene dek uğraşır. En sonunda sizi bir akıl karmaşasına sokar. Her şey arap saçına döner. Bir de bakmışınız ki kendinizi suçluyorsunuz. Beklide intahara kadar gider bu durum.
Bazı ilhamların kaynağı iblis iken bazı ilhamların kaynağı meleklerdir. İblis kötü sonuçlar için melekler iyi sonuçlar için ilham ederler. İnsan hangi yolu tuttuysa ona uyar.
Cinler her insanı durumuna göre zorlar. Çok dindar inançlı insanda abdest almada zorluk ve namaz kılmakta zorluk verir. Bazı insanlarda iş yapmak dahi istetmez. Kimilerine tembellik kimilerine rehavet verir. Korkmayın tüm bunların olması normaldir. Cinler insan bedenine bağlı ve sona kadar mühlet verilen bir varlıktır. Bizimle ölene dek uğraşırlar. Peygamber kıvamına da gelseniz mutlaka uğraşacak şeyleri vardır. Elbette bu adam öldürme ve zina gibi büyük günahlar olamasa da küçük nedenler bulabilirler.
Cinler abdesti çabukça uygun olmayarak aldırabilir. Bazı uzuvları yıkamama veya bazı uzuvlarda temiz olmadığı hissi vererek tekrar tekrar yıkattırabilir. 
Namazda tanrıya odaklanamama veya farkındalığın kaybolması, dikkat bozukluğu cinlerdendir.
İnanan cinler şiddeti ve kötülüğü tercih etmediğinden inançsız cinlerin egemenliği altında ezilmişlerdir. İnançsız cinlerin babası iblistir. İnançsız cinler cinlerin yüzde doksanbirini oluştururlar.inanan cinler çok azdır. Cinlerde inanan ile inanmayanı ayıran tek özellik insana düşman olup olmamasından anlaşılır. İnsanı seven cinler çok azdır ve bunlar inanan kesimi oluştururlar. İblisin tayfası kötülük ve şiddet üzerinden dünyadaki her şeye sahip olduklarından ve azgınlıklarından dolayı egemen olmuşlardır. İnsan üzerinden beslenenler kötülüğü yol edinmiştir.
Cinlerin yaptığı en iyi şey kendisinin siz olduğuna ikna etmektir. Ben der ve insan adına konuşur. Düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi konuşuyor. Bunlar daha çok hislerden oluşuyor. İnsanı yönlendirir ve yönetmek ister. Kontrollü olmalısınız. Bazı yöntem ve kurallar ile kendimi kontrol edeceğim ve her söylediğine uymayacağım. Düşüncelerimi kontrol edeceğim deyin.
Cininiz en kötü özgüven sihirbazıdır. Sizin yerinizi alması yaptığı en büyük düzmecesidir. Düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi gösteriyor. Duygular üretiyor ve gerçek duygularınız gibi hissettiriyor. Ruhunuz da kendinizin o olduğunu sanıyor. Bilakis hızlı kalp atımıyla o korkuyu hissediyorsunuz. Egolarına yani kendi şeytanına uyan insanlar yalan söylerler, hile yaparlar ve sınır tanımazlar. Çünkü şeytanın hedeflettiği dünya nimetlerini ve dünyayı seçmiştir. Bu nedenle cine uyarak her olumsuzluğu yapmaktadır. Bilirsiniz ki inanmak ve inanmamak dünya ve ahret seçiminizde yatar. Dünyayı seçmiş iseniz bu yaşamda isteklerinize ulaşmak için her şeyi yaparsınız. Bu durum şeytanınızla uymayı gerektirir. Ama ahreti seçmiş iseniz ahret için çalışırsınız bu da dünya nimetlerini elde etmek için kötülüklere bulaşmanızı engeller. Aslında bu durum şeytanınıza uymamayı sağlayacaktır.
İnsanlar egoyu(şeytanı)(cinini) bilemezler, aradaki farkı göremezler. Kendim dedikleri şeytan ile ruhunu ayıramazlar. Mahkum olduklarını bilmezler, bu durumu asla anlayamazlar. Felsefedeki ego dini anlamda şeytandır. Ve kimse şeytanın zeki olduğunu anlamaz. Şeytanın geri planda büyük bir hedefi vardır. Küçük davranış ve seçimlerle sizi o büyük hedefe götürmeye çalışır. Amacı size kötülük etmektir. Sizin hayatınızın kötü bir sonuçla ve kaybeden olarak hayatınızı sonlandırmayı ister. Bu nedenle çalar, öldürür, zina eder vs tüm günahları işletebilir.
İçinizdeki ses ve duygular size ne söylerse söylesin dış düşman diye bir şey yoktur. Düşman ve tehlike algısı cininizin yansıtmasıdır. Bu açıdan bakarsak dışarıdaki tüm düşmanları aslında kendimiz yaratmışızdır. En büyük düşman algılamanız, cehaletinizdir bu da sizin şeytanınızdır.
İnsanla beraber yaşayan cin(şeytan) aynı bedende birbirine girişiktir. Birlikte yaşarız, bize yakındır. Faydasından çok zararı vardır. Varlığı kaçınılmaz bir gereksinimdir. Tanrıyı ve doğruyu görmekte mutlak gerekliliktir. Yanlışa sevk eder ki insan doğruları görüp tercih edebilsin. İnananlar için şeytani cinler bulunmaz nimettir. 
Cinlerden korunmak için en etkili yöntem dua etmektir. Sadece dua okumanız korunma için yeterli olmaktadır. Cinler madde olmadıklarından daha çok mana etkileri olduğundan etkilerinden kurtulmanın tek yöntemi dua etmektir. İkinci olarak cinlerin telkin ettikleri düşünce ve duygularla çarpışmaktır. Örneğin asansörde kalan bir insana hemen asansör düşerse, ölürsen, başına kötü bir şey gelecek gibi telkinlerde bulunur. Sakin olun bu düşüncelere prim vermeyin, bir şey olmaz, asansör güvenli, şimdi çalıştırırlar, Allah’a inanıyorum ve ölümden korkmuyorum gibi benzer söylemlerle cini etkisiz hale getirebilirsiniz. Ardından Allah’ım sana sığınıyorum gibi Nas suresi içerikli birtakım dualar etmeniz de yeterlidir. Sorunu kendiliğinizden aşmış olacaksınızdır. Her insanın bedene bağlı ve bedenle yaşayan kendi cini(şeytanı) vardır. Bu tür kriz ve tehlikeye yakın durumlarda korku, heyecan, panik gibi durumlara düşürürler. Bunlarla baş etmek inanca dayalı düşüncelerle olur. Bu tür kriz durumlarında cinin etkisinde kalan inancı zayıf korkan panikleyen ve sonunda mantıksız davranışlarla kötü sonuca gidenler tanrıya güvenmemenin verdiği etkiyle kaybederler. 
Sadece dua etmek etkili olmayabilir. Yani duayı destekleyici olumlu düşünceler de geliştirmeniz gerekmektedir. Şu kesindir ki olumsuz düşüncelerin hepsi cinlerdendir. Olumsuz düşünceleri olumlu hale getirin. Bu düşüncelerin kaynağının cinden olduğunu bilmek sorunun büyük çoğunluğunu da çözmek demektir. Ayrıca dualarınız ve surelerinizi kendi lisanınızda yapmalısınız. Yoksa bir etkisi olmayacaktır. Dualar sizde düşünsel olarak mana olarak iç aleminizde birtakım kuvvetleri doğurmaktadır. Bunlara tanrı kaynaklı meleki kuvvetler diyebiliriz. Aslında bunlar şeytanın aksine olumlu düşünceler üretir ve stresi bertaraf eder. Bu nedenledir ki ‘Cinlerden insanların rabbine sığınıyorum.’ İçerikli nas suresi bize bir şeyler kazandıracaktır.
Cinlere(şeytani cinlere) karşı korunmak için Nas, Felak, Ayetel kürsi, Muavezeteyn gibi sureler okuruz. Ancak şunu bilmelisiniz ki kendi lisanınızda anlamını bilmeden okuduğunuz dualar size bir şey kazandırmıyor. Arapça dua ve sure okumak yerine Türkçe okuyunuz. Çünkü okuduklarınızı anlamsal olarak yaşamayıp hissedemediğinizden duaların gücünü alamıyorsunuz. Anlamadığınız dualar şeytanı bertaraf etmiyor. Bu sureleri kendi lisanınızda okurken birtakım Allah’a sığınma ve güvenme duaları da edebilirsiniz. Sıkıntılarınızdan kurtulmak için yardım ve dualarınız mutlaka cinlere zarar vermektedir.
Duaya yakın, cinlerden korunmak için başka yöntemler de vardır. Su veya toprak ile yıkanmanız evet şaşırmayın toprak ile yıkanıp toprağa yatmak ta bedendeki cini etkisiz kılmaktadır. 
Aşırı korku ve şiddetli öfke gibi durumlarda neredeyse bedene tam hakimiyet kurmuş olan cinin etkisini zayıflatmak için oturmak veya sırt üstü yere yatmak, derin nefes alıp vermek cini beklemede bıraktığınız için gücünü zayıflatacaktır. Yoksa o sizi şiddete ve büyük hatalara götürecektir.
Pek çok insan cinlerden korkar. Sanki karşısına birden çıkacak sanır. Zarar verecek sanır. Halbuki insan bu durumdan daha kötü durumları yaşamaktadırlar, günahlara düşüp türlü hatalar yapmaktadır ancak bunun da farkında değildirler. Cinler sizinle beraber yaşamaktadırlar ve Şeytani cinler düşüncelerinizdedir. Düşüncelerinizi dinleyin, kontrol edin olumsuzları ayırın ve reddedin. 
Cinler insanı korkutmaktan ve kafa bulandırıcı saçma fikirlerden hoşlanırlar.
Cinler kendilerinden korkmayandan korkarlar. Cinlerin varlığına inanıyorsunuz da Allah’ın varlığına neden inanmıyorsunuz. Cinlerden korkuyorsunuz da Allah’tan neden korkmuyorsunuz. 
Bu dünyaya aldanmayan, ölümden korkmayan ve Allah’tan korkan bir insan cinlerin çekindiği ve korktuğu insan tipleridir. Bu tipleri çevremizde görmek zordur ama bazı yaşlı insanların ölüm korkusunu yenerek bu tiplere uyduklarını söyleyebiliriz.
Cinler eşini kaybetmiş yalnız yaşayan yaşlı kadınları korkutmaktan zevk alır. Ama korkutmalarının hiçbirisi gerçek çıkmaz ve asılsızdır. Aslında birtakım telkinlerle insanı huzursuz ve rahatsız etmeyi amaçlamaktadır.
Cinlerle mücadele daha çok mana aleminde yani iç alemimizde olmaktadır. Aslında davranışlarımızın da kökeni önce düşünsel faaliyetlerdir. Aslında iç alemimizi yönetme ve yönlendirme konusunda bizim hiçbir kudretimiz yoktur. Yani ruhumuz sadece verilenleri alır ve yaşar. Bu nedenle cinler bize söyledikleri şeyler ve hisler ile bizleri yönlendirmektedir. Biz bu duruma hiçbir müdahale edemeyiz. Veya cinleri yenme ve etkisiz kılma gibi kendi ruhumuzdan çıkan düşünceler yoktur. Böyle bir gücümüz yoktur. Ruh sadece olanları yaşar. Yani insan cinden gelenleri fark edip Allahtan dileyince veya mevcut ortamdaki yanlışları fark edip reddettiğinde yani beğenmediğinde otomatik olarak tanrısal kuvvetler devreye girmektedir. Yani o kirli ve olumsuz düşünceleri bertaraf eden meleksel kuvvetlerdir. Kendi ruhumuz cinleri alt edemez. Biz ancak şunu yaparız. Mevcut sorunu ve olumsuzlukları fark edip bu durumdan hoşlanmadığımızı bilmemiz ve bildirmemiz yeterlidir. Bu durumda melekler devreye girer ve bu olumsuz duygularla çatışarak yok etmektedir. İnsanı boş bir odaya benzetin. Birisi odaya giriyor bir şeyler söylüyor. Siz seçim yapıyorsunuz. Diğeri giriyor başka bir şey söylüyor. Seçiminize göre giren kalmaya devam ediyor. Yani şeytanın telkinleri hoşunuza giden bir şey veya hedef ise ona uyarsınız. Ve o şeytan odada kalmaya devam eder. Ama siz şeytanın fikrini ve dünyalık amaçlarını reddederseniz bu sefer odaya başka biri olan tanrısal bir melek girer. Ve olumlu düşünceler geliştirerek şeytanı odadan sürer. Yani gönderir.
Şeytaniyyet; olumsuz düşünce, yıkıcı etki, saldırgan, suçlayıcı, zarar veren, ayrıştıran, arzulara düşkün, dünya nimetlerine saplanmış. Yalancı, hilebaz, kirli planlar kuran, menfaatçi, cimri, aceleci, öfkeli ve azgındır.
İblisin tahtı vardır. Bir hükümeti bakanlıkları, amirleri çalışanları ve işçileri vardır. Amaçları kötülüktür. Ademoğlunu yoldan saptırmak ve yok etmeyi amaçlamıştır. Hünerli olanlar ve kötülükte ileri gidenler kıdemlidir. Bunlara halk dilinde ‘ifrit’ denir. Bir insanın cini insanı yenemeyince durum merkeze bildirilir veya merkez durumu fark eder. Merkezden onbinlerce uzmandan bir uzman gelir. Ve beden cinine destek verir. İnsanı saptırmaya çalışır. 
Cinler çok çeşitlidir. Dünya nimetlerinin ve zevklerinin sahipçisi cinler vardır. Mesela ‘kadın ve cinsellik cinleri’, ‘kazanç ve mal cinleri’, ‘yeme ve içme cinleri’ gibi sayabiliriz. Bu bakanlıkların liderleri direkt iblise bağlıdır. Erkek cinler dişilere, dişi cinler erkeklere gelir.Azdırır ve sapkın düşüncelere sokar. Bedeni cinsel yönden uyarır. Bedenin tüm faaliyetlerini etkileyebilirler. İşe telkinlerle başlar ve insanı dilediği noktaya getirir.
Şeytan kelimesi iblis için kullanılmıştır. İblis cinlerin büyük bir kısmının lideridir. Şeytan kelimesi sadece yoldan sapmış cini nitelemez. Aynı zamanda insanı da niteler. ‘biz insan ve cin şeytanlarını peygamberlere düşman yarattık.’ Ayetleri delil olmaktadır. Yani şeytan kelimesi Kuran’da kötü yolu tutmuş anlamı içeren geniş bir anlamdır. Kötü yolu tutmuş insanlar, cinler, hayvanlar da bu şeytani guruba girmektedir.
