ESMA-ÜL HÜSNA VE SIRLARI.


1- Yüce bir mertebeye ulaşmak isteyen gece yarısı yüz defa "Yâ Râfi Celle Celâlühü" DİYE OKUMALIDIR.

2- Vird edinerek okuyanlar, halk içinde mümtaz mevkiye nail olurlar.

3- İnatçı zalimlerin şerrinden korunmak için 70 defa okunur.

4- Cuma gecesi veya pazartesi günü akşam veya yatsıdan sonra 440 kere okunursa, düşmanların kalbinde korku ve ürperti meydana gelir.

5- Bu mübarek ismi şerif ile daima zikredenler, manevi yolculukta büyük fetihlere mazhar olurlar. Bütün durumlarında adaletten ayrılmazlar.

EL-MUİZZ: 
"İstediğini aziz kılan, istediğine mülk, saltanat, şeref ve şan veren."

BU İSMİN HUSUSSİYETLERİ:

1- Her kim bu ismi şerifi pazartesi veya cuma gecesi yatsı namazından sonra 140 defa okursa, Hak Teâlâ onu halkın gözüne heybetli olarak gösterir. Kimseden korkmaz.

2- Dilek ve hacetin gerçekleşmesi için bu ismi şerif 75 defa okunarak dua edilmelidir. Allâh Teâlâ o kulun duasını kabul eder.

3-Zalimi dize getirmek için bu ismin adedi kadar ssız bir yerde okunmalıdır.Adedi 117, saati Güneştir.

4- Vird edinenlerin insanlar içinde kadri yüce olur.

EL-MÜZİLL:

"Güç ve kuvvetlerine güvenenleri zelil ve hakîr kılan."

BU İSMİN HUSUSİYETLERİ:

1- Zalim ve hasedcilerin şerlerinden korunmak isteyen; bu ismi şerifi yetmiş beş defa okuduktan sonra, başını secdeye koyarak bu isimle dua ederse, Allâh Teâlâ duasını kabul eder.

2- Güneş doğmadan önce bu ismi şerifi yüz defa okuyan kimse düşmanını zelil eder.

3- Bu ismi şerifin adedi 770, saati Merihtir. Düşmanı hezimete uğratmak için mezkur aded, mezkur saatte okunmalıdır.

4- Gücüne ve varlığına güvenerek zayıf kimseleri ezmek isteyene karşı, 75 defa okunarak dua edilir.

5- Her kimse yedi gün 1000'er defa okunursa düşmanın şerrinden malını ve canını korumuş olur.

ES-SEMÎ:

"Öyle bir Semî'ki, semiine alet yok, yerde ve göklerdeki her şei işitir."

Allâh'ın semî olduğuna inanan, dilini lüzumsuz şeylerden korur, hayır olan işlerin halledilmesinde kullanır.

BU İSMİN HUSUSİYETLERİ:

1- Bu ismin adedi 180, saati Müşteridir. Perşembe günleri sabah namazından sonra "Yâ Semî" diye 500 defa okuyanların dualarını Allâh Teâlâ kabul eder.

2- Deavmlı okuyanlara Allâh Teâlâ hayır kapılarını açar.

3- Kulakları ağırlaşanlar, bu ismi şerifi okumaya devam ederlerse işitme güçlüğü çekmezler.

4- Bu ismi vir5d edinenler, başkaları tarafından saygı görür, sözleri dinlenir.

5- Bu ismi şerifin tecellisine mazhar olan kimse, kulakların duymadığı bazı sözleri duyar.

EL-BASİR:

"Herşeyi gören."

Herşeyi Allâh'ın gördüğüne inanan kimse, içini ve dışını murakabe ile süsler. Gizli ve açık olarak yaptığı amelleri O'nun rızası için yapar.

BU İSMİN HUSUSİYETLERİ:

1- Cuma namazını kılmadan önce bu mübarek ismi şerifi "Yâ Basir" diye 100 defa okuyan kimse güzel amel yapmaya muvaffak olur.

2- Adedi 302, saati Güneştir. Mezkur saatte cuma namazlarından önce belirtilen adedi okuyan kimsenin gözleri nurlanır.

3- Bu ismi şerifi daima okuyan kimsenin basiret gözü açılır. Allâh Teâlâ onu dünya ve ahirette korkutmaz.

4- Yazılarak suyu ile gözler pansuman yapılırsa, göz ağrısına karşı şifa verir.

EL-HAKEM:

" İlmi sözü, işi tam ve doğru olan, kaza ve kaderle hükmeden."

BU İSMİN HUSUSİYETLERİ:

1- Adedi 68, saati Şems'dir. Muradın husulü için okunmalıdır.

2- Gece yarısı abdestli olarak temiz bir kalp ile bu mübarek ismi şerifi 100 defa okuyanların kalbi sır hazinesi haline gelir.

3- Vird edinip okuyanın sözü tesirli olur.

4- Bir ay müddetle farz namazlarından sonra okuyanın Allâh katında makam ve mertebesi yücelir.

5- Bu mübarek ismi şerifi namazların arkasından 68 defa okuyanın kavrama gücü artar.

EL-ADL:

"Gerçek adaletin sahibi."

BU İSMİN HUSUSİYETLERİ:

1- Bu mübarek ismin adedi 104, saati Güneştir.

2- Mezkur adet, saatinde okunursa maddi ve manevi durumu ve işleri bozuk olanın durumunda bir salah meydana gelir.

3- İnsanlara zulmeden zalimlere karşı okunursa zalimi hizaya getirir, zulmünden vazgeçer.

4- Kim güneş doğmadan önce 92 defa "Yâ Adlü Celle Celâlühû" diye okursa başkalarına karşı kendinde adalet belirtileri meydana gelir.

5- Cuma gecesi bir ekmek üzerine 20 defa yazılarak yenirse kalbleri kendine tesir eder.

EL-LÂTİF:

"Kulların muhtaç olduğu şeyleri ihsan eden."

"Allâh'ın dilediği kullarına lütfu boldur."

BU İSMİN HUSUSİYETLERİ:

1- Bu ismin adedi 129, saati Zöhre'dir. Sıkıntı ve bunalım geçiren kimse mezkur adedi okursa sıkıntı ve bunalımdan kurtulur.

2- Hasta olan abdestli olarak 100'er defa okumaya devam ederse elemden ve hastalıktan halas olur.

3- Hürriyetten mahrum olanlar bu mübarek ismi şerifi okumaya devam ederlerse hürriyetlerine kavuşurlar.

Ey lütfu bol Allâh'ım, hakkımızdaki kaza ve kaderini lütfunla gerçekleştir. Nimet ve ihsanını üzerimizden eksik etme amin.

EL-AZİM:

"Azametini ve büyüklüğünü hiç kimse kavrayamaz."

BU İSMİN HUSUSİYETLERİ:

1- Bu isin adedi 1020, saati Utarit'dir. Mühim işlerde başarıya ulaşmak için okunur.

