Havas ilminde başarılı olmanın yolu

 

Havas ilminde başarılı olmanın       yolu;

 

1- Takva; Baştan beri hep takvadan bahsettik. Çünkü bu ilmin esası, temeli takva üzerine kurulmuştur. İhlâs, irade ve hakka teslimiyet bi­rinci sırada gelmektedir. Maddiyatı amaç değil araç olarak görmek, para, mal, mülk, servet ve maddiyata aşırı meyilli olmamak gerekir. Maddiyata dalan ve takva ehli olmayanlar sonunda şeytanın maskarası olmuşlardır.

2- Yalan, dolan, gıybet ve kötü sözlerden mümkün mertebe uzak durmak! Bol bol tövbe

istiğfarda bulunmak. Mağfiret dilemek.

3- Başta farz ibadetler olmak üzere, mümkün mertebe nafile ibadetlere, kuşluk, teheccüt ve ha­cet namazlarını artırmaya, boş zamanlarda Rasûlüllâh’a selatü selam getirmeye, kelimeyi tevhidi zikretmeye gayret etmek.    

4- Mümkün mertebe Ayet, dua, rûhâniyet vefk vb konularda çalışma yapıldığında riyazet / melekût âleminin yardımından istifade edebilmek için (canlı ve canlıdan çıkan şeylerden, soğan ve sarımsak gibi kötü kokulu gıdaları yememek) gibi yapmamız gereken tavsiyelere mutlaka riayet etmek.

5- Manevi sırlara ve hususlara vakıf olmak isteyen kimse, zamanının çoğunu, oruçla, Kuranla, zikir, tasadduk ve iyi amellerle geçirmeli... İşte böyle hareket eden kimseler dua ettiklerinde sema­daki melekler, mümin olan rûhânîler (ervahlar) Allah dostları ve bütün ulvi varlıklar o kimsele­rin dualarına iştirak ederler. Böylece niyet ve maksatlarına da daha kolay ve daha çabuk ulaşırlar.

ANTALYA Havas İlmi: 0507 818 11 11