Cinlerin hepsine kötü diyemeyeceğimizden dolayı biz şeytani cinler diyeceğiz. Ama insanlar bu sefer rahmani cinleri dost adlettiğinden cinleri genel bir isimde kötü olarak kullanacağız. Nitekim büyücüler de cinci hocalar da Müslüman ve rahmani cinlerden yardım aldıklarını söyleyerek şeytani cinlerle işbirliği yapmışlardır. Rahmani cinler insanlara yaklaşmazlar. Rahmani olan böyle anlaşılır. Her hangi bir insana cin arkadaşlık etmiş ise o şeytanidir. Rahmaniler insanladan uzak ıssız yerlerde yaşarlar. İnsanların yaşamlarına karışmamayı yol edinmiş olan cinler Allah yolundaki cinlerdir. Bu nedenle günümüzde rahmani cinlerle hayırlı ve faydalı büyüler yapılıyor ve şifalar veriliyor imajını verenler büyük bir günahın içindedirler.
En etkili duayı cinci hocalar, normal hocalar ve medyumlar yapamaz. En etkili duayı kişinin kendisi yapar. Sıkıntısından kurtulmak isteyenin kendisi ve birinci dereceden yakını en etkili duayı okur. Cincilerin duası kabul da olmaz. Kişi kendisi sıkıntısını en iyi kendisi yaşadığından duası ve ailesinin duası da etkili olur. Yalvara yalvara dua etmek mutlaka başarı getirir.
Cinler kabiliyetlerine göre sınıflara ayrılırlar. Yaradılışlarına göre ast üst ilişkisi vardır. Nasıl insanda bilgili olanlar üst bir göreve gelir bir vali, hakim olursa cinlerde de bilgi ve kabiliyetlerine göre görev alırlar. İblis’in kendisi sadece peygamberlere gitmiştir ve her dönemde insanların kutuplarına uğramıştır. İnsanların durumlarına göre iblisin cinleri görev alırlar. 
İblis, dünyayı, kadınları, malları ve dünya zevklerini önererek insanları aldatır. İblis öyle şeyler vaat eder ki hepsi dünyalıktır ve insanı saptırır. Dünyaya sırt çevirmiş olanı aldatamaz ve onda başarılı olamaz.
Cin ben der. Ve insanı kendisi gibi gösterip kendisini hiç fark ettirmez. İnsan kendisi hayatını yaşadığını zanneder halbuki cin hayatı yaşıyordur.
Şeytani cini makul doğrular yıpratır. Kişi hareketlerini yaptıklarını sorgulayıp beğenmemenin sonucunda şeytani cini fark ederse onu kendisinden uzaklaştırmış olur. Şeytani cini fark etmek, onu bilmek onun etkisini yıkmak, ona galip gelmek demektir. Bilinmeyenin bilinmesi, fark edilmesi batıl fikre zarar verir.
İnsanın kendine ait en az bir adet şeytani cini vardır. Bedende birden çok cin olabilir hatta hastalık yapmak için yüzlerce bile. Ama birilerinin olduğu yerde diğerleri pek bulunmaz. Geminin sayılı kaptanı vardır. İnsan bir araç gibidir. Yönetilir ve yönlendirilir. İnsan kimi seçerse şoför o olur. Yani ya şeytani cin, yada melek olacaktır; bu insanın hedeflerine ve hayat felsefesine bağlı olarak harekete geçer.
İnsan öldürmek kolaydır. Şeytan insan öldürmek için fırsat kollar. Telkinlerle silahı ürettiren ve ticaretiyle dünyaya yayan iblistir. İkna etmek, merhametli olmak doğru bir yola girmek yerine öldürmeyi seçenler kötü kazancı seçmiştir. Şeytanın yoluna uyanlar şeytanın halkıdır.
Cinler insan hayatında daima vardır. İnsanlarla beraber yaşaması normal ve rutin durumdur. İnsanların doğruyu ve iyiyi anlamasında mutlak bir gerekliliktir. Cinler kötülüğe teşvik etmekle iyiyi ve doğruyu gösterir.
Oruç, cinlerin beden üzerinde etkinliğini kırmak ve azaltmak için vardır. Çok yiyen insanın üzerindeki rehavet, saldırganlık ve tembellik cinlerdendir. Çağın hastalığı obezite cinlerin işidir. Nimetlere kolay ulaşabilmenin sağladığı ortamda sürekli yeme isteğini kışkırtan cinler tat alma hazzına bağlı insanı kullanır.
Oburluk cinlerin işidir. Obezite cin hastalığıdır. Sinirliliğin baş nedeni çok yemektir. Cinlerin telkinleriyle yanlış alışkanlıklar ve yanlış beslenme ortaya çıkar. Zaman içinde sürekli yeme başlar ve obeziteye kadar gider. Ne için yemek yiyorsunuz. Yemek yemek için mi yaşıyorsunuz yoksa yaşamak için mi yiyorsunuz. Sürekli yeme yerine gerektiği kadar yemeyi alışkanlık etmelisiniz. Bunun için şeytanın telkinleriyle oluşturulmuş kabuller yıkılacak ve alışkanlıklar değiştirilecektir. 
Cinleri emri altına alacağını sanmak tamamen aptalcadır. Her durumda binek insandır, şoför cinlerdir. Cinler insanı kullanır. Cinlerle uğraşmak yenmek üstün gelmeyi istemek ve dilediğini yaptırmak düşüncesi yanlış ve batıldır.Cinleri insan değil melekler etkisiz kılmaktadır. Bu da ancak sizin Allah’tan dilemenizle olmaktadır. İnsanın kendisi hiçbir şey yapamaz. İnsan sadece etkileri yaşar. Cinlerden gelen etkilerden memnun değilseniz Allah’a dua edersiniz ve hemen görevlenir bazı melekler ve size yardım etmeye başlar. Zaman içinde cinlerin etkisinden kurtulursunuz. İnsan cinlere karşı sadece Allah’tan yardım dileyebilir. Kendisi bir şey yapamaz. Cinlere üstün gelemez. Dua edince birtakım olumlu meleki düşünceler türemeye başlar. Ve cinlerin telkinleri etkisizleşmeye başlar.
Cinler bara giden bir insana zina yapmak ve öldürmek amaçlı gelirken, namazdaki bir insana namazı bozmak, engellemek amaçlı gelir. Her insanın durumuna göre daima kötülük seçimi vardır. Pozisyonunu ne kadar iyi kategoride tutarsan günahın büyüklüğü ve sıklığı da o oranda değişmektedir. Yaşam tarzınız, alışkanlıklarınız, kabulleriniz sizin kategorinizi belirlemektedir. 
Cinlerden korunmanın en etkili yolu sürekli Allah ile buluşmak yani konuşmak yani dua etmekle mümkündür. Buna Müslümanlar namaz demektedir. Namaz gerçekten cinlerin kötülüklerini kırmak adına çok etkili bir ibadettir. Günün belli vakitlerinde sadece Allah’tan yardım dilemek cinleri delirtmektedir. Hatta insandan uzaklaşmasına neden olmaktadır. Çünkü insan kendisine yani cinlere güvenmemektedir. İşlerini Allah’a bırakır ve kötülüklerden sakınır. Namaz kıldığınız ve dua ettiğiniz sürece şeytani cinler sizi aldatamıyor.
Şeytani cinler yani iblisin yardımcıları küresel merkezleri yönetti. Menfaate ve sömürgeciliğe dayalı savaşlar çıkardı. İnancı baltalayan birtakım öğretiler ortaya attı. Bilim ve teknolojiyi bahane ederek imanları çaldı. Yalan bir dünya tarihi yazdırdı. Geçmiş kayıtları ve kütüphaneleri yok etti. Darvinizm bizzat iblis’in ürünüdür. Yönetim şekilleri belirledi. Vesayet rejimi, darbe rejimi, baskı ve şiddet iblisin yöntemleridir. Yönetimlere sıkıca tutundu. İnsanlığı mahvedecek Fransız ihtilali, bilindik topraklara coğrafi kesifler, tanrı için yapıldığı zannedilen haçlı seferleri hep iblisten çıkmıştır. Silah üretimi ve ticareti, petrol hırsı ve açgözlülük hep şeytanın işiydi. Dünyayı ne hale getirdiler ve insanlığa zulmettiler. Her zaferin bir sonucu vardır. Gerçekler fark edilir ve batıl terk edilir. İblis başardığını zannediyor. Hem dünyada hem ahirette cezasını alacaktır. 
İnsana düşman ve insanoğlunu yok etmek isteyen iblis çalışmalarında muvaffak olamayacak.
İblis insana direkt zarar verseydi tanrıdan büyük bir bela yani azapla karşılaşırdı. İblis insana direkt şiddet kullanamaz ve onun yolu da bu olamaz. Ancak insanları genelde böyle korkutur. İnsanlar cinlerin kendilerine direkt zarar vereceğini sanır. Bu olay korkutmaktan öteye geçemez. Aslında iblis insanı öfkelendirip, kavgalara sürüklemesi daha korkunç değil midir.İblis insana zaten yapacağını yapıyor. O zaman bu batıl korku cahillikten kaynaklanıyor.
İblis insanı ittirip, kaktırabilir. Birtakım hareketler yaptırabilir ama sizi öldüremez ve size zarar veremez. Bir çeşit yel türü gibi hissedebilirsiniz. El ve ayaklarınızdan bedene girmek istediğinde birtakım istem dışı hareketler yaptırabilir. Sizi dürtebilir, sanki biri dokundu hissine kapılırsınız.
Şeytani cinler, insan ve hayvan atıkları (dışkıları) ile beslenirler.
Esneme olayı cinin ağızdan girme olayıdır. Bir insanın esneyecek başka bir insana yönelik zannıyla doğar. Yani bir cin görevlenmiş olur. Yani şeytanın bir insana telkiniyle ortaya çıkar ve bu telkine hedef olmuş diğer insan esnemeye başlar. Beyaz bir cin ağızdan içeri akarak girer. Allah şeytana böyle bir ortam ve imkan vermiştir. Bu nötr yani olumsuzluk yaratacak bir cindir. Sürekli telkinler verir. 
Cenabet olmuş bir insanın sırtına cin atlar ve bedene sırttan giriş yapar. Sırt derisinde ve kıl köklerinde hafif bir şey hissedilir. Bazen üşüme hissiyle sırta gelen titreme ve cenabetlik sonrası titreme cinlerin etkisiyledir. Bu titreme üşüme titremesi değildir. 
Cinler insanda etkili olabilmek için bedene girmek zorundadır. Ancak bedenin içinden insana telkin verebilir ve hastalık gibi diğer işleri başarabilirler. Genelde bedenin giriş ve çıkış kapılarını kullanırlar. Cinlere karşı bir örümcek ağı örmek istiyorsanız bedene açılan tüm delikler temiz tutulmalıdır. 
Cin ve şeytan çıkardığını söyleyenlerin çoğu farkında olmadan şeytani cinlerle işbirliği yapmaktadırlar. Şeytan çıkaran papazlar Tanrı adına bunu yaptıklarını söylerler. Cin çıkaran cinciler Allah için yaptığını söylerler. Şeytani cinler cincilere büyücülere, medyumlara hizmet eder ama bunlar çoğu zaman şeytanların kendilerine hizmet ettiğinin farkında olmaz. Bir şeytan çıkarma ayini ile cin çıkarma ayini aynıdır. Afrika’da, Asya’da, Avrupa’da da aynıdır. Dünyanın her yerinde cin çıkarma adıyla yapılan ayin ve seanslar aynıdır. Seans şöyle başlar. Tanrıya dua ederek başlayan medyum Tanrı adına birtakım güçleri olduğuna inanır. Aslında şeytani cinler ona gelmektedir. Cinler bu kişiyi bildiklerinden hemen yanına gelir. Cinli olduğunu söyleyen bir hasta vardır. Çıkarılan cin hastanın cini değil bilakis cincinin cinleri insanın bedenine girmektedir. Cin çıkaranların cinleri hasta insanın bedenine girerler. Tuhaf hareketler yaptırırlar. Seans ile cin çıkardıklarını zannediyorlar ama aslında cinler cincilerle insana giriyor. Hem hastayı hem de medyum iyi bir iş yaptırıldı anlamında kandırılıyor. İnsanların bağırması, kusması, mide ağrıları ve bayılmalar seansta görülüyor. En sonunda rahatladın mı içinde bir hafiflik odlumu diyorlar. O sırada cincilerin cinleri bedeni terk ediyorlar. Sıkıntıyı yaratanlar da çıkıp rahatlatanlar da cincilerin cinleridir. Aslında cin, şeytan çıkarma falan olmuyor. Çıkan geri gelemez mi? Hem cinler birbirlerine insan için asla zarar vermezler. Afrika’da ilkel dinlerde , Hristiyanların papazları da , Müslümanların medyumları da bu şeytani işleri yapmaktadırlar. Şeytana inanmak ve üstün bir güç olduğunu kabul etmekle bu işe başlanıyor. Bunları çıkartarak tanrıya hizmet ediyorum gibi kutsal bir sapkın düşünceye kapılıyorlar. Aslında cinler kendilerine inanan ve üstün sayan insanların ardından giderek kendilerini fark ettirmeden cin çıkardıklarını zannettiriyor. 
Enkabut, karabasan, al karısı bir çeşit cindir. Şeytan tayfasından bir soydur. Biz insanlardaki gözü çekik japon, siyahi gibi. Genelde mezarlıklardan, kırsal alanlardan, köylerden ve kemikli tezekli bölgelerden geçmeniz sonucunda sizi izlerler ve size uykuda gelirler. Bedende tam şekil alarak kasarlar yani ruhu tutarlar. İnsan uyanmak ister ama uyanamaz. Bağırmak ister ama bağıramaz. Bir anda bedeni bırakan cin çekilir ve ruh beden egemenliğini alınca uyanır ve korkar. Aslında korkulacak bir durum değildir. Kokmadığınızı söylediğiniz zaman cin sizden korkar. Cinler sizi izlerler ve söylediklerinizi tamamen anlarlar. Bir enkabut ciniyle sabaha kadar mücadele ettim. O beni basıyor. Uyandırıyor, Ben ona tehditler savuruyordum. Üstümden kalktığı anda yani uyanır uyanmaz makas, bıçak atıyordum. Attıklarım duvarlara çarpıyordu. Sabaha kadar bu durum defalarca tekerrür etti. Sabah ezanından sonra artık cine beni çok rahatsız ettin artık yeter tamam sen üstünsün bırak beni dedim. Ve beni bıraktı rahat bir uyku çektim. Aslında söylediğim yanlıştı. O dönemlerde çocuktum. Ama şimdi bu üstünsün kelimesini onlara asla kullanmam. Çünkü üstünlük Allah’a aittir. Zaten cinlerde insanları böyle kul etmeye çalışıyor.