2- Bu mübarek ismi şerifi "Yâ Azim Celle Celâlühû" diye okumayı alışkanlık haline getiren kimse izzet ve şerefe nail olur.

3- Herhangi bir şeyden korkan kimse bu mübarek ismi şerifi 12 defa okuyarak kendi üstüne üflerse korkusu zail olur.

4- Vird edinerek okuyan elemlerden şifaya kavuşur.

5- Bu ismin zakiri, ednadan en ala mertebeye yükselir. Dünya o kişinin arkasından koşar.

EŞ-ŞEKÜR:

"Nimetlerine karşı yapılan şükrün karşılığını bolca veren."

BU İSMİN SIRLARI:

1- Bu ismi şerifi okumaya devam eden kimseden Allâh'ın nimetleri eksilmez. O kimse kazandığını kaybetmez. Allâh vücuduna afiyet ihsan eder.

2- Adedi 526, saati Güneştir. Zalimlerin ve düşmanların fenalığından kurtulmak için okunması havâs alimleri tarafından tavsiye edilmiştir.

3- Bir ay müddetle bu ismi şerifi her gün biner defa okuyanın üzerine nimet yağar. Herkese sözü geçerli olur.

4- Çok okuyanın şükrünü Cenâb-ı Allâh kabul buyurur. İşlerinde kolaylık ihsan eder.

5- Rızkın, bereketin ve nimetin çoğalması için bu mübarek ismi şerif çokça okunmalıdır.

EL-GAFÛR:

" Kullarının günahını setredip günahlarını affeden."

BU İSMİN HUSUSİYETERİ:

1- Cuma namazından sonra 100 defa okuyanı Cenâb-ı Hak mağfiret buyurur.

2- Bu ismi şerifin adedi 1286, saati Güneş'tir. Fakirlikten kurtulmak için okunması tavsiye edilmiştir.

3- İç aleminin karışıklıktan kurtarmak isteyen bu mübarek ismi şerifi okumayı adet edinmelidir.

4- Okumayı vird haline getireni Allâh Teâlâ korktuklarından emin kılar.

5- İki dargını barıştırmak için niyet edilerek yazılır. Barışmak isteyen üzerinde taşır.

Ey günahkârları affeden Allâh'ım! Bütün hata ve günahları affedip, rızanı kazanmayı nasip eyle.

EL-HALİM:

"Günahkarların rızkını kesmeyen, mühlet tanıyan, ihmal etmeyen."

BU İSMİN HUSUSİYETLERİ:

1- Etrafını ezen zalimin karşısında bu mübarek ismi şerifin okunması gazabının geçmesine vesile olur.

2- Bu ismin adedi 88, saati Zuhâl'dir. Sinirli insanların okuması sinirlerinin geçmesine vesile olur.

3- Bir kağıda yazılarak mahsul olan yerin dahiline asılırsa afatlardan korur.

4- Bir meyveye yazılarak bir kimseye yedirilirse o kimsenin muhabbeti celb edilmiş olur.

5- Vird edinerek okuyanlar arifler zümresine dahil edilir.

EL-ALÎ:

" Noksan sıfatlardan, ihtiyaçtan münezzeh olan."

Allâh'ın yüceliğini hiç kimse idrak edemez. O'nun yüceliğini anlamaları akıl sahiplerini hayrette bıraktı, akıllar da aciz kaldı.

BU MÜBAREK İSMİN SIRLARI:

1- Bu ismi şerifi yazarak üzerinde taşıyan kimsenin kadri yüce olur.

2- Uzak belde de bulunan salimen ailesine avdet eder.

3- Bu ismin adedi 110, saati Güneştir. Okumayı adet edinenlerin ahlâkı düzelir. İnsanlara şirin görünür.

4- Kısmetinde darlık olanın okuması bir iksirdir.

5- Kötü komşu veya kötü arkadaşı olan, onların ıslahı için okumaya devam ederse, Allâh (C.C) onların ahlâklarını düzeltir.

EL-KEBİR:

"En büyük, hiç bir akıl büyüklüğünü kavrayamaz."

allâh'ın büyüklüğü karşısında kimse O'nunla münazaraya kalkışamaz. Kalkışan, her iki alemde de belasını bulur.

BU İSMİN HUSUSİYET VE SIRLARI:

1- Devamlı okuyanlar, insanlara heybetli gözükürler.

2- Bu ismin adedi 232, saati Güneştir. Büyükler yanında ki işlerin husulü için, mezkur adet okunur.

3- Haksızlıkla vazifesinden uzaklaştırılan kimse oruçlu olarak biner defa okursa Allâh'ın izni ile tekrar vazifesine döner.

4- Günde 100 defa okuyan kimse halk içinde şerefe nail olur.

5- Borç altında ezilen kimse biner defa okursa Allâh'ın izni ile borcunu ödemeye muvaffak olur.

EL-HAFİZ

"Koruyan, muhafaza eden."

BU MÜBAREK İSMİN SIRLARI:

1- Bu mübarek isim, korunması için neye okunursa Allâh onu muhafaza buyurur.

2- Altından kalkılmayacak bir musibetle karşılaşan kimse, bu mübarek ismi şerifi ihlâs ile okumayadevam ederse o musibetin yük ve çilesinden korunur.

3- Bu mübarek ismi şerifi okumayı vird edinenleri, Allâh Teâlâ her türlü kötülüklerden muhafaza eder.

4- Kırıcı, kötü huy sahibi kimseler için bir bardak suya bu mübarek ismi şerif 7 defa okunarak içirilirse ahlâkı düzelir.

5- Talebe-i ulum, okuduğunu kolayca anlayabilmesi bu mübarek isim bolca okunmalıdır.

EŞ-ŞEHİD:

" Hiç bir iş kendisine gizli olmayıp, her şeyin şahidi olan."

Bizim bu ismi şeriften alacağımız ders şu olmalıdır; 
Her şeyimize şahit olan Rabbimizin emirlerine muhalefet etmeyerek emirlerine itaat etmeliyiz. Çünkü Allâh Teâlâ: 
" Allâh sizin yaptıklarınıza şahittir" buyurmuştur.

BU İSMİ ŞERİFİN SIRLARI:

1- Bu ismi şerifi okumaya devam edenler Allâh'a isyandan vazgeçer.

2- Kocasını dinlemeyen bir kadının alnından bir kıl alınarak bu ismi şerifi üzerine bin defa okursa o kadın, daire-i itaata girer. Kocasına isyandan vazgeçer.

3- Bu ismi şerifin adedi 319, saati Müşteridir. Şehitlik mertebesine ulaşmak için okunması mücerrebdir.

4- Seher vaktinde 21 defa isyankar çocuğun üzerine veya kadının üzerine okunursa Allâh Teâlâ durumlarını salaha çevirir.

5- Vird olarak okuyanların kalplerinde murakabe meyveleri meydana gelir.

