HAVÂSS İLMİ NEDİR

HAVÂSS İLMİ NEDİR
havassHavass İlmi, Cenab-ı Hakk’ın yarattığı alemlerin maddi ve manevi boyuttaki özelliklerinden yararlanılarak yaratılanlara, çözümler sağlayan bilim dallarının genel ismidir. Havas İlmi genel bir ifade olup altında birçok alt bilim dalını barındırır. Kendi başına bir bilim dalı da değildir zaten, bu nedenle; günümüzde havas ilminin uzmanlığı konusunda kesin hüküm vermek oldukça zordur.
Havas İlmi, maddi bilim dallarından,
1- İnsan ve Anatomisini
2- Matematik bilgisi
3- Fizik ve Astronomi (Burç İlmi)
4- Kimya ve Doğabilimini
Manevi bilim dallarından ise,
1- Ebced İlmini
2- Cifr İlmini
3- Esma-ül Hüsna İlmini
kapsar ve bu bilgileri Kur-an’ı Kerim’in (bize göre “SIR” olarak adlandıracağımız) ilmiyle sentezleyerek maddi ve manevi çözümler üretir. Havâss, ruhaniler vasıtasıyla yapılan bir ilimdir, bu ilim sadece cinlere hükmetme anlamına da gelmez.Kur-an ‘ın Zahiri yüzü “Görünen” yüzüdür, batıni ise “Gizli” olan yüzüdür. Işte Havâss İlmi de bu gizli olan bölümdedir.

 ANTALYA: 0507 818 11 11