İstem dışı hareket ve refleksler cinlerdendir. Tembellik, yerinden kalkamama, yorgunluk, halsizlik, derin nefes alıp verme, uyuyamama ve yatakta sağa sola dönme, zihinden sürekli yoğun düşüncelerin geçmesi (yoğun vesvese) cinlerdendir. Uyuşma, karıncalanma, uzuvlarda lokal ısınma, arkadan baş ağrısı, mide ve iç organlarında yer değiştiren ağrı, uzuvlarda ağrı, kramp, kasılma cinlerin etkisiyle oluşabilmektedir. Ve normal insani bir durumdur.
Kalbin olduğu bölgede sızıya benzer rahatsız etmeyen bir şey hissedilir. Bu cenabetliğin sonrasında kalbin yakınına yerleşen cinin belirtisidir. Derin nefes vermek ve iç organlarda değişen yerlerde ağrılar hissetmek, böğür ağrıması gibi ağrılar cinlerin etkisiyledir.
Düşünceler telkinler kendi kendilerine doğmaz. Yani düşüncelerin ve telkinlerin bir kaynağı vardır. Ne ile beslenirler ve neye hizmet ederler. Amaç nedir. Tüm bunlar ‘dış bakış’ yapılarak tespit edilebilir. Bazen cinlerin neyi amaçladığını bile görebilirsiniz.
İblise ibadet eden ve isteklerini yapan bir büyücü ondan yardım dilediğinden iblisin yardımını alır. Bu yardımı inanan insana bile yapabilmektedir. Neden insan iblise ihtiyaç duyar ki. Çünkü kadını, evladı ve zenginliği gibi dünya nimetlerini isteyen ve dünya hayatını önemsemiş ve dünya hayatından başka bilmeyen bu tip insan iblis’e uyar ve iblisten ister. Dünyanın ardından koşan iblis’e kul olur. İnsan istek de bulunduğunda iblis hemen ona yetişir. Özellikle cincilere büyük önem verirler. Cincilerin cinleri kendilerini açıkça gösterirler. Cin çıkarma seansları ve şeytan kovma ayinlerinde yaşanan hareketlerden varlığını görmeniz mümkündür. Titreyen, bağıran insanlar görmektesiniz. Bunlar gerçekten cinlerdir. Kendilerini gösterirler ki insanların yardım dilemeleri devam etsin. İnsanların isteklerinin küçük bir kısmını yerine getirirler genelde kötülük ederler ve durumları daha vahim olur. İblis ile işbirliği yapmak yanlıştır ve cehennem yoludur. Hiçbir iş çözüme kavuşmaz. Yalancıdırlar, onlardan fayda yerine zarar gelir. Şifa değil hastalık gelir. Kurtuluş değil, sıkıntı bela gelir. Onlar Ademoğluna yardım etmezler. Ademoğlunu kullanarak ayaklarını kaydırırlar. Yeryüzünde insanoğlunu mahveden tek varlık şeytani cinlerdir. İblisin ahalisi olan cinler insanoğluna büyük zararlar vermiştir. Savaşlar, cinayetler, zinalar, boşanmalar ve daha sayamayacağımız nice kötü sonuçlar hep cinlerin işidir.
İnsanlar düşüncelerini ve fikirlerini hemen uygulamamalıdır. Düşüncelerinizi denetleyin. Kontrol edin, iyiliğe mi hizmet ediyor kötülüğe mi. Yapacağınız şeyler insanlara faydalı mı zararlı mı. Ona göre elekten geçirin ve hareket edin. İnsan tabiatı gereği zihninden geçen düşünceyi sanki kendisinden çıkmış gibi hemen uygulamaya kalkar, halbuki düşüncenin kaynağı şeytani cinleridir.
İşlerini Allah’a havale eden, Allah’a sığınan olumlu düşünür.Mantıklı olur. Her hangi bir işte sonrasını ve ahiretlik getirilerini düşünerek adım atılır. Kendine güvenen ise kendi şeytani cinine güvenmiştir. Aklına ilk gelenleri yapar, kötü ve batıl yoları seçer. Kaypaktır. Helal yolları reddeder. Haram yollara sarılır. Gıybet eder, suçlar. Hayatı boyunca debelenir durur. Pek bir şey kazanamaz.
Cinleri bağlayan kelime ‘Allah’ım sadece senden yardım diler ve sadece sana ibadet ederim.’ Dir. Ancak bu sadece kelimede olmayacak. Bunu hissedeceksiniz, kime söylediğini bileceksiniz. 
Hz Süleyman cinlerden yardım dilemedi. Kafir olmadı. O cinlerle işbirliği yapmadı. Bilgi ve saltanatına Allah kavuşturdu. Allah verdi ve o yüceltti. Süleyman hakkında yalan söylediler ve zatına iftira attılar. Böylece insanları cinlerden dileyerek yoldan saptırmak istemişlerdi. Sonrakiler Süleyman bir kitaba uydu büyü, sihir ve cin işleriyle uğraştı dediler. Süleyman döneminin sonrasında ortaya çıkan bu vesayetçiler cinlerle işbirliği yaptılar. Ve yoldan çıktılar.
Cinler gelecekten haber veremezler. Anın öncesini kimse bilemez. Ama geçmişten haber verirler. Kaybolan bir şeyi bulabilirler. Şu anda farklı ülkelerde olan olaylardan haber getirebilirler. Çünkü yapıları gereği diledikleri yere anında gidebilirler. 
Batılıların ifadesiyle vanpir bir çeşit saldırgan cin gurubudur. Bu cinler bazı şartlar yerine getirildiğinde direkt olarak insana veya herhangi bir hayvana saldırmaktadır. Buna tıp kuduz hastalığı demektedir. Günümüzde köpeklerde görülen kuduz ile aynı şeydir. Kuduz olan köpekler saldırgan cine(vanpire) maruz kalmıştır. Bir köpeğin kuduz olma nedeni çok ilginçtir. Bilimsel bir gerçeklik içerir. Saldırgan bir kuduz köpekle insan da geçen saldırgan cin (vanpir) insanı da vanpirleştirmektedir. Tarihin geçmiş döneminde bir beldede kuduza yakalanan bir gurup insan yöre halkına tehdit olmuştu. Vanpir hikayesi o dönemden gelmedir.
Üzülme, sıkıntı, iç daralması, sıkılmak, kötü bir şey olacakmış hissi cinlerdendir.
Enkabut olayı, bir anda topuk ve bacakta karıncalanma, adını sanki uzaktan söyleniyormuş gibi hissetme veya başka sesleri duyuyor hissetme, ensede nefes, arkamda biri var hissi, takip ediliyormuş hissi, uzaktaki şekilleri insana benzetme gibi tüm bunlar tamamen cinlerdendir. Çok nadir olan bu olaylar hemen hemen her insanda görülmektedir. Bir insanda bunlar sürekli görülüyor ise anormaldir. Allah’a ‘özel dualar’ etmek gerekir. 
Damar seyirmesi, heyecanlı olma, bağırarak konuşma, sürekli kavgacı yapı, sinirli ve saldırgan gezme cinlerdendir. Hoşgörüsüzlük, her şeyi ters ve tehdit algılama, her şeye tepki gösterme, sürekli şikayet etme, eleştirel yaklaşım, etrafı kınama gibi tüm bunlar cinlerdendir.
İnsanları kırmak, çevresindekilere zara vermek sonra da yaptıklarından dolayı pişman olmak cinlerdendir. Mesela bir kavga çıkarttırır ve kavganın ardından insan pişman olur ve hemen ardından şeytan gelir şeytan gelir ve ‘sen kötüsün’ der., ‘Haksız olduğun halde etrafına zarar veriyorsun.’der. Ve insanı ümitsizliğe düşürmek ister. Allah’a yönelmeyi engellemek ister. Bazen insan bu saldırgan ve canice davranışına bir anlam veremez. Ardından kötü davrandığı için üzülür ve kendini suçlar. İç sıkıntısı yaşar. Şeytan genelde bedeni isteklerini yaptırdıktan sonra insana tam hükmeder ve kötü işler yaptırır. Bunlar çok yemek ve cinselliktir. 
Vesvesenin var olması normaldir. Peygamberler dahil tüm inananlar yoğun vesveseye maruz kalmışlardır. Çoğu vesveselerden dolayı sıkıntıya düşmüş ve şikayetçi olmuşlardır. Ancak hiç vazgeçmemişlerdir. Bedene ait şeytani cinlerin vesvese ile insanla uğraşması tamamen imanın bir göstergesidir. Doğru yolda olan insanlara sürekli düşünceler ve telkinler göndererek rahatsız eder. Vesvese çok ise hiç susmayan bir zihine sahipsiniz. Bu tip vesveselere maruz kaldığınızda üzülmeyin, yılmayın. Kötülüğü tercih etmediğin için sizi kötü duruma düşürmek isteyen şeytana sabredin ve onun farkında olun. Onun için tanrıdan yardım dileyin. Şeytan uzunca bir süre sizinle uğraşacaktır nitekim beden cini ölene kadar sizinle uğraşır.
Şeytani cinlerin asıl amacı Allah’a giden doğru yoldan, iyilik ve ibadetlerden alıkoymaktır. İnsana kötülük yaptırarak ümitsizliğe düşürmek ister. İnsan Allah’a güvenci sarsılıp Allah yolunu bir bırakırsa yani kendini bir salıverirse sevinçten coşar. Ve o insanı kirli bir yola sürükler. Kim Allah’ı bırakırsa ona bir şeytan musallat olur. Ve zamanla sizi büyük günaha ve aldanmış bir yaşama sürükler.
Bir de cinler saldırgan yapılarını kullanırlar. Beden cini bazen kışkırtıcı bir yapıya bürünür. Bir de sürekli böyle davranan saldırgancı cinler vardır. Bunlar beden cini değildir dışardan gelen kışkırtıcı cinlerdir. Bu tip cinlere sahip insanlar kendilerini tutarak konuşurlar. Bu tip insanlar olumsuz cümlelerle sert tavırlar sergilerler. Sürekli ters ve kavgacı yapıları vardır. 
Zaman hız çağı olduğundan zamanın hızına ruhumuz yetişemiyor ve ruhsal hastalıklar yaşanıyor.
Sağlıklı, enerjik, kaliteli yaşam için az yemeliyiz. Meleklerin bizimle olması için az yemek zayıf kalmak mecburidir.
7 yıkıcı günah. Kibir, açgözlülük, öfke, kıskançlık, şehvet, oburluk, tembellik. Yedisi de birbirine bağlı. Kıskançlık nefreti doğurur, oburluk öfkeyi. Ruhları etkileyen en önemli unsurlardır. Tüm bunlar şeytani cinlerdendir.
Dini çağrılara sırt çeviren, yaşama duyumsamazlık üreten ve faydalı olmayı reddeden kıskançlık cinine maruz kalıyordu. Gündüz şeytanı olan kıskançlık cini insanı böyle aldatıyordu. Uyku nöbetleri, uyuklamaklar sıkça görülmeye başlıyordu. Cin telkinlerle bedendeki ruhu ele geçirince bunları yapabiliyordu. Hayattan zevk almayan ve gelecekten beklentilerini kesmiş olanlar bu cine çarpılıyordu. Bir takım düşünceler ile yaşama arzusunu ve yaşam sevincini köreltir. Umutsuz ve hüzünlü olmanın getirisidir tembellik. 
Cinsellik ve şehvet şeytani cinlerin en etkili yöntemlerindendir. Hatta iblis faişeliğin kutsallığından söz eder. Grup seksi, homo seksüelliği, hemcins ile birlikteliği, cinsellikte şiddeti meşru gösterme çabasındadır. Cinsellikte beklentileri yüksek tutarak ve cinsel şiddeti cazip göstererek azgınlaşan ve cazipleşen saplantılara düşürür. Bunların da birtakım sıkıntılara yol açtığı görülür. Sertleşmeme, erken boşalma gibi. Ailelerin cinselliğini bozmak isteyen cinler türlü telkinlerle insanı yönlendirmektedir. Temel amacı insanlığa zarar vermektir bunun için en küçük birim aileden başlar ve onun mahremi cinsellikten aileyi bozmaya çalışır.
Köpekler neden kemiği toprağın altına saklarlar. Kedi ve güvercin cinler geldiğinde neden farklı hareketler sergilerler hiç düşündünüz mü. Cinlerin en lezzetli besini kemiklerdir (insanlar için et konumundadır.)ve köpekler cinlerden saklamak için toprak altına saklarlar. İlginçtir ki cinler toprak altına giremezler. Elektrik gibi enerji bedene sahip olduklarından topraktan olumsuz etkilenirler. Bu nedenle peygamberimizin bazı kafirlere toprak saçma serpme hareketi görülmüştür.
Hayvanların dünyası hareketleri ve hareketlerinin arkasındaki düşünsel faaliyetler hayvanların seçimlerini göstermektedir. Hayvanların da inanç seviyeleri vardır. Hayvanlar da yaşamlarından sorumludur. Güçlü olanın kazandığı bir dünyayı hayvanlar dahi istememektedir. Doğru ve adil olanın kazandığı dünya hayvanlar aleminin de bir özlemidir.
Mesela bir kediye baktığınız anda kedi esner. Esneme anında açılan ağızdan şeytan girmektedir. İnsan için geçerli olan şeyler kedi gibi tüm hayvanlar için de geçerlidir. Kedilere uğrayan cinlerin kedilerde oluşturduğu düşünsel faaliyetler vardır. Kedi türü için kendine has şeytani olumsuz düşünce ve vesvese faaliyetleri görülmektedir. 
İnsanların hayvanlardan hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük Allah’a aittir. İblisin kibrinden dolayı tanrı insana sahiplenmiştir.
Cinlerle irtibatlı olan hoca büyücü ve medyumlar aslında cinlerle aralarında menfaate dayalı bir anlaşma yapmışlardır. Şeytan büyücüyü ve büyücüye gidenleri kendinden istenildiği için küfre düşürmekte ve böylece batıl yoldan beslenmesine devam etmektedir. Tanrıdan gayri cinlerden yardım almak, medet ummak veya onlara ibadet etmek cinlerin refah içinde yaşamasına neden olmaktadır. Şu bir gerçektir ki cinler insan üzerinden meşru olmayan yollar ile beslenir. Cincilik yapan insanlar ise para kazanma ve birtakım dünya süslerine ulaşma adına bu işleri yapmaktadırlar. Ahiret için değil dünya için çalışmaktadırlar. Şeytan imansız insanın yediği yemekten de yaptığı her şeyden de faydalanır. Allah şeytana rızıklanmayı sadece meşru olmayan yollarla kazanır kılmıştır. Aynı şekilde insanların yaşamlarına müdahale ettiren ve tanrı haricinde bir varlıkla işbirliği yaparak birlikte çalışan cinciler büyük bir yanlışın içindedirler. Bunların kazançları da amaçları da batıldır. her şeyi yapabileceklerini sanan bu cinciler insanlara dilediğini yaptırmak, kadınları yatağa atmak, şöhrete ve üne sahip olmak gibi dünyalık çıkarlarla tanrı karşısında durmaktadırlar.