Ey her şeyin şahidi Allâh'ım, bize her şeye şahid olduğunun bilinci içerisinde emirlerini yapma gücü ihsan eyle.

ER-RAHMAN:

Öyle merhamet sahibidir ki, Cemâli'nin tecellisi ile her zerre mesrur olmuştur.

'Allâh'ın rahmeti herşeyi kuşatmıştır.'

'Yerdekilere merhamet ediniz ki semâdakiler de size merhamet etsin'.

'Merhamet etmeyene merhamet edilmez.'

Kıyamet günü adamın bir Allâh'ın huzuruna gelerek: 
-Ya Rabbî, bana merhamet buyur, diye yalvaracak. Bunu üzerine Cenâb-ı Hakk ona: 
-Dünyada acıyıp merhamet ettiğin bir serçe getir, Ben de sana merhamet edeyim buyuracaktır.

BU İSMİN ÖZELLİKLERİ:

1- Bu mübarek ismi vird edinenlerin taşlaşmış kalbleri yumuşar, merhamet hissinin zevkini hareketlerinde hissetmeye başlar.

Hızır Aleyhisselâm şöyle buyurmuştur: 
2- 'Kim Cuma günü ikindi namazından sonra akşam namazına kadar 'Yâ Allâh, Yâ Allâh' diye samimi bir kalb ile zikre devam edip Allâh'tan hacetinii istese Allâh Teâlâ ona hacetini ihsan buyurur.'

3- Cuma günü cuma namazından sonra Cenâb-ı Hakk'ın bu mübarek ismi şerifini yüz defa okumak, kalb gafletini ve unutkanlığı izale eder. Kalbi nurlandırır.

4- İkiyüzdoksan defa 'Yâ Rahmân' diye safi bir kalb ile zikredenin dileği gerçekleşir. Zalim kimselerden de korunur.

5- Farz namazlarından sonra yüzer defa okumak, Allâh'ın rızasının kazanılmasına ve nimetlerin yağmur gibi yağmasına vesile olur.

EL-BÂRİ:

'Her şeyi değişik biçim ve surette yaratan.'

BU İSMİN SIRLARI:

1- Adedi (210), saati Şemsdir. Bu saatte mezkur adedi okuyan hasmını yener, aklı ve zihni gelişir.

2- Yedi gün ara vermeden yüzer defa okuyanlar hastalıklarından şifa bulurlar.

3- Bu ismi vird edinenler ağır işleri yapmaya muvaffak olur, alemi misalle arasındaki perdeler kalkar. Tabib ise tedavi ettiği hastalar şifa bulur.

4- Bu mübarek ismi şerifi vird edinenlerin sıkıntı ve kederlerini Allâh Teâlâ ferah ve sevince çevirir. Bütün alem onu kutlar.

5- Uzun müddet hastalığı devam edenler bu mübarek zikre devam ederlerse şifa bulurlar. Okuyamayanlar yazarak üzerlerinde taşımalıdır.

EL-MUSAVVİR:

'Her mahluku ezeli ve hikmetinin gereği çeşitli suretlerde yaratan.'

Cenab-ı Hak, ruh taşıyan canlıların suretini yapmaktan bizi şiddetle men etmiştir.

BU İSMİN SIRLARI:

1- Bu isme devam edenler, yaptıkları işlerde başarıya ulaşır.

2- Bu isme, sanatkârların devam etmesi, sanatlarında muvaffakiyete sebep olur.

3- Düşük yapanların üzerinde taşımaları kaydedilmektedir.

4- Bu ismin adedi 336, saati Kamerdir. Düşmanlığı dostluğa döndürmek ve murada nail olmak için okunmalıdır.

5- Bu mübarek ismi şerifi vird edinenleri, Cenab-ı Allâh temiz ahlâklı olacak bir çocukla rızıklandırır.

Ey Musavvir olan Allâh'ım! Beni Sana karşı görevlerini yerine getirenlerin sureti ile suretlendir. Marifet nurunla nurlandır.

EL-GAFFAR:

'Günahları affeden'.

Cenab-ı Hakk'ın sevdiği seslerden bir tanesi de seher vakitlerinde nemli gözler ile; 
'Ey günahları affedici Allâh'ım, günahlarımı affet ' diye yalvarmaktır.

BU İSMİN SIRLARI:

1- Allâh'ın sonsuz mağfiretinden yararlanmak isteyenler, bu mübarek ismi okumaya devam etmelidirler. Cuma namzalarından sonra yüzer defa okuyanlarda, rahmeti ilâhiyyenin eserleri belirir. Kurşun bir levha üzerine yazılarak taşıyanlar zalimlerin şerrinden korunur.

2- Adedi 1200, saati Zöhredir. Maddi ve manevî halini düzeltip ıslah etmek için okumak mücerreptir.

3- Bu mübarek ismi okumayı vird edinen kul, bazı gizli şeylerin esrarına vakıf olur. Esrar perdeleri aradan kalkar.

4- Sinirlenip, parlayan kimselerin bu mübarek zikri okumaya devam etmeleri halinde gazapları teskin olur.

Ey affedici Allâh'ım! Büyük ve küçük bütün günahlarımızı bağışla (amin).

EL-KAHHÂR:

'Sen ol Kahhâr'sın ki, ezici kahrını vurup bugün mülk kimin dediğin zaman yerde ve gökte büyüklükten dem vuranlardan hiç bir kimsenin cevaba takatı olmayacaktır. Ancak Zât'ı Ehadiyyetinle-Mülk Kahhâr olan Allâh'ındır diye cevap verildiğinde hiç kimsenin muarazaya gücü yetmeyecektir. 
BU MÜBAREK İSMİ ŞERİFİN ÖZELLİKLERİ:

1- Bu mübarek ismi şerife devam edenleri kalbinden dünya muhabbeti zail olur. Nefsi emmaresi cılızlaşır, düşmanları hezimete uğrar.

2- Bu mübarek ismi okuyarak zalimin aleyhine dua edilirse dua gerçekleşir.

3- Şevhet ve hırsı yenmek için bu mübarek isim okunmalıdır.

4- Bu ismin adedi 306, saati Merihtir. Düşman üzerine galip gelmek için okunur.

EY kahhâr olan Allâh'ım! Yasalarını kabul etmeyen ve mekrini tanımayanların akşbetlerini bizlere göster (amin).

EL-VEHHÂB:

Karşılıksız atıyye ve ihsânı bol olan. 
İstenmeden veren. Hazinesinden hak edene de etmeyene de, iyiye de kötüye de, mü'mine de kafire de veren O'dur.

"Ey Vehhâb olan Rabbim, tarafı ilahiyyenden bize rahmet ver. Çünkü Sen sonsuz bağışta bulunansın."

BU İSMİN HUSUSİYETLERİ:

1- Zengin ve kazancının bereketli olmasını isteyenler duha namazının secdesinde bu mübarek ismi "Yâ Vehhâb" diye 14 defa okur, eller de dergâha açılarak bu ismi şerif ile duada bulunurlarsa boş çevrilmez.

