Ev almak -iş kurmak için çok faziletli bir dua tertibi;

Ev almak -iş kurmak için çok faziletli bir dua tertibi;
Gece yarısından sonra abdestli olarak;İsteyen 2 rekat Allah rızası için namaz kıldıktan sonra okuyabilir.
333 defa;

???? ?????????? ??????? ????????? ??????? ????????? ??? ?????? ????????? ????????? ?????? ?????? ????????? ??? ?????? ????????? ??? ?????? ???????? ????????? ??????? ?????? ????? ?????? ???????

“Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’(teşâu), ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’(teşâu, bi yedikel hayr(hayru), inneke alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). 
333 defa ” La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’ün kadiyr.Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber, vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.”
333 defa;“Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve mevlana fi cemiy’il asarı ve esmai ves sifati ve sellim tesliyma.

eldekisifa.com

Bilği ve danışma:0507 818 11 11