Bazı cinci hocalar iyileştirme yaptığını söyleyerek farkında olmadan cinlerle(şeytanla) işbirliği yapmaktadırlar. Allah’a dua ederken bile hatta bazı ayetleri okurken bile kendilerine güvenerek yaptıkları dualara cinler cevap vermektedirler. Zaten insanın niyeti ağızdan çıkan kelimelerde değil kalbin taşıdıklarındadır. 
Çocuğa bakmayı istememek, sıkıntı ve geçim derdinden dolayı çocuk istememek şeytani cinlerin fikridir. Şeytani cinler çocuk olmasını engeller. İnsanların boşanmasını sağlamak ta en büyük zevkidir. 
İblis evliliğe karşıdır. İnsanlar evlenmesin, herkes birbiriyle cinsellik yaşasın ister. Böyle bir şehir olduğunu düşünün. Müthiş bir kaos, saygısızlık, ölümler ve kötülükler olduğunu göreceksinizdir. Çocuklar mahvolur. Kadın için birbirlerini öldürenler olur. Kadınlara hiç saygı gösterilmez ve aşağılanır. Ama dünyada bunları isteyen şeytani bir anlayış vardır. Bunlar insanlığın düşmanlarıdırlar.
İnsanın kendi zihninden geçenler bazen kendi kendinin esnemesine de neden olmaktadır.
Yıldızname açmak, vefk, tılsım, büyü gibi cinci hocaların tüm yöntemleri şeytanla işbirliğidir. Günahtır ve şirktir. Mum büyüsü, kara büyü, aşk büyüsü, ayırma ve birleştirme büyüsü, sex ve çocuk olması için yaptırılan büyüler şeytanla işbirliğidir. Günahtır, batıldır ve şirktir. Cinlerden yardım almak yerine neden tanrıdan istenilmiyor. Büyülerin her türlüsü günahtır ve şirktir. Cincilere gitmek dahi şirktir. Büyük günahlardandır. Büyü yapana da yaptırana da tüm peygamberler lanet etmiştir. Kuran ve tüm Kutsal kitaplarda büyücülük işlerini yapan ve yaptıran cehennemin en ağır cezalarıyla zikredilirler.
Cinler sürekli insanlara günah işlettirir. Kötü işler yaptırır. İnsan günah işlese dahi tanrı inancından ve imanından vazgeçmeyebilir. Bir süre bırakamadığı cinsellik ve yeme arzularını dizginleyemez. Hatta cinler bu arzularını aşırı derecede ve sürekli azdırırlar. İnsan bu arzularına yenik düştüğünden bir türlü bu durumdan kurtulamaz. İnsan sürekli Allah’a dua ederek ve inancından vazgeçmeyerek bu durumdan kurtulur. İnanan insanlar bu tür günahlara dirençlidirler. Şiddetle bu günahlar işlettirilse dahi inançlarından dönmediklerinden bir gün mutlaka o cinlere uymayacaklardır. İnançlarında ve fikirlerinde kalben gerçekten sabit iseler Allah onlara bir çıkar yol verecektir. Cinler bu tür insanların üzerine bilinçli olarak fazladan gitmektedirler. Dünya nimetlerini onlara süslerler. İnsan nefsine hakim olamadığından ve kendini yönetmediğinden cinler ile Allah arasında kalacaktır. Mevcut zevleri işlese dahi bundan hoşnut olmadığını bildiren ve sürekli Allah’tan yardım dileyen bir gün Allahın yardımıyla kurtuluşa erecek ve bu zevklere bağımlılıktan kurtulacaktır. Çünkü nefisler Allah’ın elindedir. Bir anda insanın kendisi dahi nasıl bıraktığını bilmeden acı çekmeden bu arzulardan sırt çevirir. İşte bu durum tanrının nefsi kontrolünde olduğunu gösterir. Hiçbir insan ben şunu kendim başardım dememelidir. Kendim demek şeytandandır. 
Cinsel ilişki sırasında cinler insanın zihnine sürekli yanlış düşünceler atar. Başka kadınları hedef gösterir ve özellikle bu gördüğü ve beğendiği yakın çevreden biri seçilir. Eşi ile ilişki sırasında başka karşı cinsi hedef göstererek cinsel ilişkiyi bozmak ister. Eşinizi aşırı beğenmek veya beğenmemekle kokusunu kötü göstermekle cinsel birleşmeye zarar verebilir. Tüm cinsel sorunların kökeninde düşünsel nedenler vardır. Çok azı fizyolojiktir. Yani cinsel problemlerin temelinde cinler vardır. Cinler birtakım düşüncelerle sizin sağlıklı ilişki yaşamanızı engellemek ister. Erkekte sertleşmeme, kadın ve erkekte erken boşalma, kadının cinsel ilişkiyi istememesi(vajinismus) gibi rahatsızlıklar tamamen cinlerin telkinleriyle oluşmaktadır. Aynı şekilde bu sorunlar olumlu telkinlerle çürütülür ve rahatlıkla bu sorunlar aşılabilir. Cinler cinsellik üzerinden evliliği bozmayı amaçlamaktadırlar. Yıllarca bu uğraşı verirler.
Kola gibi şekerli sıvılar ve haz veren yiyeceklerin beden şeytanını memnun ettiğini gördüm. Şeytan memnun oldukça talebi artmaktadır. Sürekli daha fazla haz isteyen şeytana daha ilk baştan dur demelisiniz. Yoksa bu iş obezite ve ölüme kadar gitmektedir.
Sorunlardan kaçmak ve sorunları ertelemek çözüm olmuyor. Bu nedenle şeytanı alt edecek yapıcı düşünceyi ve tanrıya sığınmayı ön plana çıkartın.
Kilo almaya yönelik bilinçaltımızdaki yıkıcı bilgileri değiştirerek obezite ve aşırı kilolara çare oluyor. Bunlar cinlerin vesveseleridir. Bu vesveseleri yıkmak sağlıklı yaşama adım atmak demektir. 
Kişi kendi kendine değişimi gerçekleştirebilir. Çünkü zihindeki bilginin bedendeki sonuçlarına ancak kişi kendisi ulaşabilir ve anbean kendisi yön verebilir Bilgi tıbbına göre insan bedeni enerji ve bilgiden meydana gelmektedir. Cinlerden gelen telkinleri fark etmeniz onu yenmek için yeterlidir. Peki nasıl cinlerden geldiğini fark edersiniz. Eğer telkinler olumsuz ise ve zevke (arzulara) dayalı ise cinlerdendir. Kendinize ait olmayan şeylere meyil hissi cinlerdendir. Diğerleri meleklerdendir. Cinlerden gelen telkinleri ilk başta reddedebilirseniz artık bu telkinler inançlara dönüşmez. İnançlar da alışkanlıklara dönüşmektedir. 
İnsan vücudundaki tüm enerji akışının bilinçaltımızın yönlendirmeleriyle meydana geldiği bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir.Zihindeki bilginin bedende ürettiği hastalıklara Psikosomatik hastalıklar olarak adlandırılıyor. Bunların hepsi cinlerdendir. Bunlara birkaç örnek ise; obezite, fazla kilolar, kanser, kalp, damar hastalıkları, migren, hormonal bozukluklar, alerji, şeker, tansiyon, diyabet, görme bozuklukları, baş ağrısı, , saç dökülmesi, romatizmal ağrılar vb.. gibi hastalıklardır. Bilinçaltımız bedeni hem hasta edebilme, hem de şifa edebilme yeteneğine sahiptir.*Bilinçaltınıza cinlerin telkininin girmesine izin vermeyin. Kirli düşünceleri reddetmeniz yetecektir.Bilinçaltımızı nasıl yönlendireceğiz. Bu bilinmelidir.
Yeryüzünde birlikte yaşayamadık. Hepimiz için çok fazla bolluk var. Kimsenin malına göz dikme, kimseye haksızlık etme. Dünya hırslarından, savaşlardan, kişisel çıkarlardan, nefsi isteklere köle olmaya kadar ve yemek yemeye kadar gelir bu çizgi. Küresel savaşların kökeni nefsin isteklerine uymaya yemek yemeye kadar iner bu anlayışın kökeni. Dünyacı olmayacaksın, sağlıklı ve dirençli olayım diye iyi ve uzun yaşamak için fazla yemeyeceksin. Dünyaya bağlanmayacaksın ve hedefinde dünya olmayacak. Ancak sırtını dünyaya dönen yani ahreti isteyen arzulardan el çeker. Meşru olmayan cinsellikten de mideyi doldurmaktan da vazgeçmeyi ancak tanrı yolunda olanlar başarır. 
Yemek yemek için yaşayanlar vardı. Yaşamak için yemek yenmelidir. Yetecek kadar yemek yeterlidir. 
İslam’da oruç cinlerin gücünü kırmak için yapılan bir ibadettir. İnsanların çoğu bunu bilmez. Yoksa açın halinden anlamak için yapılan ibadet değildir. Fazla yemek gaflet verir, cinlerin etkinliğini arttırır. Günah yüklü zevk ve arzulara düşkünlük verir. Peygamberimiz dönemindeki oruç ile günümüz orucu çok farklıdır. Türkiye’de oruç yanlış uygulanıyor. Akşama kadar aç kalıp akşam tıka basa doyuncaya kadar yemek oruç değildir. Aslında peygamber diyet yapmıştır. Bir hadisinde oruçlu iken ikram edilirse ikrama uyunuz demiştir. Ve kendisi oruç tutarken bazı ikramları geri çevirmezdi. Bu söylediklerim orucunuzu bozun anlamına gelmez. Ancak oruca yüklediğiniz anlamın ne olduğuna dikkat çekmekteyim. Günümüzde oruç tutanlar akşam ezanıyla doyuncaya kadar yemektedirler. Ama orucun anlamı mideyi doldurmadan bir dönem vücudunuzun gücünü kırmak yada yeteri kadar enerji almak anlamına gelmektedir. Peygamber diyet yapmıştır. Midesini tam doldurmamıştır. Ve bir hadisinde ‘İnsanın doldurduğu en kötü kap midesidir.’ demiştir. İslam’ın beş şartından biri olan oruç günümüz diyetiyle aynıdır. Ve ne amaçla aç kaldığınıza dikkat etmelisiniz. Aç kalmak günahlardan sakındırır. Vücuda meleki bir güç verir. Oruçta diyet kuralları uygulanmalıdır. İki öğün yemek ve ara öğünler olmadan ağızı yememeye alıştırmalıyız. Zaten bu oruçtur ancak fark doymadan yemektedir. Zayıf bir vücuda sahip olmak bedenin meleklerle ve nurla dolmasına neden olur. Peygamber bir hadisinde (Nur’un iki nedeni abdest ve oruçtur.). İnsanoğlu cinlerin etkilerinden kurtulmak istiyorsa inançlarında ve alışkanlıklarında değişiklik yapmalıdır. Yanlış inanışlar ve yanlış alışkanlıklar insanı kötü duruma düşürmüştür. Çala kaşık, hızlıca yemek ve tıka basa yemenin geri planında mutlaka düşünsel bir neden vardır. Düşünceler zamanla inanca inançlar da yanlış alışkanlıklara neden olmaktadır. 
Cinlerin sizi rahatsız etmelerine neden olacak şeyler: Yatsı ezanından sonra cin demek, küle işemek, gece tırnak kesmek, isimlerini veya anlamsız kelimeleri defalarca telaffuz etmek, onlara küfür etmek. 
Terlikleri ters koymak, sürekli cin cin diye söylenmesi gelmelerine vesile olur.
Ağaç ve duvar dibine işemek sinirlilik verebilir. Banyoya işemek bir dönem sinirli olmaya yol açar. Sıkıntılı bir süreç yaşarsınız. Sinirleriniz bozuk olur ve her şeye sataşırsınız. Kavgacı bir yapıya bürünürsünüz. Duş yaparken işemek direkt cinlerin musallatına neden olur ve gece yarısı8 bol bol uyandırırlar.
Yemek yerken beslenmek için üşüşürler. Ekmeğini bölerken pusuya yatarlar. Ekmek kırıkları yere düşmeye görsün, yemek örtüsünü dışarı silkmek onlara ziyafettir. 
İnsanın doğumuyla gelen ve bedende oturan ve mesken edinen kişi(beden) cini vardır. Ve insan ruhuyla beraber bir kader yaşar. İnsanın hayatı boyunca yoldan çıkarmaya yönelik hareket eder.
Cinler duvarlardan geçiyor, binalara evlere giriyor odalardan odalara dolaşıyor. Eve girmek için giriş kapısından girer, bedene girmek için de öyle. 
İnsan cinleri farkettiği anda cinlerin erimesi ve etkinliği kayboluyor. Önemli olan onu farketmek yani hareketlerimizi onun yönlendirdiğini bilmektir.
İman edene, sadık olana akıl verilir. Akıllı olan haramı ayırır, harama yaklaşmaz, doğrulukla iş görür. Gerisinden akıl alınır bu nedenle cinlerde akıl çok zayıftır.
Şeytan gizli, kötü bir kuvvet, kötü bir ruh anlamına gelmektedir. Şeytan ismi, bilhassa görülmeyen ruhlar ve kötü kuvvetlere isim olmuştur ve şeytan denilince bu cinsin ilk babası olan İblis akla gelir. İblis cin cinsindendir. Topraktan sadece insan olmadığı gibi çeşitli hayvanlar olduğu gibi ateşten de çok değişik cinler yaratılmıştır. Ayrıca insanlarda renk ve çeşitlilik olduğu gibi nitelik ve nicelik değişiklikleri de vardır. Yani akıllısı, bilgilisi, cahili, özürlüsü, cücesi ,iri cüsselisi, güclüsü ,zayıfı olduğu gibi cinler de de böyle benzer çeşitlilikler vardır.
Cinler bazen insana özel olduğunu, farklı ve üstün olduğunu inandırmaya çalışırlar. İnsanüstü olduğunu veya farklı bir kimlik verebilirler.
Büyünün yapılması kolaydır. Şeytani cinler hemen insanların isteklerine cevap verirler. Genelde insanların dünyalık istekleri kötülük içerir. İnsan Allahtan istemediğinde cinler hemen isteği yerine getirmek için harekete geçer ve çabalar.
Cinler insana şüphe verir. Şüphe ile arayı bozmaya çalışır. Bu özelliği ile aynı zamanda bozguncudur.
Büyü şeytana dua etmektir. Şeytandan yardım dilemektir. Namazın şartları olduğu gibi büyünün de şartları vardır. Bu şartlar yerine getirilirse imanınız elden gittiği gibi istekleriniz geçici olarak ve aldatılarak gerçekleşmiş olur. Ama isteğinizin sonucu da uzun sürmez. 
Şeytan sırf kendisinden istendiği için geçici olarak birleştirme veya birkaç iyi olayı gerçekleştirir. Ama genelde ve sonra ayırıcı işler yaparlar. Onlar insanları sevmezler.