2- Dua edilirken 7 defa "Yâ Vehhâb" denilirse dua kabul olunur.

3- Bu ismin adedi 14, saati Zöhredir. Vird edinenler muradlarına nail olurlar.

4- Anlama gücü kıt olanlara yazılarak içirilmesi faidelidir.

5- Vird edinip daima "Yâ Vehhâb" diye zikredenler, mahlukata muhtaç olmazlar.

Ey Vehhâb olan Rabbim! Rızanı kazandıracak nimetlerinden bizlere ihsan buyur âmin.

EL-REZZAK:

"Bütün mahlukatın rızkını veren O'dur."

BU İSMİN SIRLARI:

1- Mikâil Aleyhisselâm, bu ismi şerifle zikrederlerdi. Bu isimle zikretmeye devam edenlerin rızkı artar.

2- Aç karnına 20'şer defa okuyanın zihni açılır. İşini yaptırmak istediği kimsenin karşısında 26 defa okunursa haceti görülür.

3- Hasta üzerine 100 defa okunursa şifa bulur.

4- Yokluk yüzü görmek istemeyenler bu mübarek ismi vird edinmelidir.

5- Kalb sıkıntısına karşı cuma namazından sonra yüz defa okunmalıdır

EL-FETTÂH.

"Güç olan işleri kolaylaştıran, hayır ve nusret halk eden."

"Bildiği ile amel edenlere Allâh Teâlâ bilmediği ilimlerin kapısını açar."

BU İSMİ ŞERİFİN HUSUSİYET VE SIRLARI:

1- Kalbi ve sırrı temizlemek için sabah namazını kıldıktan sonra eli kalbin üzerine koyarak "Yâ Fettâh" diye okunmalıdır.

2- Bu ismi şerifi "Yâ Fettâh" diye okumaya devam edenlere maddi ve manevî fetihler kolaylaşır.

3- Bu ismin adedi 489, saati Utariddir. Düşmanın adavetini muhabbete tebdil ve müşkülatın halli için "Yâ Fettâh" diye okunmalıdır.

4- Yatarken bu mübarek ismi okuyarak uyuyana rüyasında bilmediği şeyler gösterilir.

5- Vird edinenler kimseye muhtaç olmazlar. Üzerinde hürmetle taşıyanlar, kimse tarafından ters yüz edilmez.

EL-ÂLİM:

"Bir Âlim ki ilminin sonu olmayan, herşeyi bilen."

O'nun Âlim olduğunu bilen O'ndan gelen musibetlere sabır, atiyyelere de şükreder. İşlediği günahından ötürü istiğfar eder.

BU İSMİ ŞERİFİN HUSUSİYETLERİ:

1- Bu ismi şerifi vird edinenlerin kalbi ruşen olup, batınında çeşitli nurlar zahir olur. Bu mübarek ismi şerifi okumayı adet edinenler, konuştukları zaman hikmet konuşur, tasarruf sahibi olurlar.

2- Bu ismin adedi 150, saati Müşteridir. Mezkur adedi okumayı adet edinenler, ilim tahsilinde kavrama gücü elde ederler.

3- Namazların hemen akabinde 100'er defa okunursa kişi göremediği bazı şeyleri görmeye muvaffak olur.

4- Yazılarak taşınırsa kadri yüceltir.

EL-KÂBİD:

"Kıyamet günü rahmetinden kafirleri mahrum eden, ölüm anında ruhları alan, yapılan hayırları kabul eden, dilediğinin rızkını veren."

BU MÜBAREK İSMİN HUSUSİYET VE SIRLARI:

1- Mü'minleri tahkîr eden zalimlerin şerrinden korunmak için 903 defa okunmalı, zaman zaman tekrar edilmelidir.

2- Kim bu ismi şerifi kırk parça ekmek lokmasının üzerine birer defa yazarak, her gün bir lokmasını yerse açlıktan dolayı ızdırap çekmez.

3- Bu ismi şerif Azrail Aleyhisselâam'ın zikridiri. Mazlum okursa zalim helak olur.

4- Bu isme müdavemet edenler, kötü huylarından halas olurlar.

5- Vird edinip okuyan kimse insanlar tarafından hürmet görür.

EL-BÂSİT:

"Bağışı çok, ihsanı sonsuz. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyacını dilediği kadar veren. Hicap perdelerini kaldırıp, cemâli karşısında hayrette bırakan."

BU MÜBAREK İSMİ ŞERİFİN HUSUSİYETLERİ:

1- Adedi 72, saati Zöhredir. Mezkur adedi okumayı adet edinenler rızklarını kolayca elde ederler.

2- Her kim seher vaktinde ellerini açarak "Yâ Bâsit" diye on defa okuyup elini yüzüne sürerse, kimseye muhtaç olmaz.

3- Sıkıntı içinde kıvranan bir kimse, Cenab-ı Hakk'ın bu ismini okumaya devam ederse, içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulur.

4- Hayvani gıdalardan sakınmak sureti ile bir sene müddetle günde 31 defa "Yâ Bâsit" ismi şerifini okumak kalb gözünün açılmasına vesile olur.

5- Okumayı adet edinenler korkularından kurtulur. Maddi ve manevi füyuzata mazhar olurlar.

EL-MÜKIT:

" Yaşamak için gıdaları yaratan."

BU İSMİN HUSUSİYETLERİ:

1- Bu ismin özelliklerinden birisi de; vücudun beslenmesini ve kuvvetini sağlamasıdır.

2- Oruçlu bir kimse okur, toprak üzerine yazar, sonra temiz su ile ıslatarak koklarsa kendisine zaaf veren halet gider, kuvvet gelir.

3- Bu ismi şerifi devamlı okuyanlar açlık hissi duymazlar, manevî gıdalarını almış olurlar.

4- Kıraat edenlerin, Allâh Teâlâ rızkını kolaylaştırır, her çeşit fenalıktan onları muhafaza eder.

5- Kendinden geçinceye kadar bu ismi şerifi zikreden açlık izni duymaz.

EL-HASİB: 
"Mükellefleri hesaba çeken, ihtiyaç olan şeyleri yaratan."

İnsan her an Allâh'a muhtaçdır. Allâh onun her işine kâfidir.

BU SİMİN HUSUSİYET VE SIRLARI:

1- Bu ismi şerifin adedi 550, saati Güneştir. Devamlı sebepsiz yere ağlayan çocuğun ağlamasını kesmek için bir bardağa yazılarak su ile doldurulur, muhtelif zmanlarda çocuğa içirilir.

2- Kim bir bardak su üzerine bu ismi şerifi yedi defa okur, içerse meydana gelecek yorgunluktan emin olur. Ancak bu sabah ve akşamları tekrarlanmalıdır. Kureyş Suresi ile birlikte okunmalıdır.

