ENERJİ Cenab-ı Hakk'ın "KUDRET" sıfatıdır.

ENERJİ Cenab-ı Hakk'ın "KUDRET" sıfatıdır.
Nefs-i Küll”ün zâhiri ve varlığı, bu kâinatı oluşturan cevher olan, “enerji” dediğimiz şeydir..
Eni, boyu, derinliği, ağırlığı, sınırı yoktur. Sınırsız, sonsuz kudrettir... Bir diğer ifade ile “enerji”, Cenâb-ı Hak’kın “Kudret” sıfatının açığa çıkmasından başka bir şey değildir...
"Madde" adını verdiğimiz her şey atomlardan meydana gelmiştir... Ne isimle, hangi özelliğiyle işaret edersek edelim, o şey gerçekte, atomlardan oluşmuştur.. Atomların özüne, derinliğine inersek, en alt boyutta karşımıza çıkan şey ENERJİ'dir..
İnsan bedenini de çevreleyen bir enerji alanı olduğu bilinen bir gerçektir . Bu enerji alanına çeşitli tekniklerle etki edilerek ruhsal ve fiziksel rahatsızlıklara çözüm bulunabilmektedir.

 
BİOENERJİ: İSTANBUL 05078181111