Hayvanların türlü halleri dünyaya bakış açıları, yaşam felsefeleri vardır. Bilinçleri yaradılışlarıyla şekillenir. Hayvanların yaşam şekilleri ve tarzları inançlarıyla da şekillenir. Cinler maddeye bağımlı olduklarından hayvanların da cinleri vardır. Bazı hayvanlar dünyacı bazı hayvanlar ahretçidir. İnsanlar gibi hayvanlar da suç işlemektedirler. Haksızlık etmektedirler. Bazı tür hayvanların inancı yüksekken bazı tür hayvanların inancı zayıftır. Ama her hayvan Allah’ı bilir. 
İblis direk insanlara zarar vermez. Düşman olsa da direkt yok etme yetkisi yoktur. Bu Tanrının yaratmasına bağlı var olma ve yaşam kurallarına aykırıdır. Tanrının yarattığı bir varlığı çok haklı bir gerekçen olmadan öldüremezsin. Hatta haklı bir gerekçen olsa dahi öldüremezsin öldürmek başlı başına bir günahtır. Yaşam hakkına gasptır Tanrının kararına karşı durmaya kimin yetkisi var ki. Bakınız iblis insana düşman olarak ancak dünya hayatında kazandı o da belirli kısa zamanlar. Ama neyi kaybetti biliyor musunuz? ‘ sürekli devam eden şimdiki zaman olan ebedi hayatı’ kaybetti. 
İblis adem ve soyunu yok etmeye uğraştı. Bunun için telkin yolunu kullandı. İblis kötülüğe çağırır iken, tanrıya yönelmenin önüne geçer iken, dosdoğru yolun üzerine oturur iken insanları saptırmayı ve birbirlerini öldürmesini amaçlamıştı. Gerçekte bu da meşru değildir. İnsana düşmanlık ederken yok etmek istemiştir. Ama Allah’ın bir kuralı vardır. Hemen kara vermemek tanrının adetidir. Tanrı iblis her şeyi yapsa bile kazanmış olmayacaktır gerçeğini göstermek ister. Tanrı her konuda hemen karar vermez. Bu nedenle dünyanın sonuna kadar iblis’e mühlet vermiştir. 
İblis ‘Ben insandan üstünüm.’ derken bunu ispat etmek için çalışıyordu. Nitekim geçmişte iblise uyan kavimler peygamberleri öldürmek istemişti. İşte tam tanrının halkını yok etme çabalarında tanrının yardımı yetişmiştir. 
Düşüncelerinizin şeytani cinlerden geldiğini fark ettiğiniz anda o cinin yakalamışsınız demektir. Artık o etkisini yitirmeye başlar. O’nu reddetmeniz onu öldürmeniz anlamına gelmektedir. İbrahim çocuğunu kurban etme konusunda şeytani cin ona‘Ne yapıyorsun, şu güzel yavrun öldürülür mü’ diyordu. Şeytandan geldiğini fark eden İbrahim eline taş alıp atıyordu. Şeytani cini görmüyordu ancak onu fark ederek herhangi bir yöne atılan taş şeytani cine isabet ediyordu. Düşünceye karşı atılan taş, sol tarafa tükürme bunlardandır. 
Cinleri görmek mümkündür. Görmemek doğru olanıdır. Çarpma ve travmalarda cinlerin etkisine maruz kalırız. Aşırı uç takıntılar ve saplantılı devamda görülen ruhsal rahatsızlıklarda görülmektedir. Ruh ve sinir hastalıklarında tedavi görenlerin büyük kısmı cinleri görmektedir. Aşırı açlıkta (riyazet) bedensel faaliyetlerin kendi görevlerini yapamayacak duruma geldiği dönemlerde cinler görülür. Cinleri görmek size bir şey kazandırmaz. 
Bir kişi sizden korkuyor, başka kişi sizden sakınıyorsa, siz geldiğinizde mantıksız konuşmaları kesiyorlarsa o insanların şeytanları sizden korkuyor ve sakınıyor demektir. Patronsanız ve çalışan işçileriniz sizden çekinip hızlı çalışıyorlarsa işçilerin şeytanları sizden çekiniyor demektir. Doğal çalışma içindeyse şeytana uymuyor demektir.
Bir olay karşısında aşırı üzüntü, aşırı sevinç, aşırı heyecan cahiliyet cinlerindendir. Yakını ölen insanın başına ve dizlerine vurarak ağlaması, bağırması kendini yerlere atması, bayılması şeytani cinlerdendir. Doğal ve normal bir üzüntü meleklerdendir. Bağırarak ağlamak cinlerden, sessizce gözlerden yaş süzülmesi meleklerdendir. Şeytani cinler inançsızlığı temel aldığında insanlar bu tarz hareketlere düşmektedir. Gerçek inanç tanrının kararlarına saygı duymak ve bir arif edasıyla olayları doğal karşılamaktır. Allah’a inanan kesinlikle aşırıya kaçmaz. Bu olaylar imanın kimde olduğunu gösteren olaylardır.
Tembellik cini yatağa bağımlı kılmaya çalışır. Sürekli uyumak ister, gözlerinde şişkinlik vardır. Oturduğu yerde uyuklayıverir, iş yapmak hareket etmek istemez. Zamanla insan miskinleşir. Bu tembellik cinine karşı mücadele etmez iseniz uzunca bir süre tutsağı olabilirsiniz. Uzun yıllar bu rahatsızlıkları çekenler vardır. Tembellik cinine muhalefet edin ve sürekli hareket etmeye çalışın. Duş alın. Yediklerinize dikkat edin. Sürekli dua edin. 
Karabasan enkabut doğal bir durumdur. Bir cin vakasıdır. Amacı korkutmaktır. Korkmanıza hiç gerek yoktur. Nasıl mı, bilmeniz gereken çok şey var. Lütfen tamamını okuyunuz.
Halk dilinde karabasan bir çeşit cindir. Bu cinler gezginci ve mekan cinleridir. Mezarlık, sokaklar, pis yerler ve evlerde yiyecek ararlar. Gezerken insanları incelerler onların yapılarını yaşam tarzını ve inancını incelerler. Bazı insanların inancı bu cinlerin hoşuna gitmez. Bu nedenle geceleri uykuda korkutmak ister. Amacı ya imanını ölçmek ya da öfkelendiğinden korkutmak istemektir. 
Uyuyan bir insanın ruhu uykudayken bedeni terk eder. Karabasan(cin) uyumuş bir bedene yerleşir, şekil alır ve katılaşır. İnsanın kasları kaskatı kesilir. Cin bedene girdiğinde uyuyanın ruhu hemen bedene geri döner. Ama kontrolü devralamaz. Yönetim, merkezi cin tarafından işgal edilmiştir. Eğer kendinize gelmek ve uyanmak için uğraşmazsanız sıkıntı çekersiniz. Zaten doğal olarak insan bu durumdan korkar. Hemen uyanma çabasına girer. Bağırır, çağırır kimse duymaz. Ruhu boşta kalmıştır. Uyanamaz. Bir süre sonra cin ruhun çabasına dayanamaz ve bedeni terk eder. Çıktığında insanın o korkulu ve şaşkın uyanışına güler ve dalga geçer. Cinlerden korkmayınız. Onlar ne korkulacak ne de zararlı varlıklardır.
Bini aşkın karabasan vakası yaşadım. Hatta bazı yıllar her gece gelirdi. Gelmesi bir şey değil uykumu bölüp beni rahatsız ediyorlardı. Bir karabasanın dört farklı şehirde ve trenle uyuduğum her beldede beni bırakmayıp rahatsız ettiğini bilirim. Bir gün bir köy evine misafir oldum ve bir odasında yatsı namazı kılmıştım. Evime gittiğimde ve uyuduğumda bir karabasan her zamanki gibi beni rahatsız etti. Cinlerin rahatsız etme şekli genelde böyledir. Geçtiğiniz bir bölgeden peşinize takılan cinin rahatsız etmesidir. Bir gün sürekli bu tür şeyleri yaşadığım için tam geleceği bir anda yataktan doğruldum ve’ Ben Allahtan başka kimseden korkmam. Allah bizi görüyor. Allah’a öyle dualar ederim ki kendini kurtaramazsın.’dedim. yatak odamdan kaçtığını iyi biliyorum. Bu tür olaylar genellikle mezarlık, ahır ve pis yerlere uğramak sonucunda peşinize takılması sonucu uykuya daldığınız anda gerçekleşir. Bir de karabasan her insana gelmez. Dikkatlerini çeken farklı insanlara giderler. 
Bazı durumlarda çok uykusuz ve yorgun olduğum dönemlerde enerji bedenimin etkisiyle midir nedir karabasanın bana yaklaştığını hissedebiliyordum. Yani sanki tüplü eski bir televizyonun ekranına yaklaştığınızda tüylerinin nasıl hareket eder o hafif elektriği hissedersiniz aynen onun gibi göğüs bölgesinde elektriklenme hissederim. Böyle dönemlerimde bana gelemiyordu. Yani basamıyordu. Çünkü ruhum bedene hemen dönüş yapıyordu. Beden cin tarafından gasp edilmeden ruhun kontrolünde oluyordu. Hatta bazı durumlarda uykudayken tam beni basacağı anda gözlerim kendiliğinden açılıyordu ve böyle bir durumda karabasan bana yaklaşamıyordu hatta benden korktuğunu tahmin ediyorum.
Aşırı cinsel zevk sonrası görülen fazla boşalma cinlerin beden egemenliğine kapı açmaktadır. Güçsüz düşen ve enerjisi tükenen bendenin egemenliği meleklerden şeytani cinlere geçer. Tez öfkelenir ve yanlış ve farklı düşünmeye başlarsınız. Çünkü meleki kuvveti getiren enerjinizin düşmesiyle bedeni cinler kontrol etmektedir.
Her insanın bedeninde o bedeni sahiplenmiş bir şeytani cin bulunur. Ömür boyu o insanla yaşar. O sizsiniz, düşünceleriniz ve yaptıklarınızdır. Ben diyen şeytandır. Bencillik eden ve menfaatleri ve arzuları için yaşayan şeytani cindir. 
Yemek yemeyi ve cinsel ilişkiyi tetikleyen beden cinidir. İstek beden şeytani cininden çıkar. Ancak insan ona fazlasıyla uyarsa yine insanın yönetimi şeytani cinlere geçer. Yani insan belli aralıklarla ve yeter düzeyde beslenmeli ve cinsel ilişkiye girmelidir. Sürekli arzularını tatmin etme isteği şeytani cinlerdendir. İstek beden şeytanından gelir, arzuyu reddederseniz şeytan mağlup olur. Ama kabul edip isterseniz eyleme geçirirsiniz ve yemek yer veya cinsel ilişkiye girersiniz. İnsan genelde arzularına uyar. Böyle bir durumda beden şeytanı evet bana uydun der ve beden egemenliğine tam hükmetmeye başlar. İnsan bir süre Allah’a yönelse dahi buna tam konsantre olamaz. Yani cinlerin isteklerini yerine getirmek ruhları cinlerin teslim almasına neden olur. Bu durum aynı namaz gibidir. Bir insan Allah’ın huzuruna varır. Namaz kılar. Allah’ta onunla beraber olmaya başlar. Yani melekler insanla olur. Kötü fiillerin kökeni şeytani cinler olduğundan şeytani cinlerin bu taleplerine uymak onların sizin üzerinizde hakimiyet kurması demektir. Onların hakimiyeti insan ve hayatına zarar verir. 
Allah’ın eylemlerine, hareket kuvvetlerine, yaratma kuvvetlerine, tabiat anaya, olumlu ve iyi düşüncelere meleki kuvvetler yani melekler denir. Allah’ın kudretleri farklı farklıdır. Dört büyük meleğin yaptığı işler Allah’ın yaptığı işlerdir. 
Aşırı stres, güncel gündeminiz hakkında önemsediğiniz konuda sürekli düşüncelere maruz kalmak mide ağrısı yapmaktadır. Bunlar cinlerdendir. Doğal olarak mideniz asit salgılar ve ağrıya neden olur. Beden şeytanı madde ile var olduğundan tüm bedene yerleşmiştir. İnsanın toprağı iyi ise şeytanın telkinlerine uymayacaktır. İnanan kullar şeytani cinine uymaz. Kötü düşünceleri reddederken sürekli iyilikler yapmaktadır. Bu da beden cinini yıpratmaktadır.

•Adem ile Havva mahrem yerlerini açıp birbirlerine göstermekle ve yasaklı meyveden yemekle ilk hatalarını yapmış oldular. Bu hatalar iblis’in aldatması sonucu oluşmuştu. O günden bu güne bu ilk günahlar süregelir. Ve şeytani cinlerin en çok kullandıkları iki alandır. Hatta günaha düşürmekte ana temalardır. Kötülüğün önderi iblis, şeytani cinlerin lideridir. Cinler milyonlarca yıldır mideyi doldurmayı ve cinselliği kullanmaktadır. Mideyi doldurmak ve cinsel istekleri sürekli tatmin etmek cinlerin beden hakimiyyetini ele geçirmesine neden olmaktadır. Az ve kontrollü yemek cinlerin etkisinden korur. Cinselliği az ve kontrollü yapmak cinlerin etkisinden korur. Oruç tut ve zinaya yaklaşma emirlerinin temeli bunlardandır. 
•Cinler düşünsel varlıklar, maddenin ön aşaması, bilinçli ruhlardır. Cinler bir ruh bütünlüğüne sahip şekilsiz, değişken bir beden yapısına sahiptir. Şekil alabilen, maddenin içine girebilen, maddenin içinden geçebilen, bibloda ve resimde şekil ve pozisyon alabilen, beden ile bütünleşip etkileyip yönlendirebilen varlıktır. 
•Yaradılmış bir varlıktır. Erkekli, dişili, çocuklu varlıklardır. Öz maddesi ateş olduğu için Ateşin varlığını sürdürmesine ihtiyaç duyduğu şeylere ihtiyaç duyar. Yaşaması için insan gibi yemeye içmeye ihtiyaç duymaktadırlar. İnsanlar nasıl ki meyvelere, yiyeceklere suya ve içeceklere ihtiyaç duyuyorsa ateşten yaradılan cinler de havaya, suya, gaza, kokuya ihtiyaç duymaktadır. 
•Cinlerin öz maddeleri çoğunlukta dumansız ateş olsa da sadece Ateş olarak kalmamışlardır. İnsanlar da sadece toprak olarak değillerdir. Değişime uğramıştır.