3- Bu ismi şerifi okumayı vird edinenler, başkaları tarafından hürmet görürler ve sevilirler.

4- Her kim hırsızdan, nazar değmesinden, düşmanından, komşusunun kötülüklerinden korunmak isterse perşembe gecesinden başlamak üzere yedi gün; geceleri ve gündüzleri yetmişer defa " Yâ Hasbiyellâhül hasib" diye okumalıdır.

5- Hali bir yerde, bu mübarek ismi şerifi, bir ay müddetle hiç ara vermeden beşer yüz defa kıbleye karşı dönerek okuyanın bütün hacetlerini Allâh Teâlâ ihsan eder.

EL-CELİL:

" Zat'ın da, sıfatında, fiilinde hiç kimse O'na denk olamaz, Celâl ve Cemâl sıfatlarının mutlak sahibi O'dur."

Cenâb-ı Hakk'ın ismi şerifi uluhiyyeti zahir. Bu tesirle halk, uluhiyyeti anlamaktan aciz kaldı. İsmi Celâl ile vücut kemâl buldu. Bu ismi Celâl'ın tesiri ile iki zıt meydana geldi:

" Ancak Celâl ve Kerem sahibi olan Rabbinin varlığı bakîdir."

BU İSMİN ÖZELLİK VE SIRLARI:

1- Her kim bu ismi şerifi bir bardağa yazarak su ile doldurur ve içerse halk arasında hürmet edilen bir kişi olur.

2- Zalim kimseleri dize getirmek için bu ismi şerif okunmalıdır.

3- Devamlı olarak kendine vird edinenlerde manevî bir güç meydana gelir.

4- Okumayı adet haline getiren kimseye başkaları tarafından kötülük yapılamaz. Yapmaya çalışan kimse kendini helak etmiş olur.

5- Adedi 73, saati Güneştir. gam ve kederi sevince tebdil etmek ve tehlikeli yerlerden emniyetle geçmek için mezkur adet okunmalıdır.

EL-KERİM: 
" Karşılıksız veren, cömert ve kerem sahibi."

BU İSMİ ŞERİFİN HAVÂS VE ESRARI:

1- Birkimse yatağına yatarken bu ismi şerifi okuyarak uyursa Cenâb-ı Hak insanların kalbine o kimseye ikram ilga eyler.

2- Okumayı vird edinenlerin kazançlarında bereket husule gelir.

3- Devamlı meşgul olan kimse zahmetsiz rızkını elde eder, fakirlik çekmez.

4- Bu ismi şerifi devamlı okuyan kimse dünyada ve ahirette izzet ve şerefe nail olur.

5- Kim istiğfar ile birlikte bu mübarek ismi şerifi okumaya devam ederse, Allâh Teâlâ günahlarını affeder, ayıplarını örter.

ER-RAKİB:

" Her an görüp kontrol eden, gözeten."

BU İSMİ ŞERİFİN SIRLARI:

1- Her kim Cenâb-ı Hakk'ın bu ismi şerifini kendi üzerine, ehli veya evladı veya malı üzerine 7 defa kemâli ta'zimle okursa Allâh Teâlâ'nın himayesi altında olur.

2- Bu ismi şerifin adedi 312, saati Müşteri'dir. Hayırlı işlerin kolaylıkla elde edilmesi için bu saatte okunması tavsiye edilmiştir.

3- Kaybolan bir eşyanın bulunması için çokca okunmalıdır.

4- Bu ismi şerif mükaşefe ehlinin zikridir.

5- Gece ve gündüzleri ıssız bir yerde, bir ay müddetle bu ismi şerifi okuyanın kalp gözü açılır.

EL-MÜCİB:

" Duaları kabul eden Allâh (C.C), mü'min kulunun duasını kabul eder."

Dua bir enerji kaynağıdır. Onu kullanmasını bilirsen bir çok faydalar elde edersin.

BU MÜBAREK İSMİ ŞERİFİN SIRLARI VE HUSUSİYETLERİ:

1- Bu ismin adedi 55'tir. Dua eden kimse dua esnasında bu ismi şerifi de zikrederse hemen duasına icabet edilir.

2- Bir şeyden korkan kimse bu ismi celili okursa All'ah'ın koruması altında olur.

3- Güneş doğarken bu mübarek ismi şerifi hürmetle elli beş defa okuyanın duası kabul olur.

4- Devamlı bu ismi şerifi okuyanın, aleyhinde konuşanların dilleri, aleyhinde konuşmaz olur.

5- Dedikoducuların dillerini, hasetçilerin kıskanmalarını tesirsiz hale getirmek için okunmalıdır.

EL_VASİ:

" İhsanı, bütün kâinatı, ilmi, bütün malumatı, kudreti bütün makduratı, rahmeti, bütün eşyayı kucaklayan."

Allâh Teâlâ'nın rahmeti sonsuzdur. Bu sonsuz rahmetten istifade etmek ancak mü'minlere aittir.

BU MÜBAREK İSMİ ŞERİFİN SIRLARI:

1- Maişet darlığı çeken bir kimse " Yâ Vasi Celle Celâlühû" diye zikre devam ederse maişet darlığından kurtulur.

2- Bu ismi şerifin adedi 137, saati Kamerdir. İç sıkıntısından kurtulmak için muhtelif zaman ve vakitlerde mezkur adet kadar okunmalıdır.

3- kin ve hased içinde kıvranan kimse, bu ismi celili adet edinirse içinde bulunduğu kötü hastalıktan kurtulur.

4- Bu ismi şerifi kendisi için vird edinen kimsenin zamanla kendi arasındaki manevî perdeler aralanır, bazı sırlara vakıf olur.

5- Altından kalkılamayacak zor işler ile karşılaşan, bu mübarek ismi şerifi, tam bir sadakatla okumaya devam ederse, Allâh'ın izni ile zor işlerin altından kalkar.

EL-HAKÎM:

" Eşyayı, işleri ve her şeyin hakikatini olduğu gibi bilen."

Hikmetin başı Allâh'ı tanıyıp O'nun birliğine iman etmek, emir ve yasaklarını yerine getirmektir.

BU İSMİ ŞERİFİ OKUMANIN SIRLARI:

1- Kim" Yâ Hakîm Celle Celâlühû" diye bu ismi celili okumayı vird edinirse dili hikmet konuşmaya başlar. Manaların esrarına vakıf olur.

2- Hayır kapılarının açılmasını, saadete ulaşılmasını ve rızkının genişlemesini isteyen kimse bu ismi şerifi okumalıdır.

3- Her namazın arkasından okumak derecelerin yükselmesine bir vesile olur.

4- Bu ismi şerif ile çokca zikredenler, korktuğu şeylerden halas olur.

5- Bu ismi şerifin adedi 87, saati Kamerdir. Belirtilen saat ve aded ile okunursa sıkıntı da ve keder içinde olan kimse içinde bulunduğu musibetlerden halas olur.

