Vefk ve Tılsım

 Vefk ve Tılsım dediğimiz şeyleri insanlarımızın bir çoğu bilmiyor. Aslında Vefk hakkında İmâm-ı Gazal Hazretleri ‘El-Evfâk’ (Vefkler) adlı eserini asırlar önce yıllarını vererek büyük çaba sonucu hazırlamış ve o tarihlerden bu yana havas ilmi ile iştigal eden bütün Arab milletinin elinde bir ilaç gibi kullanıp istifade ettikleri bir iksir olmuştur.

          Bir başka Alim ise ‘Talâsım’ (Tılsımlar) isimli eserini insanlığa bir umut kaynağı olarak bahşetmiştir. Bu konuda yazılan daha çok eserler vardır ve bu eserlerin hiçbirisi de  para kazanılmak için yazılan boş şeyler değil, tam tersine asırlardır insanların problemlerine  umut ışığı olan ve meşhur alimlerin nurlu kalemlerinden dökülen inci taneleridir.

          Bu Vefk dediğimiz şifa incileri genellikle dua ve ayetlerden hazırlanır. Mesela; kişinin problemine ışık tutan ayet ve dua hangisi ise o tespit edilir ve buna kişinin adıda ilave edilerek tablolar hazırlanır. Bu hazırlığında çeşitli şekilleri vardır. Hemen aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Neden ayet ve duayı olduğu gibi yazıp taşımıyoruz da tablolara döküyoruz ? Bu şu demektir; Ayet ve dua bir nevi manevî bir şifa reçetesidir. Biz bu reçetedeki ilacı hastalığımıza uygun olarak kullanıyoruz. Ne yapıyoruz?  Mesela; Bir duanın sayısal karşılığı üç olduğunu farzedersek 3 x 3 = 9 ettiği gibi, bizde duaların vefk üzerinde karelerini teksirlerini alıyoruz ki , o zaman o duayı kendi sayısının karesi olarak okumak yerine bu tabloyu hazırlıyoruz, buda bizim gayelerimize ulaşmamızda bir iksir, bir panzehir, bir tiryak oluyor.  Tedbir bizden takdir ve yardim yüce mevladandir. Biz elimizden geleni yapıp tedbirimizi sağlam alırsak Allahüteallanin bizden yardımını esirgemeyeceği muhakkaktır..

          İşte sizinde hastalik konusunda, sevgi muhabbet, aşk, geçimsizlik vb konularda bir probleminiz olduğunda bizleri ararsanız, biz sizin isminize ve problemlerinize göre bu paha biçilmez vefkleri hazırlar yardımcı olur, hayır dualarınızı alırız…

ANTALYA Havas İlmi:0507 818 11 11