•Cinlerin ham malzemesi Ateş olsa da aşırı şekilde suya ihtiyaç duyarlar. Cinler deniz kıyılarında ve iç bölgelerde yaşayan olarak ikiye ayrılırlar. Cinler nemli bölgelerde yaşamayı çok severler. Bu nedenle nemli olan kıyı kentlerinde daha çok yaşarlar. Hatta hamamlarda, banyolarda yaşarlar. Dünya sefasını sürmek isteyen ve Ahireti ardına atan inançsız cinler daha çok kıyı bölgelerdeki kendilerine ait yerleşim alanlarında ve insanlarla birlikte iç içe yaşarlar. İç bölgelerde yaşayanları insanlara zarar vermek için hatta uzak dağlarda insan ayağının basmayacağı ıssız yerlerde yerleşim alanları kurmuşlardır. Bunlar inanan ve ahireti tercih eden cinlerdir. 
•İnsan ne düşüneceğini dahi bilmeyen hayat bulmuş boş bir ruhtu. Yönetilmesi ve yönlendirilmesi gerekiyordu. Bu boş varlığa sağ taraftan melekler yaklaştı, sol taraftan ise şeytani cinler yaklaştı.
•İnsan, Allah’a yöneldiğinde cinler bunu engellemeye çalışır. Namaz ve dualar bunlardan biridir. Cinlerin maddeye girip şekil almasını engelleyen tek ve mükemmel şey sudur. Cinler yıkanmış ve temizlenmiş nesnelere giremez ve şekil alamazlar. Yıkanmış ve temizlenmiş nesneler, hayvanlar, insanlar, bedenler ve abdest uzuvları korunmuş olur. Bir şey yıkanınca onda kokular gider, gaz salınımları azalır, bedenin yüzey gerilimi değişir, deri gözeneklerini mikroskopla düşünürseniz o gözenekler dev mağaralar gibidir. Yıkanmış bedendeki deri gözeneklerine sular kaçar ve bir miktar su olur. Cinlerin bedene girmesine ve şekil almasına bu minimal su miktarı engel olur. Daha nice bilimsel açıklamalarla cinlerin abdestli bedene giremedikleri detaylandırılabilir.
•İnsan, Allah’a yöneldiğinde cinler bunu engellemeye çalışır. İnsan Allah’ın kendisini gördüğüne ve duyduğuna inandığı için Allah’ı hayalinde gözleri ve kulakları olan bir insan gibi resmeder. İşte cinler bu durumu çok kullanır. Bu nedenle cinler iki göz, her baktığınız yerde şekil almış insan sureti görebilirsiniz. Cinlerin sürekli uğraştığı insanlar bu durumlarla çok karşılaşmaktadırlar. En doğrusu Allah’ı bir şekle benzetmemektir. Cinler de bu durumu çok kullanırlar. Zaten cinlerin de bir şekil sorunu vardır. Sabit şekillerde varlıklar değillerdir. Rengi kokusu ve şekli olmayan bu varlıklar sayısız şekilleri kullanabilmektedirler. Küçük boylu, at ayaklı, fare kılıyla kaplı gibi. Çoğu zaman şekil almakta zorlanır abuk subuk şekillerde görünürler. 
•Şeffaf, havada yüzebilen, ateşin hareketlerine sahip varlıklardır.
•Cinler maddeye girebiliyor, maddi neslerin içinden geçebiliyor, Her canlıya ve her nesneye nüfuz edebiliyordu. Gözleri ve ağzı olan her nesnede, fotoğrafta, bibloda, heykelde şekil alabiliyordu. (yani içine girebiliyordu.)
•Cinler her eve her mekana girer. Genellikle kapıları nadiren açık pencereleri tercih ederler. Kapılar ve girişler sıkı sıkıya kapalı olsa da anahtar deliğinden, iğne ucu gibi bir delikten hatta yogunluğu hafif neslerin içinden bile geçmektedirler. Kapıların malzemesi tahtadır, tahtanın içinden bile geçebilmektedir. Daha katı maddelerden geçişlerde zorlansa da geçebilmektedir. Yogunluğu en fazla ve en agır olan kuşundan geçişte zorlanmaktadır. Hatta geçemedikleri ve geçmek istemedikleri bir maddedir. Kurşun döktürmekteki inanç bundandır. Kurşun döktürmek küfür gibi büyük günahtır. Saçmadır, Sadece başta tutulduğundan gerçek dışı bir uydurmadır ve yanlıştır.
•Cinler kesinlikle korkulacak varlıklar değillerdir. Cinlerden korkacağınıza Allah’tan korkun. Cinleri de Allah yaratmıştır, yaradılandan değil yaradandan korkun ve ondan çekinin. Sürekli insanlarla beraber olan cinlerin amaçlarından birisi insanları korkutmaktır. İnsanın cinlerden korkmaması cinlerin en büyük korkusudur. Cinler hakkında yeterli bilgi sahibi olursanız onlardan korkmanın yersiz olduğunu göreceksinizdir.
•Şeytani cinler insanlara‘Haksız yollardan, kötü işlerle büyük kazanacaksın.’ dedi. Ve yalan üzerinden kötü kazancı tavsiye etti.
•Şeytani cinler kendisinden sonra yaradılan bilgisiz, cahil ve zayıf insana zulmetti. Güçlü olanın zayıfı ezmesi nasıl ki zalimlik ve tanrı karşıtlığıysa insanlar da hayvanlara hatta sivrisineğe dahi zarar vermemelidir.
•İnsanlar cinler için bir fitnedir. Cinler için insanlar karşı konulamaz bir çekim oluşturur., musallat olunması gerekendir. İnsan, cinler için Zevk, eğlence ve beslenme mekanıdır. 
•Cinler, iyiler ve kötüler, inananlar ve inanmayanlar, insanı sevenler ve sevmeyenler olarak ikiye ayrılırlar.
•Cinlerin musallatında en önemli etken çıplak gezmektir. Su ile yıkanmış bedende şekil alamazlar. 
•Dolmuş bir midede çok etkili ve güçlü hale gelirler. ‘Yiyip yiyip kudurdu’ değimi buradan gelmektedir.
•Sürekli cevrenizdeki nesneleri gözlere benzetmek ve nesneleri farklı şekillere hayvanlara benzetmek cinlerdendir.
•Gece hiçbirşey yokken sebepsiz uyanmak, ihtiyacın olmadığı halde tuvalete gitmek tamamen cinlerdendir. 
•Şeytani cinler, serseri insanlar gibi zulmetmek ve eğlenmek için insanları rahatsız ederler. İnsanları korkutmak, birbirlerine düşürmek, kavga ettirmek için sürekli uğraşırlar.
•Cinler kendini hissettirmedi, insana benliğini yerleştirdi. Ben diyerek işlerini yaptırdı. Acıktım dedi, şunu istiyorum, şu zevkimi de gidereyim dedi. Arzulara düşkünlük vererek sürekli tatmin etme çabasında oldu.
•Cinler güçsüz bedende çok etkili olurlar. Yorgun, bitkin, hasta, lohusalı, adetli, ameliyatlı insanlarda etkili olurlar. Cinsel ilişki sonrası güç kaybedende, midesi dolmuş insanın agırlığında ve hazmetme sıkıntısında cinlerin bedeni yönetme ve bednde egemenli artmaktadır.
•Beyin ve birtakım amaliyatlarda farklı bir lisanda konuşan hasta, Realkarnasyon gibi geçmiş yaşantıdan bilgi vermeler tamamen cinlerdendir. Gerçekte sadece bir hayatınız vardır.
•Cinler, insana göre bilinmeyen, görünmeyen gizli varlıklardır. Bu nedenle belirsiz olan bu varlıktan insanlar korkmaktadırlar. Bu korku onlardan bedenlerine direkt saldırı ve darbe alma korkusudur. Ama cinlerin insanlara direkt saldırıları mümkün değildir. Öyle olsaydı insanların çoğu zarar görmüştü ve insan türü azalmıştı. Cinler daha çok mana kıvamındadır. Maddeye zarar veremezler ancak maddeyi yavaş yavaş uzun zamanda etkilerler. Daha çok düşünsel, olumsuz fikirlerle zarar verirler.
•Yapmak meleklerden, yıkmak ise şeytani cinlerdendir. Düşüncenin kaynağı hareketlerin sonucunda anlaşılır. Kişinin neyi seçip neye uyduğuna bakılır. Fayda mı veriyor yoksa zarar mı veriyor. İnsanlar genellikle cinlerin etkisindedir. Onların isteklerine ve emirlerine uyarlar. Arzularını tatmin etmek yani nefse uymakla menfaatlerini çıkarlarını gözetmek şeytanların en etkili kullandıkları alanlardır.
•İnsanın hareketleri düşünsel faaliyetleri sonrasında ortaya çıkmaktadır. İnsanın düşünsel faaliyetlerinin kaynagı çok önemlidir. Bu düşüncelerin amacı ve yöntemi tespit edilir. Düşünce iyi ise yöntemi hak ve doğru olur. Düşünce kötü ise yöntemi batıl ve haksız olur. Düşüncenin hedefi kaynağını göstermektedir. Kötü hedef şeytani cinlerden iyi hedef meleklerdendir.
•Yargılamak, önyargılı olmak, suçlayıcı olmak, başkası hakkında olumsuz konuşmak, gıybet, iftira, ikiyüzlülük, dalkavukluk tamamen cinlerin etkisindeki dünyaya aldanmış insanların tavırlarıdır.
•İnsan genelde ilk akla geleni yapar. Düşünceleri kontrol etmez . Menfaatlerine uygun karar alırken başkalarına zarar veren karalar alır. Her düşünceyi ve fikri doğru bulup uygulamak yanlıştır. İnsan fikirleri analiz etmeli iyi ve uygun olanını yapmalıdır. İlk akla geleni yapanlar zamanla onun batıl ve yanlış olduğunu zarar verici bir karar olduğunu anlar. Zihinden geçen düşünceler cinlerdendir. Sürekli kontrol istemektedir.
•Geyikteki aslan tehlikesine karşı korku psikoloji gibi insanlardaki cin saldırısı korkusu ve psikolojisi tamamen cinlerden kaynaklıdır. Ve asılsız bir korkudur. Onlar direkt zarar veremezler. Hele Allah’a sığınan ve dua eden insanlar cinler için korkulacak kimselerdir.
•Her zamankinden farklı davranan, yakınlarımıza ‘Bu sen değilsin dediğimiz zamanlar olur.’ Sanki farklı biriymiş gibi bir anda değişenler olur. Böyle farklı davranan yakınlarımız cinlerin etkisindedir ve kışkırtmasına uğramıştır. Sert, sinirli, olumsuz tavırlar sergileyenler şeytani cinin etkisindedir.
•Cinlerin etkisinde olmak veya diğer bir değişle cinlerin musallat olması çok kolaydır ve sürekli mümkündür. Bu musallat olmayı farklı bir şey zannetmeyelim onlar sürekli bizlere gelir ve giderler. Onların uğrak konutlarıyız. Kimileri gelir uğraşır ona uymazsanız çabuk sıkılır ve gider. Kimileri gelir hemem hemen her dediğini yaparsanız sizi sahiplenir ve onun için güzel bir araçsınızdır. Sizi sürekli kötü yönlendirir. Zina yapar, cinayet bile işlersiniz.
•Cinlerden çok rahatsız olan hastalar bize gelmektedir. Öncelikle hastanın durumuna bakarız. Cinlerin ne amaçla onlarla uğraştıkları tespit edilir. Hasta ve yakınlarına hastanın durumu ve cinlerin ne amaçla uğraştıkları anlatılır. Hasta ve yakınları detaylıca bilgilendirilir. Ne yapmaları gerektiği ve sakin olmaları söylenir. Bu durumların her insanın başına geldiği ve asıl düşmanı ve amacını göstererek hastayı doğru ve net olarak bilgilendirmek çözümü sağlayacaktır. Mesela bir örnek verelim. Bir çift sürekli tartışmaktadır. Aile içi şiddet artmıştır. Gece bazen birbirlerinin yüzünü farklı şekillerde görmektedirler. Gece yataklarında karanlıkta bezan birbirlerini farklı görürler. Adam karısını cadı suretinde görmektedir. Kadın da kocasını boynuzlu farklı korkutucu bir adam gibi görmektedir. Şimdi bu tip hastaların durumu hemen anlaşılır. Cinler karı ile kocanın arasını ayırmak istemektedir. Eşler bu konuda bilgilendirilir. Davranışlarının ve düşüncelerinin temeli cinlerden kaynaklı olduğu kendileriyle ilgili olmadıkları anlatılır. Bunun için yapmaları gerekenler anlatılır. Cinlerin kötü etkilerinde oldukları, onlara prim vermemeleri, bir süre bu kötü etkilerine sabretmeleri gerektiği anlatılır. Bu olumsuz düşüncelere, şiddet tavırlarına bu görüntülere prim vermemeleri, korkmamaları söylenir. Zamanla sıkıntıların azalarak geçeceği söylenir. Kişiler kendilerinin ve neyin etkisinde kaldıklarını farkettiklerinde aslında olaya vakıf olmuşlardır. Eşinizle ilgili olumsuz düşünceleri reddetmeleri söylenir. Yanlış fikir ve amaçlar paylaşılır ve eşler beraberce yanlış düşünceleri bertaraf ederler. Böylece cinlerin etkinliği zamanla azalarak kaybolur. Eger bu insanlar cinciye veya medyuma gitseydi durumları daha da kronikleşecek ve iş boşanmaya ulaşacaktı. Burada çok detay vermek isterdik ancak zaman sıkıntısı yaşamaktayız. Bu vakayı detaylıca değerlendirirseniz pek çok örnek ve olaylar zinciri göreceksinizdir.
•Cin seansında kadının cinsel isteği cinler tarafından aşırı şekilde arttırılmaktadır. Kadın cinciye veya karşısında gördüğü yabancıya karşı şiddetli cinsel açlık duydurulur. Bu nedenle cincilere asla eşiniz olmadan gitmemelisiniz. Aslında, cincilere medyuma gitmek en başta yanlıştır. Bu büyük bir küfür, Allah’a eş koşmaktır. Allah’tan medet ummak yerine cincilerin kaypak cinlerinden medet ummak büyük bir aptallıktır.
•Cin seanslarında ve cinciye gidildiğinde cinciye gelmiş hastanın tavırları cinler hakkında çok ip uçları vermektedir. Cincilerin cinleri hemen gelen hastanın bedenine girerler. Hasta hiç yapmadığı hareketleri yapar. Hastanın düşünceleri, hareketleri tamamen cinlerin hareketleridir. Cinler hangi nedenlerle bu hareketleri yaptırırlar. Öncelikle kendi varlıklarını hastaya ve gelenlere ispatlarlar. Sinsice vesvese veren cinler kendilerinden medet umanlara açıkça kendilerini gösterirler. İradeyi ele geçirip düşünsel olarak yönetebilmektedir. İnsana birtakım sıkıntılar verebilmektedir. Bütün bunlar onların varlığını kesinlikle kanıtlarken ne amaçla hareket ettiklerini de göstermektedir. Feleğin, Tanrı kaderinin dışında batıl yolda ve haksızlık için çalışırlar.