EL-VEDÛD:

" Emirlerini yapan, tevbe eden, aşkı ile kalbi bir ocak gibi yanan kullarını seven."

İmam-ı Ali Efendimiz şöyle buyurdular:

"Allâh'ın sevdiği kulların derecesine ulaşmak istersen:

1- Sana gelmeyene sen git, 
2- Sana vermeyene sen ver, 
3- Sana kötülük edene sen kötülük etme; affet."

BU İSMİN HAVÂS VE ESRARI:

1- Kim bir yemek üzerine bu ismi celili "Yâ VedûDü Celle CelâlühÛ" diye biner defa okur o yemekten karı-koca birlikte yerlerse aşırı derece de birbirlerini severler, aralarında muhabbet meydana gelir.

2- Bu mübarek ismi şerifte ilahi bir sır vardır. Kim bu ismi okumayı adet edinirse başkalarını tesiri altına alır.

3- Bu ismi şerifin adedi 20, saati Zöhredir. Fakirlikten ve borç yükünden kurtulmak için mezkur saatte 270'er defa okunmalıdır.

4- Bu ismi şerif İsm-i A'zam'dır. Bu ismi şerifi vird edinerek okuyanları Allâh Teâlâ sever.

5-Bu ismi celilin meleği Heyaiyl Aleyhisselâm'dır. Bu ismi celili okuyana Allâh Teââ kalbleri meylettirir. Duasını kabul eder. İstediğini kendisine verir.

EL-MECİD:

"Fiillerini güzel, lütfu ve keremi çok olan, medh ve övülmesinde ortağı bulunmayan, dileğinini yapan."

Namazını kılan bir insan " Mâliki yevmid dîn" kıyamet gününün sahibi dediği zaman, Cenab-ı Hak " Kulum beni medhetti" buyurur. Dikkat ederseniz Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de: " Övülen yüce Kur'an'a yemin ederim" diye Zat'ına kendi kelam-ı Zat'isi olan şerefi itiraf etmektedir. Şerefimi açıklamak için kullarımı yoktan vücuda getirdim" buyurmaktadır.

Kul bu ismi şerifden alacağı ders ile; içini dışını, şevhetin ve nefsin pisliklerinden arındırmalıdır.

BU MÜBAREK İSMİ ŞERİFİN SIRLARI:

1- Kişi her arabi ayın 13,14,15. günlerini oruçla geçirir, akşamları da bu ismi şerifi yüzer defa okursa, sedef hastalığından şifa bulur. Cüzzam hastalığından ve kalp rahatsızlığından emin olur.

2- Bu ismi şerifin adedi 57, saati Zöhredir. Ahlâkı hamide sahibi olmak için mezkur adet vird edinmelidir.

3- Bu ismi şerifi okuyanın etrafına şeytan yaklaşıp vesvese verme gücünü kendinde bulamaz.

4- ruhi bunalımlara karşı bu mübarek ismi şerifin okunması çok faydalıdır.Ruhi bunalım içindeki kimsenin adedi kadar bu ismi şerifi okuması gerekmektedir.

5- Kim bu ismi şerifi kendinden geçinceye kadar okursa, Allâh işlerinde başarıya ulaştırır. Ruhunu marifet ile zinetlendirir. Bilinmeyen bazı esrar kendisine ayan olur.

EL-BÂİS:

"Kıyamet gününde ölenleri dirilten, mahşer yerine sevkeden, kainatı yoktan vücuda getiren."

BU İSMİ ŞERİFİN SIRLARI:

1- Kim yatarken "Yâ Bâis Celle Celâlühû" diye 100 defa okursa, Allâh Teâlâ kalbini marifet nuru ile doldurur. Feyzi ilahi o kişinin ruhunu sarar.

2- Bu mübarek isme devam ederek okuyanların önlerindeki kapalı kapılar hayır için açılır.

3- Bu ismi şerifin adedi 573'tür. Düşmanların ve eşkiyanın şerlerinden korunmak, iftiradan emin olmak için 7073 defa okunması tecrübe edilmiştir.

4- Kırk gün farz namazlarının ardından 573 defa okuyan muradına nail olur.

5- Hakkını alamayan bir kimse bu mübarek ismi şerifi 4011 defa okursa Allâh'ın inayeti ile hakkını almaya muvaffak olur.

Ey ölenleri dirilten Allâh'ım, kalbimizi iman nuru ile dirilt.

<B>
EL-HAKK:

" Kimseye muhtaç olmayan, sözünde sık olan."

BU İSMİ ŞERİFİN HUSUSİYETLERİ:

1- Bu ismi şerifin adedi 108'dir. Mezkur adedi zikir olarak okuyanlara doğruyu ve hakkı bulma, tarafı ilahiyyeden ihsan olunur.

2- Bu mübarek ismi şerifi vird edinenler kulluk görevlerini devamlı yapma azmi içinde olurlar. Batıl ve sapıklıklarından uzaklaşırlar. Şeytani yollardan kaçınırlar.

3-Bu mübarek ismi şerifi günde bin defa okuyanın ahlakı ve durumu düzelir.

4- Bu ismi şerifi okuyanlar veya üzerinde taşıyanlar, adaletten ayrılmazlar.

EL-KAVİYY:

"Güç ve kuvvet sahibi olan."

Gerçek güç ve kuvvetin yegâne sahibi Allâh Teâlâ'dır. O Hiç kimsenin yardımına muhtaç değildir. çünkü O, bizatihi kuvvetin ve kudretin ta kendisidir.

BU MÜBAREK İSMİ ŞERİFİN ÖZELLİKLERİ:

1- Bir kimsenin güçlü bir düşmanı olsa, onun kötülük ve şerrinden korunması için, bir miktar undan hamur yapılır, nohut kadar bin parçaya bölünür, kuşların önüne teker teker atılır, her birinin atılacağı esnada Cenabı Hakk'ın " Yâ Kaviyy" ismi şerifi okunur.

2- Güçsüz olanlar, mazlumlar, bu ismi şerifi bin defa okurlarsa maksatlarına bi izni hüdâ ulaşırlar.

3- Sabah namazlarından sonra yüzer defa okuyanlar dünya ve ahirete ait dileklerine nail olurlar.

4- Bu ismi şerifi vird edinen kimse maddi ve manevi yüklerin altından kalkma gücüne sahip olur. Ruhu güçlenir. Bu Azrail Aleyhhiselâm'ın zikridir.Seyahat esnasında okuyanlar yorgunluk hissetmezler.

5- Rüzgârın, suyun, ateşin felaketinden korkanlar okurlarsa, korktuklarından emin olurlar. Bu ismi şerifin adedi 116'dır.

EL-METİN:

" Son derece güçlü olan."

Allâh Teâlâ'nın kuvvet ve kudreti devamlıdır, asla eksiklik kabul etmez. Hiç bir kimse Allâh'ın gücü ile muarazayakalkışamaz.

