Duada Israr

Dualarımızı ısrarla istememiz hayırsız olsa bıle kabulunu sağlar mı? Bu yaptığımız dogru olur mu? 
Bir kimsenin ısrarla istediği bir dileğini hayırsız da olsa Allah kabul edebilir. Bu da bir ibret vesilesi olmuştur. Peygamber Efendimizin saadet asrında yaşanan Salabe b. Hatibi'l-Ensari nin mal istemesi, cenab-ı Allah' ın ona mal vermesi ve onun bu mal ile imtihan olup zakat vermemesi bu konuda bir örnektir. Zengin olduktan sonra bu zenginlik onun hakkında şer olmuştur. Duada hayırlısını istemek gerekir. Hayırsız olduğu bilinen bir şeyi istemek doğru değildir. Neyin hakkımızda hayırlı neyin hayırsız olduğunu bilemeyiz. Bu sebeple duada ısrar ederken de hayırlıysa olsun demek gerekir.