•Cin seanslarında cinciye gelmiş insanlar, cinler için kendilerine gelmiş kullardır. Zavallı kobaylardır. Bu kendilerine gelen insanlara Allah’tan hiç korku taşımadan bedene girip zarar verebibilirler. Çünkü cinciye gelenler gerçekte cinlere gelmişlerdir. Allah kendi istekleriyle cin şeytanlarına gidenleri korumaz. Ve bu durumda bedenler cinlere ait olur. Cincinin yada medyumun cin seansında cinler hemen en çok sol el ve sol ayak olmak üzere insanın bedenine girerler.Ve hemen bedende şekil alırlar ya da bir bölgesine yerleşirler. Çok şiddetli mide ağrısı veya karın ağrısı verirler. Sindirim sistemi içinde bir otarafa bir butarafa sanki rüzgar dalgası gibi hareket ederler. Size birtakım acı ve sıkıntılar vererek yerde kıvrandırırlar ve sizi evire çevire dönderir hareket ettirirler. Burada cinler var olduklarını ve herşeyi yabildiklerini göstermek isterler. Sizi kendilerine bağımlı kılmayı, imanınızı çalmayı ve kul etmeyi isterler. Öncelikle şikayetiniz üzerine geldiğiniz sıkıntıyı giderirler.Hangi şikayet üzerine geldiyseniz sizi rahatsız eden cinlere gidip uğraştığınız insan bana geldi, küfre düştü iyi bir iş çıkarmışsınız. Bana sadık kalmaları için bir süre sıkıntı vermeyi durdurun der. Ve hastanın cinleriyle anlaşır. Zaten cinlerin temel hedefi insanlığa zarar vermek olduğu için aynı amaçta aynı kazançta daima birbirlerinden faydalanırlar. Cin seanslarında aşırı cinsel istek, saldırmak ve zar verme, öldürme istegi gibi kötü istekler güçlü şekilde ortaya çıkar. Cinlerin en çok kullandığı yöntemlerdir bunlar. Cin seanslarında cinler içerden sürekli tekrar ederek bir şeyi telkin eder. Bu sırada hasta bagırır, hayır der, bir sağa bir sola telkin ettiğini reddeder. İmanını vermeyecek insan bir süre direnir. Direndikçe bağırmaları, kendini sıkmaları, bayılmalar, sağa sola saldırganlaşmaları artar. Cinler kendisine gelen insanı kendisinin olarak kabul eder. Allah kendisine gelene ve dua edene nasıl icabet eder ve ona yardım ederse cinlerde aynen böyle düşünür. Cinler kendisine gelen insana tam egemen olur ve insanın yönetim tahtına oturur. Beyindeki yönetme merkezini devralan cinler, sürekli kötü bir şeyi telkin ederken hasta tohaf hareketler sergiler.
•Şeytani cinler, iş bozan, düzen bozan, insanların aralarını bozan, bir anda olumsuz hareketler yaptıran kötü bir yönlendiricidir.
•Küçük olumsuzlukları büyütmeyeceksiniz çünkü cinler olayları gerçeklerin dışında olumsuz anlamda farklı algılattırırlar. Tamamen gerçek dışı bu algılamalar cin kaynaklıdır. Öncelikle cinlerin etkisinde olduğunuzu ve bunlardan kurtulmak için doğru olan şeyleri bulma ve inanma eğiliminde olmanız kurtuluşun asıl reçetesidir.
•İnsan, şeytani cinlerin etkisiyle oluşmuş düzensiz yaşamından kurtulmak için cinciye gelir.Yani büyü sonrası sosyal yaşamında oluşan olumsuzluklardan kurtulmak için cinciye gelir. Bir cincinin en az üç cini vardır. Genelde cinler insanlara düşmanlıkta yalnız olmazlar, birlik olurlar.Cinciye gelen kendi cini haricinde birde cincinin azgın cinleriyle karşılaşır. Cincinin cinleri cinciye gelen hastanın bedenine girerler. Ailesini, yaşantısını ve durumunu öğrenirler. İlk haftalarda veya birkaç ayda sıkıntısını azaltırlar. Sonra ise daha fazla kötü sonuçlara iterler.
•Büyücüye veya cinciye gelmiş birisi aslında o dönemde çaresizlikten cinciye gelmiştir. Ama cinler cinciye gelen hastadan yani kendilerinden yardım dileyen hastadan sürekli küfretmelerini ister. Hastanın namaz kıldığını veya Allah’a dua ettiğini gördüklarinde hastaya bu sefer eziyet etmeye başlarlar. Ben bir kere cinciye gittim sıkıntım geçecek gibi düşünceler saçma ve aptalcadır. Sıkıntının geçmesi için cinlere sürekli ibadet etmek onlardan yardım dilemek gereklidir. Aslında cinler hastanın kendilerine sürekli yöneleceğini sanır. İnsanlar genelde Allah’a inancından vazgeçmediklerinden ve imana devam ettiklerinden cinlerin bozguncu baskılarıyla karşılaşmaktadırlar. Aslında insanı cincilere getiren ve cinlerin ilahlığına yardımına sığınma çaresizliğine düşüren yine cinlerdir. Bu cinlerin kurmaca bir oyunudur. İnsanlar bu ortamda cinlerin etkin gücünü görmüş olmaktadır. Genellikle inançlılar onların desteğini reddeder.
•Şeytani cinlerin sürekli yardımını almak için sürekli küfretmek, kötülük etmek ve onlara ibadet etmek gereklidir. Onları razı etmek için devamlı çalışılmalıdır. Bunun için de sürekli insanlara ve insanlığa zarar vermelisiniz. Bunları yapacak olan cehennemdeki yerine hazırlansın. Şunu unutmayın cinler insanların düşmanıdır. Onlardan dost olmaz. Birkaç konuda yardım etseler de bütünde zulmederler. Onlar firavunuda, tahtınıda koruyamayacak kadar çaresizlerdi.
•Cinciye gidenler cinlerden ve birtakım şeyleri yapmakla (nal, mıh, kara tavuk vs.) yardım gleceğini reddederek ‘Bunlardan gelecek yardım şurada dursun.’ deyip onları basit ve çaresiz görmek en isabetli düşüncedir. Ben büyük Allah’tan yardım dilerim demelidir.
•Cinciler, cinlerin hangi kişiye gideceğini belirtmek için büyü yapılacak insanı belirlerken ad soyad, ana adı veya kişiyi temsil eden şeylerden isterler.
•Cin seansları, cin kovma, şeytan çıkarma, cin çıkarma, cin tedavisi gibi bütün bunların ne olduğunu neler yaşandığını ve temellerine ineceğiz. Cin kovma teknikleri, cin çıkarma seanslarında neler gözleniyor. Cinler varlıklarını göstermek ve yardımlarına inandırmak için birtakım davranışlarda bulunur. Cinciye gelen hastayı sallar, hırpalar, birtakım hareketler yaptırır. İnsanı ittirip kaktırır. Genelde sol el ve ayaktan bedene girerler. Midesine ve karnına şiddetli ağrı verebilirler. Gözlerini ayırıp bagırıp çağırtmaktadırlar. Bir anda sinirlenmneler, hiddetlenmeler, yükses sesle bagırmalar gözlenmektedir.
•Cinler sahiplenmiş olduğu bir insan bedenini veya bir mekanı nasıl terkederler. İlerde bunlarla ilgili detaylı bilgiler verilecektir. Ancak Allah kelamı, dualar cinlerin hiç hoşlanmadıkları şeylerdir.
•Cinler insan bedenine girdiğinde yeni bir düşünce akımı ortaya çıkar. Yani cinler bir konuda sürekli telkinler eder. Mesela birbirini seven iki kişiyi ayırmak için şeytani cinler sevdiği hakkında olmadık yalanlarla birlikteliği bozmaya çalışır. Seveni pek çok olumsuz fikre ikna etmeye çalışır. Hatta seven inanmamak için mücadele etmeye çalışır. Ama sürekli bu iş için çalışan cinler uzun zaman sürsede amacına ulaşmaktadır. Sürekli tekrar eden olumsuz düşünceler yıllar alsada insanı bu farklı psikolojiye alıştırmakta ve inandırmaktadır.
•Cinlerin etkisiyle pire deve yapılır, olmadık ve yaşanmadık şeyler olmuş ve yaşanmış gibi inandırılır. Kötü telkinler yaşanmamış olsa dahi olmasının muhtemel olduğuna inandırılır. Ve cinler insanın huzurunu kaçırır. Sizi eşinize, çocuğunuza yakınlarınıza karşı kışkırtır.
•Cinler sinirlendirmek için, arayı bozmak için çevrenizdeki insanları kullanarak laf çakar. Olumsuz ve eleştirel söylemlerde bulunur.
•Cini hapsettim, yaktım gibi söylemlerin temeli ve aslı şudur. Sizi bir konuda rahatsız eden bir cini farkedersiniz bu cine karşı Allah’a dua ederseniz ona zarar verirsiniz, yada onun etkisinden kurtulursunuz. Cinciler bir konuda insanı rahatsız eden cinin ismini öğrenip bir kağıda yazar ve o ismi yuvarlak içine alarak hapseder ve çakmakla onu yakarsa o cini yaktığına inanılır. Cinciler genelde bu yöntemi kullanırlar. Yalnız it iti ısırmaz. Cincilerin ciniyle insanla uğraşan cin aynı kafadan aynı amaç için çalışan cinlerdir. Cincilerin cini asla müslüman ve inanan cinler değildir. İnanan cinler insanlarla asla irtibat kurmazlar. Ve kurmamalıdırlar. Hal böyle olunca cincilerin cini asla hastanın cininin ismini verme, onu hapsettirme ve yaktırma gibi bir davranışta bulunmaz. Gerçekte zarar verme ve yakma işlemi böyle olmaz. Bu bir uydurmadır. Evet bir konuda bir hastanıza sıkıntı veren cine yönelik Allahtan yardım dilenir ve azap edici dualar edilir bunun sonucunda o cin zarar görür ve hatta yanabilir. İlla ismini öğrenmek diye bir şey yoktur. Mesela çocuğu olmayan bir kadının hamile olmasını engelleyen cine yönelik edilen dualar o cini kastettiğiniz için ona zarar verecektir. İnsanlar yazıya, şekle, üfürmeye gerek duymaksızın sadece edilen dualarla muradına erer. Bir duanın sonucunu hemen beklemeyin, hemen olan şeyler mucizedir. İnsanlar sürekli Allah’tan mucize bekliyorlar. Allah adete uygun, zamanla yavaş yavaş isteğini gerçekleştirir. Yani duanız kabul edilmedi zannetmeyin. Zamanla sizinle uğraşan cin yorulacak, bıkacak ve edilen dualardan zarar görecek ve zayıflayacaktır. Sonunda sizi mutlaka terkeder veya Allahtan ona bir zarar isabet eder de siz kurtulursunuz.
•Allah insanlara hemen azap etmediği gibi cinlere de hemen azap etmez. İnsan ne zaman ki Allah’tan yardım dilemeye başlarsa cinler bu dua dalgasından etkilenirler.
•Bir cini hapsetmek nedir. Cizgi filimlerde şişeden cin çıkar, Alaattinin sihirli lambasından cin çıkar ve istekleri yerine getirir. Çok önceleri bazı peygamberler ve Süleyman dönemindeki bazı alimlerin hapsettikleri söylenir. Hapsedilecek cinin olduğu yerde bir şise alınır. Şişenin ağız kısmı yuvarlak çizilerek ve ovularak(Parmağınla şişenin ağız kısmında daire çizerek cine yönelik dualar edilir. Aynı şekilde şişenin dibine de yuvarlak çizilerek ve parmakla ovularak dualar edilir.) Dualar Allah’ım zarar verini hapset, bizi ondan kurtar gibi her türlü dualar edilebilir. Mutlaka dualar, doğru, mantıklı, amaca yönelik olmalıdır. Çoğu dua ve istek Allah’a saçma gelmektedir. Durduk yerde hapsetme olmaz. Şişeden çıkamaması için dualar edilir. Bu bir hapis şeklidir, yani cin şişeye hapsedilir. Şişenin ağzı kapatılır. Ya duada çıkacagı zaman belirtilir ya da şişe kırılırsa özgür kalır. Böyle bir şeyin doğruluğu olabilir. Çünkü işin içinde Allaha edilen dualar vardır. Ama böyle şeyleri tavsiye etmeyiz. Siz Allahtan dileyin Allah o cini bildiği gibi yapsın.
•Şahit olduğum bir örenk vereyim. Evli bir çift, beş yıldır çocuğu olmadığından bir cinci hocaya gitmişlerdi. Cinler ilk bir ay güzel cinsel birliktelikler yaşatmıştır. Sürekli cinsel açlıklar çekmişlerdir. Çok zevkli birliktelikler yaşamışlar ve cinselliğin doruk noktalarını görmüşlerdi. Ama yinede rahimdeki cinler çocuk olmasını engellediler. Cinler hiçbir zaman insana iyilik etmezler üstelik bir insan doğumu söz konusuysa bunu hiç yapmazlar. Hatta durumu engellemek için birliktelik yaparlar. Neyse zamanla bu cinci hocaya gitmenin sonuçlarını inceledim. Birkaç defa eşini tanımadığı, yatagında yabancı gibi gördüğü, farklı ve kötü bir surette gördüğü bununla beraber korkarak çığlık attığı anlar gözlenmiştir. Cinler kendilerine sürekli yönelmeyen ve ibadet etmeyene zulmeder. Önce aldatır sonra zulmeder.
•Cinler eşinizin ailesine karşı sizi kışkırtır. Kınar ve aşağılayıcı sözler söyler ve böylece eşinizle sizin aranızı açmaya çalışır.
•Cinlerin işleri acildir. Yani acelecidir. Doğru ve iyi olan bir şeyi yapmak için aceleciliği kullanarak bozmak ister. Aceleciliğin temeli şeytanın içte oluşturduğu ‘vaktim yok, hemen yapmalıyım.’ gibi dayatmalarıdır.
•Cinlerin büyüklük duyguları aşırı gelişmiştir. Büyüklüğünü inandırmaya lanse etmeye çalışır. Başkalarını kınar.
•Bir de insanları ölüme ittiren zalim cinler vardır. Bir tren istasyonunda bir kadının tren gelirken kadını raylara ittiren cini gördüm. Googleye Tren istasyonunda raylara bayılıp düşen kadın yazın görürsünüz. Bunlar sınırsız zalimlik ederler. Hiçbirşeye inanmazlar ve hesap gününü reddederler. Bunlar insanların duygusuz azılı katilleri gibi cinlerin en azgınlarıdır. Tanrı, onlardan habersiz mi sanıyorlar. Allah onlardan haberdar ve dilerse hepsini mahveder. İnsanlara direkt zarar verenler taşkınlık ettiler, onlara Tanrı’nın azabı hak oldu.