BU İSMİ ŞERİFİN HUSUSİYETLERİ:

1- Kim kötü işlerle meşgul olan kadın veya erkeğin üzerine "el-Kaviyyül Metin" ismi şerifini onar defa okursa onlar, kötü işleri bırakırlar ve durumlarında düzelme görülür.

2- Güçsüz ve zayıf olan bu ismi şerifi okumaya devam ederse, Allâh'ın izni ile güç kuvvet kazanır.

3- Bu ismi şerifi okumayı adet edinen kimse, ibadet taatta metin olur. Düşmanını zararsız hale getirir.

4- Bu ismi şerifi okumaya devam edene zor işler kolaylaşır.

5- Bu ismi şerifin adedi 500, saati Zöhre'dir

EL-KUDDÛS:

Nefsi emmarenin kirlettiği nefis ve kalbleri temizleyen.

Hazreti Peygamber buyuruyor: 
'Temizlik imanın yarısıdır.' 
'Temizlik imandandır.'

Allâh Azze ve Celle buyurdu:

'Ben, çok tevbe edenleri ve temizlenenleri severim.'

BU İSMİ ŞERİFİN HUSUSİYETLERİ:

1- Bu mübarek ismi şerifi kendin den geçinceye kadar zikredenler nefsi emmarenin, elinden yakayı kurtarır, kötü ahlaklardan kurtulur, ahlakı hamide sahibi olurlar.

2- Bu mübarek ismi günde yüz defa okumayı adet edinenler, kalbin manevî hastalıklarından kurtulur. İnsanlar arasında sevilen bir duruma gelirler.

3- Bu mübarek ismi şerife devam eden kul, şeytanın pisliklerinden ve vesveselerinden Allâh'ın izni ile kurtulurlar. Bütün azalarını temizlemiş olurlar. İnsanlar arasında saygın duruma gelirler.

4- İnsanlardan hali bir yerde kırk gün biner defa okuyanın kalbi dağınıklıktan kurtulur. Herkesi tesiri altına alır.

EL-MELİK

Sen ol meliksin ki, melekutuna uzlet yok.

BU İSMİN HUSUSİYETLERİ:

Cenab-ı Hakk'ın bu mübarek ismi şerifinin esrarı pek çoktur. Biz birkaç tanesi yazmakla yetineceğiz:

1- Bu mübarek isim gavsın zikridir. Cenab-ı Hakk'ı bu mübarek ismi ile anmaya devam edenler, maveradan başka sırlara vakıf olurlar.

2- Bu mübarek ismi yüzüğünün taşına yazıp korktuğu kimsenin yanına girene, zalim kötü gözle bakma kudreti bulamaz.

3- Vird edineneler, devamlı okuyanlar dünyevi ve uhrevi yüce mertebelere ulaşırlar. Herkes tarafından sevilir, sayılırlar.

4- Duaların ilâhi degâha ulaşması için çokca okunmalıdır.

5- Sabah namazından sonra 120 defa okumayı adet edinenler, fukaralıktan kurtulurlar. Sıkıntı çekmezler. Zeval vaktinde 100 defa okuyan stresten kurtulup kalb huzurunu elde eder.

ER-RAHİYM:

Ahirette rahmetinin tecellisi ile mesrur olacaktır.

Allâh (c.c) şöyle buyuruyor:

'Allâh'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Hiç şüphe yoktur ki O, bütün günahları bağışlar ve O, çok affedici ve acıyıcıdır.'

BU İSMİ ŞERİFİN SIRLARI:

1- Şems saatinde bu mübarek ismi şerifi 258 defa okuyanlar vesvese hastalığındann kurtulurlar.

2- 'Selâmün kavlen min rabbir rahiym' ayet-i kerimesi (81 defa, salavat-ı şerife (130) defa, Fatiha-i Şerife (3) defa okunduktan sonra 'Ey Rabbim'diye duada bulunan kulun dilek ve muradı gerçekleşir.

3- Bu mübarek ismi çokca okuyanlar ahiret sermayesini çokca kazanırlar. Sabah namazından sonra yüzer defa okuyanlara mahlukat tarafından acınır.

4- Pazartesi günü münasip bir saatte tatlı bir gıda üzerine okunur ve buhurlanır. Matluba yedirilirse muhabbetinden bikarar olup, talibe aşık olur.

5- Yüzer defa okumayı vird einenlerin kalbi yumuşar, mahlukata acıma hissi duyar. Allâh'ın rahmetini celb eder.

EL-VEKİL:
" Kullarının rızıklarına kefil."

BU MÜBAREK İSMİ ŞERİFİN SIRLARI:

1-Bir kimse ateşten, sudan, zelzeleden veya bir şeyden korktuğunda, bu mübarek ismi şerifi okumaya devam ederse, korktuklarından emin olur.

2- Bu ismi şerifin adedi 66, saati zöhredir. Her çeşit düşmanı hezimete uğratmak için bu ismi şerfi okunmalıdır.

3- Bu ismi şerifin meleği Keyhaiyl Aleyhisselam'dır. Bu ismi şerifi Cenab-ı Hakk'a daha ziyade en çok güvenenler okurlar.

4- Bu ismi şerifi vird edinenlerin Cenab-ı Hakk'a güvenleri artar.

5- Bu ismi şerifi okumayı sürdürenler hiç ummadıkları yerlerden rızıklandırılırlar.

EL-HAMİD: 
" Her an övgüye, hamde layık olan."

Ezelden ebede kadar hamd ve övgüye layık olan ancak Allâh Teâlâ'dır. Hamd , insanın bedeni, diğer zikirler azası, dalı, budağı mesabesindedir.

BU MÜBAREK İSMİ ŞERİFİN ÖZELLİKLERİ:

1- Bu mübarek ismi şerifi okuyanlar, nimet içinde yaşarlar.

2- 99 defa sabah namazından sonra okuyup, eline üfleyerek yüzüne süreni Allâh Teâlâ aziz kılar ve ona yardım eder, yüzünü nurlandırır.

3- Sabah ve akşam namazlarından sonra 66 defa okuyanın fiil ve hareketleri, szöleri güzelleşir.

4- Her farz namazın sonunda 100'er defa okuyan, salihlerden olur.

5- Bu ismi şerifin adedi 62, saati Müşteridir. Mezkur adedi okuyanlar maddi ve manevi olarak güçlenir, lisanı düzgün konuşur.

EL-VELİ:

"Dostlarına yardım eden, düşmanlarını kahreden."

Kim Allâh'a bağlanıp tevekkül ederse Allâh ona yeter.

Allâh bize yeter! O ne güzel vekildir! O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.

Salât-ü selâm, yaratılmışların en iyisi olan Muhammed (s.a.v.s)'e, O'nun al ve ashabına olsun.

BU İSMİ ŞERİFİN SIRLARI:

1- Bu ismi şerifi vird edinenler Allâh'ın yardımı ile velayet mertebesine ulaşırlar.

2- Hanımı bed huylu olan kimse hanımı ile sohbet ettiği vakit bu ismi şerifi hatırında tutsa hanımı iyi huylu olur.

3- Cuma geceleri biner defa bu ismi şerifi zikreden matlubuna ulaşır.

4- Bu mübarek isim evliyanın zikridir. Kim gündüzleri onbin, geceleri onbin defa okumayı sürdürürse Allâh'ın veli kulları topluluğuna karışır.

5- Bu ismi şerifin adedi 46, saati Merih'tir. Bu ismi şerifi okuyanın kadri yüce olur. Dışı ve içi her türlü pislikten arınmış olur.

El Vâhid İsminin Sırları

El Vâhid :isim sıfat ve işlerinde ortağı bulunmayan, tek başına , yanında başkası olmayan.

El Vâhid :zikir adedi 19, zikir saati Merih günü Salıdır.

Sırları

1.hergün 1000 defa okuyanın kalbinden Allahtan başka her şey çıkar , dünyevi zevkler ve lezzetler silinir ,kalbi nurlanır ve sürurla kaplanır.

2.bu tertibi yerine getirenin gönlüne ilahi nurlar dolar

3. Okuyan kişinin kalbi ve ruhu kuvvetlenir

4.Okuyan kimse mahlukattın şerrinden emin olur

5.usulüne uygun okuyan aşık maşukuna kavuşur.

6.Günde 4000 defa okuyanın kalbindeki tüm istek ve arzuları gerçekleşir.

El Mümît İsminin Sırları

El Mümît :yarattığı canlılar için ölümü yaratan, öldüren.

El Mümît : zikir adedi 490 zikir saati Merih günü Salı

Sırları

1.bu isim genelde düşmanlar üzerine okunur bu ismi ile düşmanlara üstünlük sağlanır.düşman ya mağlup olur yada hastalığa yakalanır

2.bu ismin zikrine devam edenler için kalplerde muhabbet yaratılır ,kötü niyetli zorba ve zalimler onunla karşılaşmak istemezler şayet karşılaşırsalar okuyan kimseye iyilik yapmaktan ve hizmet etmekten başka bir şey yapamazlar.(tecrübe edilmiştir)

3.her gün bu miktar da zikreden kimsenin haram sayılan dünyevi zevkler ve aşklar çıkar şehvet yok olur kötü huylarından kurtulur, harama meyli kalmaz.

4.Bu simi zikreden nefsinin şerrinden emin olur Allah okuyanı hak yola sokar.

5. Merih saatinde 409 defa okuyan hasımlarının şerrinden korunur.

El Muhyi İsminin Sırları

77.İnsan, bizim kendisini az bir sudan (meniden) yarattığımızı görmedi mi ki, kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir.
78.Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki: "Çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek?"
79.De ki: "Onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir."
80.O, sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz.
81.Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın, onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. O, hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir.
82.Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak "Ol!" demektir. O da hemen oluverir.
(Yasin Suresi)

Bu ismin Hz İsrafil(as) ve Hz İsa(as) zikri olduğu söylenmektedir.Hz İsanın ölüleri diriltme şeklinde bir mucize vardı. Bu isimde onun vird edindiği ve mucizesini Allah adına bu yolla gösterdiğinin dedili idi.Bu ismi zikredip gönlü zikriyle ısındığı zaman mucize olarak diritilmesi istenilen ölüye ;
Kum bi-izn-i Muhyî : Dirilten Allahın izniyle ayağa kalk’ der ölüde ayağa kalkardı.

El Muhyi : ihya edip dirilten canlılara hayat veren.

El Muhyi : zikir adedi 68 ,zikir saati Zühre Günü Cuma’dır .

Sırları

1.her gün bu miktarda okuyan mahpus ise bir vesile ile kurtulur.

2.40 gün halvet ve riyazet halinde okuyana bir takım ilahi tecelliler olur ve tıbbın ileştirmede aciz kaldığı bir takım hastalıkların iyileşmesine vesile olur.

3.Nefsine hakim olamayan kişi geceleri okumaya devam ederse; nefsi kendisine riayet eder.

4.Bu ismin vefkini yazıp üzerinde taşıyan ve her namazdan sonra 68 veya 340 defa okuyan kimsenin kalbinde iman ve irfan nurları parıldar her tuttuğu işte başarılı olur.

5.

Bir ay süre ile 5 vakit namazların ardından okuyan kişi tüm hastalıklardan şifa bulur. 
El Muhsi İsminin Sırları

El Muhsi:ilmiyle her şeyi sayan büyük küçük hiçbir şey gözünden kaçmayan.

El Muhsi : 148 zikir adedi ,zikir saati Güneş günü Pazardır.

Sırları

1.bu ismi sürekli okuyan kimse unutkanlıktan ve anlayış zorluğundan kurtulur, zekası hafızası açılır hiç bir şeyi unutmaz.

2.okuyan kimse iffetine ve ismetine karşı daha duyarlı dikkatli olur, ayrıca okuyan kötü ahlaktan kurtulur

3.bu ismi okuyan ve devam eden kimsenin matematik kabiliyeti gelişir.

4.Kalpleri tesir etmekte etkilidir,20 lokma ekmeğe 20’şer okuyup dilediğine yedirirse emri altına girer.

5.Bu ismi La ilâhe illAllâhü’l Muhsi şeklinde okumak daha makbul ve tesir bakımından da önemlidir.

6.Cuma geceleri 1000 kez okuyanlara kıyamet günü hesap vermenin kolay olacağı ve kitabının sağ tarafından verileceği Rahmet-i İlahiyyeden ümit edilmektedir.

7.bu ismi okuyan kişileri bütün kalpler itaat eder.

8.Bu simi zikreden vücudundaki hastalıklardan şifa bulur

eldekisifa.com

Buraya yazamadığımız daha birçok rahatsızlık konusunda telefonla karşılıklı diyalogla bilgi alabilirsiniz...

0 507 818 11 11

Bize Ulaşın

Bize sorularınızı sormaktan çekinmeyin!

Gönderildi! Mesajınız başarılı bir şekilde gönderilmiştir.
Hata oluştu! Mesaj gönderilme sırasında bir hata oluştu!

Adres Bilgileri

  • Adres: ADNAN MENDERES BLV. H.ALTINİŞ. İŞ MRK. KAT:3 NO:21. (markAntalya karşısı) ANTALYA
  • Telefon: +90 507 818 11 11
  • E-Posta: eldekisifa@gmail.com

Çalışma Saatleri

  • Pazartesi - Cuma - 9:00- 18:00
  • Cumartesi - 09:00-18:00
  • Pazar - 11:00-22:00

Eldeki Şifa Mehmet Hoca

Telefonlarımız yoğunluktan dolayı meşgul olabilir. Tekrar denemenizi yada form üzerinden bize ulaşmanızı rica ederiz.