•Vücutta yara, darbe, iz, ameliyat, büyük ve ağır kazalar, beyin darbeleri, uzuv kayıpları gibi durumlarda şeytani cinler o insana gelir ve bedene musallat olur.
•Bazı cerrahi ameliyatlarda ve beyin ameliyatlarında insanın farklı bir lisanda konuştuğu, anlamsız şeyler söylediği görülmektedir. Bunlar tamamen cinlerdendir.
•Allah’tan sürekli istemek (namazı devamlı kılmak) kişisel gelişiminizle beraber size çok şey kazandıracaktır. Öncelikle cinlerin etkinliğini tamamen kırmaktadır.
•Ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde hasta insanlar cinler tarafından eziyet görmektedirler. Cinlerin etkisiyle halisilasyon gören insanlarla uğraşma nedenleri genelde hep aynìdır. Doğru yoldan saptıramadıkları insanlara da musallat olmaktadırlar. Genelde temiz bir davada olan insanlar cinlerin etkisinde kalmaktadır.
•Yemek yerken aşırı lezzet almak, cinsel ilişkide aşırı zevk almak, aşırı yeme isteği cinlerdendir.
•Şeytani cinler insana geldiğinde görülen bazı durumlar.: İnsan, derisinin üzerinde olumsuz bir enerji hisseder. Tüm deri üzerinde elektromanyetik olumsuz bir enerji hissedilir. Cinler insanda olduğu zaman derin nefes verir. Derin nefesin vermenin ortaya çıkışı olumsuz düşüncelerin sürekli zihinden geçmesi olarak tespit edilmiştir. Yani sürekli cinin zihinde konuşması yani sürekli ve etkili vesvese hali. Doğru olamayan düşüncenin telkin edilmesiyle kendi kendine oluşan esneme hali, Göğüste kalp yakınlarında sızıya yakın hafîf bir şey hissetme, Koku almada artış hatta suyun kokusundan rahatsız olma. Sürekli yatma ve dinlenme isteği, ayaklarını uzatarak yatma hali tüm bunlar cinlerden kaynaklıdır.
•Cinlerin vesveseleri ve güçlü telkinleri sonucu gözleri açılan (Arasıra gözlerini faltaşı gibi veya biraz açan ) ani tepki verme, kızma ve bağırma halleri görülür. Cinlerin kışkırtmaları sonucu kızdığı kimseye hemen yerden bir taş veya terlik alıp atan. Zarar verme niyetiyle hiç düşünmeden saldırganlaşan insanlar tamamen cinlerin etkisindedir. Ailesine çocuğuna ani tepki ile zarar veren insanların kontrolsüzlüğü ve öfke nöbetleri cinlerdendir. Öfke kontrolü yapamayan insanlar cinlerin denetimindedir. Eşi ve çocuğu kendisine dokunduğunda sinirlenen, sarılmaya kızan insanlar cinlerin etkisindedir. Konuşmaya sese ve yükses sese öfkelenen, konuşmaktan yorulan ve cevap vermeye zorlanan insanlar cinlerin etkisi altındadır. Tüm bunlar her insanda bulunan ve görülen şeylerdir. Cünkü cinler her zaman insanlarla beraberdir.
•Ardını kesmeden çala kaşık yemek yemek, ardını kesmeden büyük yudumlarla su içmek, şekerli şeyler yemek, hep aynı yeme alışkanlıklarına sahip olmak şeytani cinlerin etkisiyledir.
•Normal yaşamını devam ettiremeyenler.farklı bir psikolojiye bürünmüş olanlar, sıkıntılı ve uç süreçler yaşayanlar cinlerin etkisi altında bir hayat sürdürmektedirler.
•Aşırı kıskançlık, saplantı haline gelmiş düşünceler, gerçek olmamış şeyleri olmuş gibi inanmak şeytani cinlerin ürettikleri ve inandırdıkları yalanlardır.
•İnsanlar cinleri kontrol edemezler. Emri altına alamazlar. Bu batıl bir inançtır. İnanan cinler Süleymana boyun eğmişler ve kendi istekleriyle onun yolunda gitmişlerdir. Süleyman da cinleri emri altına almamıştır. İnsanların cinlere hükmetme ve emri altına alma yönetme saplantısı ve isteği tamamen saçma bir düşüncedir. İnsanlar cinlere hükmedemez ler, onları yönetemezler, tam tersi cinler insana hükmeder, yaratılışları gereği bu mümkündür. İnsanlar ancak Allah'a sığınınca ve doğru bir yola girdiklerinde onların etkilerinden kurtulurlar.
•Cinleri şekil olarak görmekten çok düşünsel olarak görmekteyiz. Olumsuz düşüncelerimizden yıkıcı tavırlarımızdan onların varlığını hissetmekteyiz.
•İnsan tanrıya yöneldiğinde iyi düşünceler üreten ve insana doğru yol gösteren bir melek insana gelir. Tanrı melekler vasıtasıyla insana hükmeder. böylece cinlerin yönetimini devirir. İnsan Allah’a sığındığında iyi düşüncelerin üretildiği melekler bedende egemen olur. Cinler bedeni terkederler.
•İç sıkılması, kötü bir şey olacakmış hissi, evinin ve odanın kendisine dar gelmesi, elbisenin dahi sıkıntı vermesi, sebepsiz ve anlamsız üzüntü, nedensiz korku hali cinlerden kaynaklıdır.
•Hz.süleymanın durumu büyücüler ve cinciler gibi değildir.. Süleyman küfüre düşmedi. Hiçbir cinden ve şeytandan yardım almadı. Cinlerle işbirliği yapıp cinlere hükmetmedi. Allah'tan başka kimseden istemedi ve başka kimseye ibadet etmedi. O Allah’a sığındı ve doğru yolda durdu. Bunun üzerine cinler tanrıya bağlı olmuş yeryüzü egemenine saptıramayınca boyun eğmek zorunda kaldılar. Özellikle inanan cinler Süleymanın yoluna uydular ve ona destek oldular.
•Eski bazı Afrika kabilelerinde şeytana tapınma ifadeleri bilinmektedir. Gerçekte şeytani cinlerden medet uman bu yerel kabileler kötü sonlarla karşılaşmışlardır. Mesela bir kabilede ‘Ey uğuk buraların sahibi, bize zarar verme, bizi koru gibi ibadet edici söylemler ve kurban kesmeler gözlenmiştir. Belli zamanlarda kurban kesmeler tapınma ayinleri gözlenmiştir. Şeytani cinlere ibadet edenler ve onlardan korkanlar, onlardan yardım dileyenler küfre düşmüştür. Ve daima kaybederler.
•Et kokusu ve et bulaşığı, haşlanmış tavuk kokusu; kemik, tezek,çitos kokusu, kokulu kuruyemişler şeytanların beslenmede öncelikli hoşlarına giden şeyler olduğundan kesinlikle dikkat edilmelidir. Şeytanlar kokuyla beslenmektedirler. Bu tür şeyleri yedikten sonra ağız el ve yüz temizliği çok önemlidir. Kokular giderilmiş olarak temizlenme gerçekleştirilmelidir. Aksi taktirde şeytani cinler etrafınızda gezecektir. Onlar etrafınızda olduklarında mutlaka onlardan zarar görürsünüz.
•Allah erkek ile dişi arasına bir bağ koydu. Bu bağ sevgi ve şevkatti. Allah insan türünü iki cins kıldı. Birbirlerine yardımcı ve arkadaş olsunlar diye iki cins yaptı. Aralarına sevgi merhamet ve şefkat koydu. Erkek ile dişiler avret yerlerini açmamasını öğütledi çünkü bu insanlık için çok önemliydi. Şeytani cinler erkek ile dişi arasındaki bu güçlü bağı yıkmak için zinayı kullandı.
•Geçici heveslere aldanmak, arzularını tatmin etmek için helal olmayan uygunsuz yolları seçmek şeytani cinlerdendir. Şeytani cinler hevesleri tatmin ettirmek için dayatır. Nereye kadar bu hevesleri tatmin etmek. Artan hevesler için kötü yollara başvuru elbetteki olacaktır. Hevesi tatmin etme süreklileşeceği gibi hevesin kaliteside sürekli artacak ve hemcinsle ilişkiler, çocuk ve yaşlılarla beraber olma istekleri kısacası her türlü sapıklık gözlenecek ve insanlığı bozacak kötü bir sona doğru gidilecekti. İnsan sadece arzularına dur diyemediğinden kaybeder. Heveslere dur diyebilmek heveslerin ardından gitmekten çok daha kolay ve iyi olanıdır.
•İfrit: cinlerin akıllı, tecrubeli, bilgili ve güçlü olanlarıdır. Yaratılışları gereği birtakım kabiliyetleri vardır. Kötülükte ileri gitmiş olandır.Israrcı, şiddetçi ve etkili bozguncudur. İmanı güçlü olmayan mutlaka onun etkisinde kalır. Bazen ifritler insana güçlü bir şekilde gelirler. insanı kışkırtırlar, onu fark edince kadar ona uyarsanız. ama onu fark ettiniz anda onun gücü ve etkinliği azalmaya başlar. Olumsuz tavırları ve düşünceleri farkettiğiniz anda ifriti görmüş olmaktasınız.
•Hipnozdaki uyuma hali, uyurgezerlik, realkarnasyon ve deliliğin kaynağı şeytani cinlerdendir.
•Cinler sürekli tekrar ederek kötülüge yönlendirmede başarılı olmaktadırlar.
•Kontrolsüz olmak, kontrolsüz beslenmek tamamen cinlerdendir. Beslenme alışkanlıklarınızı kontrol edin ýeni teknikler ve yöntemler belirleyin. Midenizi tıka basa doldurmayın, kaliteli yaşam için dengeli beslenin.
•Şeytan insanı en yakınlarına karşı kışkırtır.Şeytan baba ya der ki: ‘Çocuğun söz dinlemiyor ilerde seni hiç dinlemez.’Anaya der ki: ‘Sen’de kazanıyorsun. Kocana itaat etme.’der Evlada der ki: ‘Babam her şeyi bilmiyor. Sözünü dinleme ve inatçı ol.’. Şeytani cinler daima bozguncu oldu. Ve buna en yakınlarınızdan başladı.
•Kadına der ki: Açık giyin. Vücudunu belli et. Dikkatleri çek. Azdır ve yoldan çıkart. Zinaya teşvik etti. İnsanlığı bozmak istedi.
•Şeytani cinler kaynanaya der ki: ‘Oğlun karısını senden çok seviyor. Hep onunla’. Geline de der ki ‘Şu kadın bir olmasaydı.’ Mutluluğumu engelliyor. Ailenize, çevrenizdekilere karşı olumsuz fikir beyan ederler. Şeytani cinlerin temel amacı Sevgiyi, kardeşliği ve paylaşmayı yıkmak istemektedirler.
•Şeytani cinler işçiye der ki: ‘Şu adam seni işinden edecek, onu kötüle, ayağını kaydır.’
•‘Şu adamdaki zenginliğe bak. Bolluk içinde diye özendirir.’‘Senin de olsun. Sen de rahat et.’der. Ardından kötü yolları tavsiye eder. Dünya sefası için ruhunu şeytana satan insanlığa zarar verir. İblis ve ona uyan cinler kazanmak ve sahip olmak için savaş istedi.
•Şeytani cinler insanları günaha yönlendirir, ardından da çok günah işledin. Senin attığın her adımın, aldığın her nefesin günah diyerek Allah’a yönelmenizi engellemek ve ondan ümitsizliğe düşürmek ister.
· Allah’a yönelmek isteyen cahili yozlaştırır. Yalnızlığa, mantıksızlığa sevk ederdi. Hiçbirşey bilmeyerek ibadet etmeye kalkanlar sapıtırlar. 
•Önceki bilgili ve güçlü tür, sonradan yaratılan mazluma şiddet uyguladı. Ve önceden yaradılan sonradan yaradılanı yemeye başladı. Saltanatını ve nimetleri kaybetme korkusuyla sonradan yaratılan iyi görülmezdi.. Bütün hayvanlarda düşmanlıklar vardır. Kedi sonradan yaratıldığı için köpek ona düşmanlık etti ve saldırdı. İnsan da cinlerden sonra yaratıldı. Cinler insanı begenmedi, kibirlendi, insana kötülük etti ve saldırdı. Adem ve soyu mazlum oldu ve tanrı ona sahip çıktı. Ve Allah Adem’in soyuna şefkatli oldu.
•Süleyman döneminde, persler döneminde, zerdüştlük döneminde, babil döneminde, cinlerle ilgili bilgiler iyice ortaya çıkmış din ve dinsizlik kültürü çok ilerlemişti. İnsanların çoğu tercihini dünyadan yana yaptıklarından iblisle işbirliği yapılıyordu. Kötü dönemler yaşandı. Ve Allah çeşitli dönemlerde tarihe müdahale etmiştir. İnananları yok etmeye çalışan inançsız kavimler tanrının öfkesiyle doğal afetlere uğramışlardır. Küresel düzenin bozulmasında iblis’in cinlerinin büyük etkisi olmuştur. Dünya tarihinde çok çeşitli dönemler benzer tekerrürlerle doludur. Sonuçta şeytani cinler Allah karşı yenik düşmüştür.
•Cennette sürekli kötülüğü telkin eden cinler olmayacağından sürekli meleklerin iyi etkisiyle güzel bir yaşantı görülecek. Kimseye olumsuz düşünce beslenmez kimsenin eşine kötü niyetle bakılmaz. Cennetin kendi ekseni etrafında dönüş hızı çok yavaş neredeyse hareketsiz gibidir. Dolu dolu ve uzun yaşam, sürekli devam eden şimdiki zaman vardır. Yaşlanmanın olmadığı zevk ve eğlencenin olduğu müthiş bir küre göreceğiz.
 
Havas İLMİ Antalya: 0507 818 11 11

 

Buraya yazamadığımız daha birçok rahatsızlık konusunda telefonla karşılıklı diyalogla bilgi alabilirsiniz...

0 507 818 11 11

Bize Ulaşın

Bize sorularınızı sormaktan çekinmeyin!

Gönderildi! Mesajınız başarılı bir şekilde gönderilmiştir.
Hata oluştu! Mesaj gönderilme sırasında bir hata oluştu!

Adres Bilgileri

  • Adres: ADNAN MENDERES BLV. H.ALTINİŞ. İŞ MRK. KAT:3 NO:21. (markAntalya karşısı) ANTALYA
  • Telefon: +90 507 818 11 11
  • E-Posta: eldekisifa@gmail.com

Çalışma Saatleri

  • Pazartesi - Cuma - 9:00- 18:00
  • Cumartesi - 09:00-18:00
  • Pazar - 11:00-22:00

Eldeki Şifa Mehmet Hoca

Telefonlarımız yoğunluktan dolayı meşgul olabilir. Tekrar denemenizi yada form üzerinden bize ulaşmanızı rica ederiz.